На головну

Тест сұрақтары

  1. D MAX-те модельдеу негіздері» пәні бойынша негізгі емтихан сұрақтарының тізімі
  2. Аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары.
  3. Аралық бақылаудың сұрақтары
  4. Аралық және ағымдағы бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Билет сұрақтары
  7. Дәріс №10. Өзін-өзі тексеру сұрақтары

\/

/\

Ұшаның салмағы мен іш май, сүйектің салмағының қосындысы бұл-

- ұшаның салмағы

- сойыс шығымы

- сойыс салмағы

- тірілей салмағы

- еттілік салмағы

\/

/\

Терісі, ішкі мүшелері, басы, сирағы мен құйрығы алынған мал денесін қалай айтамыз?

- дене бітімі

- дене бітімі индексі

- дене өлшемдері

- мал ұшасы

- сойыс шығымы

\/

/\

Ірі қара малының сойыс шығымы неше пайызды құрайды?

- 55-60 %

- 47,5-60 %

- 50-53,5 %

- 40,5-45 %

- 55-60 %

\/

/\

Ірі қара малының ұшасын қоңдылығына қарай қандай категорияларға

бөледі?

- үш категорияға

- екі категорияға

- төрт категорияға

- бес категорияға

- ешқандай.

\/

/\

Малдың ішкі мүшелерінің жиынтығын қалай атайды?

- жұмсақ өнімдер

- түкті өнімдер

- шырынды өнімдер

- сорпалық өнімдер

+ субөнімдер

\/

/\

Жаңа сойылған малдың бұлшық етінің температурасы

- 41-430С

- 38-400С

- 34-370С

-28-320С

- 45-480С

\/

/\

Етті мұздатып өңдеу температурасы

-3-тен -60С

-1,5-тен -30С

-2,5-тен -60С

-1,5-тен -60С

-1-ден -50С

\/

/\

Жарты ұшаның неше пайызын І сорт мүшелері құрайды

- 67

- 74

- 88

- 90

- 94

\/

/\

Аспаздықта сиыр ұшасы неше бөлікке бөлінеді

- 7

- 9

- 11

- 13

- 15

\/

/\

Қандай заттар етке арнайы иіс пен дәм береді ?

- Азотты экстративті заттар

- минералды заттар

- химиялық заттар

- ақуыздар

- липидтер

\/

/\

Қой етіндегі ақуыз және оның мөлшері:

- 5-7%

- 3-5%

-16-20%

- 28-30%

- 42-44%

\/

/\

Қой етіндегі май және оның мөлшері:

- 1-3%

- 3-5%

- 18-20%

- 9-15%

- 32-40%

\/

/\

Ірі қара малы ұшасында бұлшық еттің үлесі

- 50-55%

- 48-50%

- 57-62%

- 55-58%

- 45-50%

\/

/\

Қой ұшасында бұлшық еттің үлесі

- 55-58%

- 48-50%

- 57-62%

- 50-56%

- 40-45%

\/

/\

Жылқы ұшасында бұлшық еттің үлесі

- 55-58%

- 48-50%

- 57-62%

- 50-56%

- 60-65%

\/

/\

Сойылған малдан алынған ұшаларда қандай ұлпалар кездеседі?

- бұлшық ет, дәнекер, май, және сүйек ұлпалары

- ет, май, сүйек, сіңір және шеміршек

- бұлшық ет, дәнекер, май және сіңір

- жасауша, ұлпа, бұлшық ет

- дәнекер, май, және сүйек ұлпалары және сіңір

\/

/\

Еттің қызыл түске боялуы қандай ақуызға байланысты?

- глобин

- миоглабин

- казеин

- глобулин

- миозин

\/

/\

Ірі қара малы етінің түсі

- қоңыр қызыл

- ақшыл қызыл

- қызыл

- қызғылт

- ашық қызыл

\/

/\

Қой етінің түсі

- қызғылт

- ашық қызыл

- қоңыр қызыл

- ақшыл қызыл

- қызыл

\/

/\

Бұлшық еттің химиялық құрамы, %

- су 60-65, ақуыз 18-22, май 1-2, экстрактивті заттар 1,0-1,5, минералды заттар 1,5

- су 67-70, ақуыз 18-20, май 2-3, экстрактивті заттар 2, минералды заттар 1

- су 70-75, ақуыз 18-22, май 2-3, экстрактивті заттар 1,5-2, минералды заттар 1-1,5

- су 70, ақуыз 17, май 3, экстрактивті заттар 1,5, минералды заттар 1,5

- су 50-55, ақуыз 25-30, май 2-5, экстрактивті заттар 3-5, минералды заттар 1,5

\/

/\

Бұлшық еттің құрамындағы көмірсудың негізгі құрамы

- миоглобин

- гликоген

- миозин

- актин

- амин қышқылы

\/

/\

Қоңы жоғары ірі қара малы етінде триптофан мен оксипролиннің арақатынасы .... тең

- 6,0

- 5,8

- 5,2

- 3,6

- 4,1

\/

/\

Бұлшық еттің құрамындағы экстрактивті заттардың атқаратын қызметі

- етке мықтылық береді

- етке жұмсақтық береді

- етке дәм, хош иіс береді

- еттің серпімділігін арттырады

- еттің түсін келтіреді

\/

/\

Ірі қара мал ұшасында дәнекер ұлпасының үлесі, %

- 9-11

- 8-9

- 10-14

- 13-15

- 16-18

\/

/\

Қой ұшасында дәнекер ұлпаның үлесі, %

- 5-6

- 7-8

- 9-13

- 8-12

- 14-16

\/

/\

Дәнекер ұлпалардың түрлері

- нәзік, болбыр, тығыз

- болбыр, тығыз, серпімді

- нәзік, дөрекі, тығыз

- жұмсақ, қатты, болбыр

- бос, серпімді, қатты

\/

/\

Малдың ағзасында май ұлпасының үлесі, %

- 2 ден 30%

- 6 ден 50%

- 2 ден 20%

-1 ден 40%

- 4 ден 60%

\/

/\

Мал майының шоғырлану орнына қарай бөлінуі

- бүйрек майы, ішек майы

- тер асты және іш май

- қатты және жұмсақ май

- мал майы және іш май

- барлық түрі

\/

/\

Ірі қара малы етіндегі май ұлпасының түсі мен консистенциясы

- ақшылсары және қатты

- сары және жұмсақ

- сарғыш және мықты

- ақ және тығыз

- қою сары және қатты

\/

/\

Ірі қара мал ұшасында сүйектің үлесі, %

- 5-10

- 11-15

- 18-20

- 21-24

- 7-11

\/

/\

Ұсақ мал ұшасындағы сүйектің үлесі, %

- 7-11

- 9-12

- 8-13

-15-22

- 16-17

\/

/\

Жылқы ұшасындағы сүйектің үлесі, %

- 6-8

- 8-9

- 10-12

- 11-13

-13-15

\/

/\

Арқа бұлшық еті -

- көкірек омыртқасының бойында орналасқан ет

- арқа омыртқаның өскіндері бойынша орналасқан бұлшық еттері бар бөлігі

- арқаның ұзыша бұлшық етінің бөлігі

- жұмсақ, ұзын талшықты ет бөлігі

- барлық жауабы дұрыс

\/

/\

Қаңқа сүйектері қандай бөліктерге бөлінеді?

- жілік және жалпақ сүйектер

- түтік сүйегі және жалпақ сүйегі

- жаурын, жамбас, омыртқа сүйектері

- жіліктер, қабырғалар, омыртқалар

- барлық сүйек түрлері

\/

/\

Сүйек ұлпасының құрамы

- 5-10% сүйек майы мен ақуыз коллогені

- 15-25% сүйек майы мен ақуыз коллогені

- 25-30% сүйек майы мен ақуыз коллогені

- 35-45% сүйек майы мен ақуыз коллогені

- 25-35% сүйек майы мен ақуыз коллогені

\/

/\

Шеміршек ұлпасының құрамы

- су 50-60%, ақуыз 18-19%, май 2-3%, минералды заттар 2-5%

- су 60-70%, ақуыз 19-20%, май 3-5%, минералды заттар 2-10%

- су 55-60%, ақуыз 15-17%, май 3-5%, минералды заттар 2-3%

- су 65-75%, ақуыз 10-15%, май 4-5%, минералды заттар 6-10%

- су 70-80%, ақуыз 11-13%, май 2-3%, минералды заттар 2-5%

\/

/\

Бұлшық ет құрамындағы миофибрилл ақуыздары:

- миозин, актин, актомизин, тропомизин

- миоглобин, албумин, актин, амин қышқылы

- казеин, албумин, глобулин, микотоксин, актин

- мизин, амин, миогин, триптофан, актомозин

- барлық түрі кездеседі

\/

/\

Бұлшық ет құрамындағы миозин белогының үлесі

- 10%

- 20%

- 40%

- 30%

- 50%

\/

/\

Бұлшық ет құрамындағы актин белогының үлесі

- 5%

- 8%

- 12%

- 15%

- 18%

\/

/\

Бұлшық еттегі сарколемма белогы - бұл

- толық құнды ақуызтар- эластин, ретикулин

- жалғаушы толық құнсыз ақуыздар-коллаген, эластин, ретикулин

- жалғаушы толық құнды ақуыздар-коллаген, эластин

- құнсыз ақуызтар-миоглобин, эластин, мизин

- барлық жауабы дұрыс

\/

/\

Бұлшық еттегі экстрактивтік заттардың мөлшері

- 1,0-1,2%

- 1,3-1,8%

- 1,8-2,2%

- 2,0-2,5%

- 2,7-3,0%

\/

/\

Мал ұшасы - бұл

- ішкі оргындары, басы, сирағы алынған мал денесі

- сирағы, басы, тұяғы, алынған мал денесі

- малдың бұлшықет, сүйек ұлпаларынан құрылған денесі

- терісі, ішкі оргындары, басы, сирағы мен құйрығы алынған мал денесі

- басы, сирағы мен құйрығы алынған мал денесі

\/

/\

Сояр алдында ірі қара малын ашықтандыру ұзақтығы

- 5-7 сағат

- 15-24 сағат

- 8-11 сағат

- 12-14 сағат

- 9-13 сағат

\/

/\

Сояр алдында жылқы малын ашықтандыру ұзақтығы

- 3-6 сағат

- 4-5 сағат аралығында

- 12 сағатқа дейін

- 8-13 сағат

- 15-17 сағат

\/

/\

Ірі қара малын есінен тандыру күші

- 2,5А, кернеуі 90-210В

- 1,0-1,5А, кернеуі 70-220В

- 1,0А, кернеуі 70-90В

- 1,5А, кернеуі 120-220В

- 1,0-2,5А, кернеуі 220В

\/

/\

Ірі қара малынан қан ағу уақыты мен мөлшері

- 3-6 мин және 2,5%

- 6-8 мин және 3,5%

- 8-10 мин және 4,5%

- 9-11 мин және 5,5%

- 10-12 мин және 4,5%

\/

/\

Сүйектен етті айыру түрлері

- дифференциалды, вертикалды, ұша бойынша, комбинирлі, артқы аяқты дифференциялау

- кешенді, интегралды, жеке, алдынғы аяқтары

- дифференциалды, созылмалы, кешенді, жілікті

- ұша бойынша, жартылай ұша, ширек ұша

- дұрыс жауабы жоқ

\/

/\

Ұша бойынша сүйектен бөлу

- тұтас ұшаны жіліктерге бөлу

- жұмсақ еттен және сіңірден ажырату

- жартылай ұшаны жіліктерге бөлу

- ширақ ұшаны бөлу

- сіңірден және сүйек майынан ажырату

\/

/\

Комбинирлі сүйектен етті бөлу

- сүйекте етті 40% қалдырып бөлу

- сүйекте етті 50% қалдырып бөлу

- сүйекте етті 30% қалдырып бөлу

- сүйекте етті 20% қалдырып бөлу

- сүйекте етті 10% қалдырып бөлу

\/

/\

Сауда орындарына ет қандай түрінде келіп түседі?

- суыған, салқындатылған, тоңазытылған

- мүшеленген, таңбаланған, сортталған

- бөлшектенген, сортталған, мүшеленген

- ұша, жартылай ұша, ширек ұша

- жартылай ұшаға, белдемеге, мойынға

\/

/\

Ірі қара малының жарты ұшасын неше бөлікке бөледі?

- 12

- 11

- 13

- 10

- 8

\/

/\

Мүшелерді неше сұрыпқа бөледі?

- бес

- үш

- екі

- жеті

- алты

\/

/\

Бірінші сұрыпқа сапасы бойынша қандай мүшелер жатады?

- мойын және шап еті

- ауыз омыртқа, алдыңғы және артқы сирақтары

- арқа, жаурын, қол еті, төс

- жаурын, омыртқа, жілік, жамбас, қабырға

- жамбас-сан, белдеме, арқа, жаурын, қол еті, төс

\/

/\

Екінші сұрыпқа сапасы бойынша қандай мүшелер жатады?

- жамбас-сан, белдеме, арқа, жаурын, қол еті, төс

- мойын және шап еті

- омыртқа, алдыңғы және артқы сирақтары

- жамбас, жаурын, қол жілік

- жамбас бөлігі, құйымшақ, төс, қол жілік

\/

/\

Үшінші сортқа қандай мүшелер жатады?

- жаурын, омыртқа, жілік, жамбас, қабырға

- жамбас-сан, белдеме, арқа, жаурын, қол еті, төс

- көк ет, желін, субөнімдер

- ауыз омыртқа, алдыңғы және артқы сирақтары

- мойын және шап еті

\/

/\

Мойын етіне сипаттама беріңіз

- нәзік қабықты бұлшық ет талшығынан тұратын жұмсақ ет

- тығыз қабықты бұлшық ет талшығынан тұратын дөрекі ет

- жұмсақ қабықты бұлшық ет талшығынан тұратын дөрекі ет

- қатты қабықты бұлшық ет талшығынан тұратын нәзік еті

- дөрекі қабықты бұлшық ет талшығынан тұратын серпімді еті

\/

/\

Сиыр еті бөлшек саудаға қандай түрінде шығарылады?

- жарты, ширақ ұша түрінде

- төртке бөлініп

- екі жарты ұшаға бөлініп

- мүшеленіп

- 11 бөлікке бөлініп

\/

/\

Бұзау етін неше бөлікке бөледі?

- 12

- 6

-10

- 7

- 5

\/

/\

Бұлшық ет ұлпасында қандай дәрумен болмайды?

- В

- Е

- Д

- РР

\/

/\

Қолдану түріне байланысты субөнімдер бөлінеді

- тағамдық, техникалық

- аспаздық, тағамдық

- жарамды, жарамсыз

- өңделген, өңделмеген

- тұздалған, пысталған

\/

/\

Термиялық жағдайына байланысты субөнімдерді өңдеу тәсілі

- суыту, тоңазыту

- қатыру, мұздату

- кептіру, тұздау

- ыстау, қақтау

- тұздау, маринадтау

\/

/\

Субөнімдер үлесі қанша пайызды құрайды?

- 10-18

- 15-21

- 19-25

- 21-26

- 26-30

\/

/\

Техникалық субөнімдер:

- мүйіз, бас сүйегі, жыныс органдары

- тіл, ми, бауыр, құйрық

- өңеш, кеңірдек, жүрек

- желін, сүт безі, асқазан

- ірі қара, түйе, жылқы бастары

\/

/\

Етті субөнімдерді ата

- тіл, ми, бауыр, құйрық

- ет қалдықтары, тіл, жүрек

- желін, сүт безі, асқазан

- өңеш, кеңірдек, жүрек

- ұлтабар, талақ, бауыр

\/

/\

Тіл қандай өнім түріне жатады?

деликатестік

- диеталық

- асханалық

- жұғымды

- субөнімді

\/

/\

Аспаздық жағдайда еттің ең бағалы бөлігі

- жамбас, сүбе еті

- арқа, кеуде еттері

- мойын, бас еті

- алдыңғы және артқы бөліктерінің еттері

- қабырға, төс, жілік еттері

\/

/\

Тоңазытылған субөнімдерді 0оС температурада сақтау мерзімі

- 1 тәулік

- 5 тәулік

- 7 тәулік

- 3 тәулік

- 12 сағат

\/

/\

Адам тәулігіне қанша ет пайдаланады?

- 150г

- 100г

- 200г

- 190г

- 130г

\/

/\

Салқын сүрлеу кезінде ет өнімдерінің сүрлену уақыты

- 1-7 тәулік

- 4-5 тәулік

- 6-9 тәулік

- 10 тәулік

- 12 тәулік

\/

/\

Етті 50-100С ыстық суға тез малып алу үрдісі қалай аталады?

- шарпу

- ыстау

- жылыту

- еріту

- пысыту

\/

/\

Ең құнды ұша бөлігі

- қол еті

- сан еті

- белдеме

- төс

- арқаның ұзынша бұлшық еті

\/

/\

Ірі қараның қансыздандыруы қанша уақыт...

- 6-8 мин

- 8-10 мин

- 9-11 мин

- 3-5 мин

- 15-17 мин

\/

/\

Ортан жілік қой ұшасының қай бөлігіне жатады?

- қол етіне

- сан етіне

- артық сирақ

- алдыңғы сирақ

- жамбас бөлігіне

\/

/\

Тоқпан жілік қай мүшеден кейін орналасады?

- жамбас

- ортан жілік

- асық жілік

- жаурын

- кәрі жілік

\/

/\

Қойдың атқы сан еті бөліктерінің мүшелерін ата

- жаурын, қол жілік, кәрі жілік

- жамбас, ортан жілік, асық жілік

- жамбас, тоқпан жілік, асық жілік

- жаурын, жамбас, ортан жілік

- қол жілік, кәріжілік, жаурын

\/

/\

Қойдың қол еті бөліктерінің мүшелерін ата

- жаурын, қол жілік, кәрі жілік

- жамбас, ортан жілік, асық жілік

- жамбас, тоқпан жілік, асық жілік

- жаурын, жамбас, ортан жілік

- қол жілік, кәріжілік, жаурын

\/

/\

Мал ұшаларын суықпен өңдеу тәсілдері

- жәй, жылдам, бір немесе екі сатылы

- жәй, орташа, лезде

- сұйық, құрғақ, мұзды

- табиғи және камераларда

- барлық тәсілдер бойынша

\/

/\

Суытылған ірі қара ұшасын -1С суыту камерасында сақтау мерзімі

- 5 тәулік

- 10 тәулік

- 15 тәулік

- 20 тәулік

- 3 тәулік

\/

/\

Мұздатылған ірі қара және қой етін -18С температурада сақтау мерзімі

- 6 ай

- 9 ай

- 12 ай

-18 ай

- 24 ай

\/

/\

Шошқа етінен ысталған өнім дайындау және ұзақ уақыт сақтау үшін тұздаудың қай тәсілі қолданылады?

- ылғалды

- аралас

- құрғақ

- маринадты

- барлық түрі

\/

/\

Ет шикізатын қандай мақсатта тұздайды?

- Сақтау мерзімін ұзарту

- Сақтауға тұрақтылығын ұзарту үшін

- Жабысқақтық беру үшін

- шырындылығын азайту үшін

- жабысқақтығын жою үшін

\/

/\

Ысталған ет өнімдерін 0-4С-та сақтау мерзімі

- 3 тәулік

- 5 тәулік

- 7 тәулік

- 8 тәулік

- 10 тәулік

\/

/\

Қой етін тұздау рецептурасы бойынша құрғақ әдісте қолданылатын тұз мөлшері:

-22 - 25%

- 8 - 10 %

- 10 - 12%

- 56 -58%

- 0,5 - 1%

\/

/\

Қой етін тұздау рецептурасы бойынша ылғалды әдістеқолданылатын тұз мөлшері:

-8 -10%

- 22- 25 %

- 10 - 12%

- 56 -58%

- 0,5 - 1%

\/

/\

Қой етін тұздау рецептурасы бойынша аралас әдісте қолданылатын тұз мөлшері:

-10 -12 %

- 8 - 10 %

- 22 -25 %

- 56 -58%

- 0,5 - 1%

\/

/\

Өнімді консервілеу әдістерінің бірі -ыстау, оның тәсілдері:

-суық ыстау, ыстық ыстау

- жылулық ыстау, мұздату

- тоңазыту, ыстау

- булау, жылумен өңдеу

- ыстық ыстау, тұздау

\/

/\

Суық ыстау дегеніміз ...

-20-32C- та ,94 сағатқа дейін суық желмен ыстау

- 90 - 160С -та, 5-6 сағат ыстық желмен ыстау

- 12-13С -та, 9-13 сағатқа дейін суық желмен ыстау

- 180- 220С-та , 5-7минутқа дейін суық желмен ыстау

- 65 - 70С, 8-10сағатқа дейін ыстық желмен ыстау

\/

/\

Ыстық ыстау дегеніміз....

- 20-32C- та ,94сағатқа дейін суық желмен ыстау

-90 - 160С та, 5-6 сағат ыстық желмен ыстау

-12-13С та, 9-13 сағатқа дейін суық желмен ыстау

-180- 220Ста , 5-7минутқа дейін суық желмен ыстау

-65 - 70С, 8-10сағатқа дейін ыстық желмен ыстау

\/

/\

Ыстау препараты дегеніміз...

-тазаланған түтіннің конденсаты

-түтіннен алынған антибиотиктер

-белоктардың жоғарғы қосылысы

-түтін мен белоктың конденсаты

- күлді және түтінді күрделі қосылыс

\/

/\

1-ши сортқа кіретін ұша бөлшектері:

-сан, төс, белдеме, арқа және жауырын

- алдыңғы бөлік пен артқы сирақтар

- субөнімдер мен бас, тіл

- жауырын, артқы сирақтар

- сан еті, субөнімдер, алдыңғы бөлік

\/

/\

2-ши сортқа кіретін ұша бөлшектері:

- сан, төс, белдеме, арқа және жауырын

-алдыңғы бөлік пен артқы сирақтар

- субөнімдер мен бас, тіл

- жауырын, артқы сирақтар

- сан еті, субөнімдер, алдыңғы бөлік

\/

/\

Аусымына қуаттылығы 3 тонна ысталған шұжық өндіру үшін, қанша ұша керек? Рецептура бойынша ІРҚ 45%, шошқа еті 35%. Сойыс шығымы 50% ірі қара еті, 65% шошқа еті, тірілей салмағы ІРҚ 440кг, шошқа 120кг.

- 6 ІРҚ ұшасы, 13 шошқа ұшасы

- 7 ІРҚ ұшасы, 12 шошқа ұшасы

- 8 ІРҚ ұшасы, 11 шошқа ұшасы

- 9 ІРҚ ұшасы, 10 шошқа ұшасы

- 5 ІРҚ ұшасы, 14 шошқа ұшасы

\/

/\

Еттегі миофибрилл ақуыздарын ата

- миоген мен глобулин

- миозин, актин

- эластин, ретикулин

- линолен және арахидон

- миоальбумин, глобулин

\/

/\

Бұлшық етте миоген мен глобулин мөлшері

-20-30%

-10-20%

-2-3%

-21-23%

-12-13%

\/

/\

Бұлшық етте миоальбумин мен миоглобин мөлшері

-2-3%

-1-2%

-3-4%

-20-30%

-12-13%

\/

/\

Сарколемма ақуыздары негізінен жалғаушы толық құнсыз ақуыздар:

- коллаген, эластин, ретикулин

- миозин, ретикулин

- линолен және арахидон

- миоген мен глобулин

+ миозин, актин, коллаген

\/

/\

100 г ет, тәулігіне адамға қажет норманың неше пайыз ақуызын қамтамасыз етеді?

-35-40 %-дай

- 30-35%-дай

- 25-30%-дай

- 20-25%-дай

- 15-20%-дай

\/

/\

Ақуыздардың пайдалану коэффициенті (БПК) семіз емес шошқа және бұзау етінде үлесі қанша?

- 90%-дай

-75%-дай,

-70%-дай,

-65%-дай

-60%-дай

\/

/\

Бұлшық ет ұлпасында май мөлшері шамамен

-3%,

- 60-94%,

-1,3-3%,

-3,8-24%

\/

/\

Жануар майларының кұрамында ауыстырылмайтын полиқанықпаған қандай май қышқылдары бар?

- линол, линолен және арахидон

- каротин және ксантофил

- лецитин, фосфолипидтер

- холестерин және арахидон

- моносахаридтер, олигосахаридтер және полисахаридтер

\/

/\

Бұлшық еттегі көмірсулар қандай класқа бөлінеді?

- моносахаридтер, олигосахаридтер және полисахаридтер

- лецитин, фосфолипидтер және полисахаридтер

- гликоген, чахароза, фруктоза

- линол, линолен және арахидон

- каротин, олигосахаридтер және ксантофил

\/

/\

Минералды заттар бұлшық ет және сүйек ұлпаларында саркоплазмада қандай күйде жинақталады?

- еріген күйде немесе ақуыздармен байланысқан күйде

- еріген күйде

- ақуыздармен байланысқан күйде

- көмірсулармен немесе липидтермен байланысқан күйде

- ақуыздарының ерігіштігі мен ісінуіне әсер етеді

\/

/\

Еттегі экстрактивті заттар қандай бөліктерден тұрады?

-азотты және азотсыз.

- гликоген, глюкоза, сүт қышқылы

- кариозин және креатин,

- ансирин және пуринді

\/

/\

Экстрактивті азотты заттарға қандай негіздер жатады?

- кариозин, креатин, ансирин, пурин

- кариозин және креатин, азотты

- ансирин және пуринді

- азотты, ансиринді және азотсыз

- гликоген, глюкоза, сүт қышқылы

\/

/\

Экстрактивті заттар нені анықтауда қарастырады?

- еттің хош исі мен дәмін

- еттің гликоген, глюкозасын

- еттің түсін және түрін

- еттің иісі мен қоңдылығын

- ақуыз бен майларды анықтау үшін

\/

/\

Құнды ақуыз, оның үлесіне бұлшық ет ұлпа ақуыздар затынан жобамен 20%-дай келеді.

- глобулин

-миоальбумин

-нуклепротеидтер

-сарколемма

-коллаген

\/

/\

Сапасы төмен ақуыз, амин қышқылдар құрамы жағынан коллагенге ұқсас, әйтседе құрамында десмозин және изодесмозин (өзіне тән амин қышқылдар) болуымен айрықшыланады.

- Ретикулин

-Эластин

-сарколемма

-коллаген

- Муциндер және мукоидтер

\/

/\

Жылқы ұшасында сүйектің үлесі

-18-20 %,

-15-22%,

-8-15%,

-13-15%

- 9-11%

\/

/\

Етті - 1о температурада, салыстырмалы ылғалдылық 75-90% және ауа қозғалысының жылдамдығы 0,1-0,2 м/сек сақтағанда, ірі қара мал етін сақтау неше аспауы қажет?

-10 тәуліктен,

- 7 тәуліктен

-5 тәуліктен

-3 тәуліктен

\/

/\

Құс етін сақтайтын камераның температурасы 0-2о, салыстырмалы ылғалдылығы - 80-85%, ауа қозғалысының жылдамдығы - 0,2-0,3м/секта неше тәулік

-10 тәуліктен,

- 7 тәуліктен

-5 тәуліктен

-3 тәуліктен

\/

/\

Тоңазытылған еттің бұзылу себебі

- аэробтық психрофильдік микрофлораның көбеюінен

- мүк саңырауқұлақтарының көбеюінен

- таяқша тәрізді спорасыз микроағзалардың көбеюінен

- патогендік және токсинді бактериялардың көп болуынан

\/

/\

Мойын омыртқаның үстіндегі қалың майлы қабат

-жая

-жал

-қазы

-желке сіңірі

-карейка

\/

/\

Бетін май басқан жылқының жон еті

-жая

-жал

-қазы

-қарта

-іш май

\/

/\

Омыртқаның, қабырға мен артқы сан еттің етегін қамтып жатқан бөлігі қалай аталады?

-сан ет

-шап ет

-сүбе еті

-бұлшық ет

-дәнекер ұлпа

\/

/\

Шошқа ұшасының бірінші сұрыпына қандай ет бөлшектері кіреді?

- сан, төс, белдеме, арқа және жауырын бөлшектері

- сан, белдеме (шаппен), арқа және жауырын бөлшектері

- сан, төс, арқа және жауырын бөлшектері

- төс, белдеме, арқа және жауырын бөлшектері

- сан, төс, белдеме және жауырын бөлшектері

\/

/\

Тері шығымы, орташа ірі қара малда

-7%

-8%

-6%

-10%

-11%

\/

/\

Тері шығымы, қойдың

-7%

-8%

-6%

-10%

-11%

\/

/\

Тоңазыған сиыр етін -W=85-90%, vауа=0,2-0,3 м/с, ауада toсиыр=0:1,5oC сақтау мерзімі

-10-16 тәулік

-7-14 тәулік

-7-12 тәулік

-5-7 тәулік

\/

/\

Үш күн сақталған соң тоңазыған еттің салмақ жоғалтуы, соның ішінде сиыр етінің І категориясында

- 0,58%

- 0,64 %

- 0,66%

-0,4%

- 0,48 %.

\/

/\

Тоңазытылған құс еті камераларда 0-2оС, W - 80-85 % сақталады. Сақтау мерзімі неше тәулік? (полиэтиленпакетте, саран пленкасында)

-5,6,7

-5,6,10

-2-3

-7,8,9

-10,13

\/

/\

Консервіні жоғары температурада сақтағаннан банка құрамы толып кететінен немесе сақтау кезінде мұздап кетуінің салдарынан пайда болатын бомбаж түрі

-физикалық

-химиялық

-микробиологиялық

-жасанды

\/

/\

Өнім қышқылы металл банкамен әсерлескеннен пайда болатын бомбаж түрі

-физикалық

-химиялық

-микробиологиялық

-табиғи

\/

/\

Етті-сүйекті субөнімдерге жатады:

- Ірі қара, түйе, жылқы бастары

- Тіл, ми, бауыр және құйрықтар

- Қолтық, бауыр еті, бауыр

- Өңеш еті, кеңірдек, жүрек

- Желін, сүт безі, асқазан

\/

/\

Қайта қатыру процессі қалай атайды?

- Дефростация

- Еріту

- Қатыру

- Суыту

- Салқындату

\/

/\

Пісірілген шұжықтарды өңдеу үшін 100 кг турамаға қанша кг тұз қосады?

- 2,9-3,4

-3,0-4

-1,7-2,9

-3-5

-1-2

\/

/\

Техникалық субөнімдер:

- Желін, сүт безі, асқазан

- Тіл, ми, бауыр және құйрықтар

- Өңеш еті, кеңірдек, жүрек

- Мүйіз, бас сүйегі, жыныс мүшелері

- Ірі қара, түйе, жылқы бастары

\/

/\

Малды жансыздандырудағы электр тоғының күші ...

-40-50 және 100

-50-60 және 70-75

-70-90 және 100-120

-60-70

-55-60

\/

/\

Қай мезгілде ет қышқыл дәмге ие және кулинарлық өндеусіз жарамды

- Тұздауда

- Маринадтауда

- Ыстауда

- Кептіруде

- Қақтауда

\/

/\

Ферменттерің автолитикалық активтілігін қандай әдістер арқылы басады?

- Тұздау мен консервілеу

- Сублимациялық кептіру

- Термиялық консервілеу

- Қатыру

- Салқындату

\/

/\

Етті тұздау әдістері:

- тұзды, сулы және аралас тұздау

- ертінділі, құрғақ және шприцтеп тұздау

- қатты, ылғалды және суытып тұздау

- құрғақ, ылғалды және аралас тұздау

- ылғалды, аралас және жидітіп тұздау

\/

/\

Фарштар (турама) деген не?

- еттік шикізаттар мен аралас компоненттерінің қосындысын көрсететін жартылай фабрикат

- еттік және өсімдіктектес компоненттерінің қосындысын көрсететін жартылай фабрикат

- субөнімдержәне ет компоненттерінің қосындысын көрсететін жартылай фабрикат

- ет және май шикізаттарының компоненттерінің қосындысын көрсететін жартылай фабрикат

- етпен және ет емес шикізаттардың компоненттерінің қосындысын көрсететін жартылай фабрикат

\/

/\

Шұжық өнімдері қабықша түрі бойынша қалай ажыратылады?

- біртекті, әртекті, қыртысты

- тұздалған, тұзсыз қабықшалы

- табиғи ішекте немесе пленкада

- табиғи және жасанды

- табиғи, жасанды, қабықшасыз

\/

/\

Аспаздық жағдайда еттің ең бағалы бөлігі

- жамбас, сүбе еті

- арқа, кеуде еттері

- мойын, бас еті

- алдыңғы және артқы бөліктерінің еттері

- қабырға, төс, жілік еттері

\/

/\

Қазының дайындалуы:

- сойылған жылқының майлы сүбе қабырғасы мен төстің етек майынан

- сойылған жылқының майлы жамбас еті мен жылқының іш майынан

- сойылған жылқының майлы төс еті мен теріасты майынан

- сойылған жылқының майлы шап еті мен жылқының іш майынан

- сойылған жылқының майлы мойын еті мен теріасты майынан

\/

/\

Етті паштет деген не?

- тұздалған сиыр және қой етіне өсімдік майын қосып дайындалатын өнім

- мұздатылған сиыр және қой етіне малдың іш майын сүйек майын қосып дайындалатын өнім.

- бланширленген сиыр және қой етіне ерітілген май немесе сүйек майын қосып дайындалатын өнім.

- мүшеленген сиыр және қой етіне малдың тері асты майын қосып дайындалатын өнім

- маринадталған сиыр және қой етіне ерітілген май немесе сүйек майын қосып дайындалатын өнім.

\/

/\

Ет тағамдары:

- етті пісіру, кептіру, тұздау, майлау немесе қақтау жолымен етті өңдеу нәтижесінде алынған тағамдар

- етті сақтау, сараптау, бөлшектеу немесе кептіру жолымен етті өңдеу нәтижесінде алынған тағамдар

- ет және ет турамаларын тұздау, майлау, араластыру немесе мұздату етті өңдеу нәтижесінде алынған тағамдар

- ет және май шикізаттарын еріту, пісіру, қамырмен өңдеу немесе тоңазыту жолымен етті өңдеу нәтижесінде алынған тағамдарСхема деятельности учителя и учащихся | О Т Ч Е Т
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати