На головну

Визначення основного часу.

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C. Споживання основного капіталу
  3. EX 3. Поставьтеглаголвнужноевремя: PastSimpleіліPastContinuous. У деяких випадках у вас в дужках дан дієслово в теперішньому і минулому часі.
  4. I. Визначення проблеми
  5. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  6. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  7. Quot; Отже, в самій загальній формі можна дати таке визначення релігії: релігія є впізнання Бога і переживання зв'язку з Богом ".

Швидкість різання визначимо з формули:

Частоту обертання шпинделя верстата визначимо за формулою:

Тоді дійсну швидкість різання визначимо по формулі:

Визначаємо силу різання по формулі:

Pz= 10 ? Cp? tx? Sy? Vn? Kp

Визначаємо потужність різання:

Np = (Pz? V) / 1020 ? T

Основний час визначають за формулою:

,

де - Основний час обробки поверхні;

- Довжина робочого ходу інструмента;

- Хвилинна подача, мм / хв;

l - Довжина оброблюваної поверхні, мм;

у - Довжина врізання (підходу інструменту), мм;

S - Подача, мм / об або мм / дв. хід;

n - Частота обертання, об / хв, або число подвійних ходів в хвилину;

i - Число робочих ходів (проходів) інструменту.

внутрішні:

Vчер. = (350 ? 0,94 ? 1,25) / 800,20? 4,70,15? 0,40,35 = 358,856

Vчіс. = (340 ? 0,97 ? 1,25) / 800,20? 20,15? 0,70,35 = 177,26

Vтон. = (340 ? 0,97 ? 1,25) / 800,20? 0,40,15? 0,70,35 = 224,7

nчер. = (358,856 ? 1000) / (3,14 ? 50) = 2285,35 ? 1600

nчис .. = (177,26 ? 1000) / (3,14 ? 50) = 1129,04 ? 1000

nтон. = (224,7 ? 1000) / (3,14 ? 50) = 1431,2? 1600

Vчер. = (3, 14 ? 50 ? 1600) / 1000 = 251,2

Vчіс. = (3, 14 ? 50 ? 1000) / 1000 = 157

Vтон. = (3, 14 ? 50 ? 1600) / 1000 = 251,2

Pzчер. = 10 ? 300 ? 4,680,15? 0,691 ? 251,2-0,15? 0,83 = 930,86

Pzчис. = 10 ? 300 ? 20,15? 0,72,5? 157-0,15? 0,83 = 503,976

Pz тон. = 10 ? 300 ? 0,40,15? 0,72,5? 251,2-0,15? 0,83 = 448,92

Npчер. = (930,86 ? 251,2) / (1020 ? 80) = 2,8

Npчис. = (503,9 ? 157) / (1020 ? 80) = 0,969

Np тон. = (448,92 ? 251,2) / (1020 ? 80) = 1,38

t0 чер. = (35 + 2,5 + 2) / (0,4 ? 1600) = 0,006

t0 чис. = (35 + 2,5 + 2) / (0,7 ? 1000) = 0.0056

t0 тон. = (35 + 2,5 + 2) / (0,7 ? 1600) = 0,035

зовнішні:

Vчер. = (340 ? 0,97 ? 1,25) / 600,20? 4,50,15? 0,80,45 = 159,16

Vчіс. = (340 ? 0,97 ? 1,25) / 600,20? 1,50,15? 10,45 = 192,6

Vтон. = (350 ? 0,97 ? 1,25) / 600,20? 0,60,15? 0,60,35= 235

nчер. = (159,16 ? 1000) / (3,14 ? 70) = 724,11 ? 800

nчис .. = (192,6 ? 1000) / (3,14 ? 70) = 876,4 ? 800

nтон. = (235 ? 1000) / (3,14 ? 70) = 1069,15? 1000

Vчер. = (3, 14 ? 70 ? 800) / 1000 = 1758,4

Vчіс. = (3, 14 ? 70 ? 800) / 1000 = 1758,4

Vтон. = (3, 14 ? 70 ? 1000) / 1000 = 219,8

Pzчер. = 10 ? 300 ? 4,50,15? 0,80,45? 1758,4-0,15? 0,83 = 3244,2

Pzчис. = 10 ? 300 ? 1,50,15? 10,45? 1758,4-0,15? 0,83 = 860,47

Pz тон. = 10 ? 300 ? 0,60,15? 0,62,5? 219,8-0,15? 0,83 = 252,11

Npчер. = (3244,2 ? 1758,4) / (1020 ? 60) = 93,2

Npчис. = (860,47 ? 1758,4) / (1020 ? 60) = 24,7

Np тон. = (275,5 ? 219,8) / (1020 ? 60) = 1,43

t0 чер. = (25 + 2,5 + 2) / (0,8 ? 800) = 0,046

t0 чис. = (25 + 2,5 + 2) / (1 ? 800) = 0,037

t0 тон. = (25 + 2,5 + 2) / (0,6 ? 1000) = 0,04

висновок

Мета машинобудування - зміна структури виробництва, підвищення якісних характеристик машин і устаткування. Передбачається здійснити перехід до економіки вищої організації й ефективності з всестороннє розвинутими силами, зрілими виробничими відносинами, налагодженим господарським механізмом. Така стратегічна лінія держави.

Перед машинобудівним комплексом поставлено завдання - різко підвищити техніко-економічний рівень і якість машин, обладнання та приладів.

Предметом дослідження і розробки в технології машинобудування є види обробки, вибір заготовок, якість оброблюваних поверхонь, точність обробки і припуски на неї, базування заготовок; способи механічної обробки поверхонь - плоских, циліндричних, сложнопрофільних і ін .; методи виготовлення типових деталей - корпусів, валів, зубчастих коліс і ін .; процеси складання (характер з'єднання деталей і вузлів, принципи механізації та автоматизації складальних робіт); конструювання пристосувань.

Основними напрямками розвитку сучасної технології: перехід від переривчастих, дискретних технологічних процесів до безперервним автоматизованим, що забезпечує збільшення масштабів виробництва і якості продукції; впровадження безвідходної технології для найбільш повного використання сировини, матеріалів, енергії, палива і підвищення продуктивності праці; створення гнучких виробничих систем, широке використання роботів і роботизованим технологічних комплексів в машинобудуванні і приладобудуванні.

Список використаних джерел

1. Аршинов В. А. Різання металів і ріжучий інструмент: підручник для машинобудівних технікумів / В. А. Аршинов, Г. А. Алексєєв. 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Машинобудування, 1976.

2. Білецький Д. Г. Довідник токаря-універсала / Білецький Д. Г. [и др.]. - М.: Машинобудування, 1987.

3. Гаркунов Д. Н. Триботехника: підручник для вузів / Д. Н. Гаркунов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Машинобудування, 1989.

4. Грошовий П. М. Токарна справа / Грошовий П. М. [и др.]. - М.: Вища. шк., 1979.

5. Дьяченко П. Є. Вплив шорсткості поверхні на її знос / П. Е. Дяченко // Якість поверхні деталей машин. - Л.: Машгиз, 1949. - С. 20-31.

6. Зайцев Б. Г. Довідник молодого токаря / Б. Г. Зайцев, С. Б. Рицев. - М.: Вища. шк., 1988.

7. Ілюстрований визначник деталей общемашіно-будівельного застосування: Керівний технічний матеріал. Класи 40 і 50. Загальносоюзний класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції. - М .: Изд-во стандартов, 1977.

8. гаркавий С. А. Технологія машинобудування (спеціальна частина) / С. А. гаркавий. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Київ: Вища школа, - тисяча дев'ятсот вісімдесят чотири.

9. Якість машин: довідник: у 2 т. / А. Г. Суслов [и др.]. - М.: Машинобудування, 1995. - Т. 1.

10. Ковшов А. Н. Технологія машинобудування: підручник для студентів машинобудівних спеціальностей вузів / А. Н. Ковшов. - М.: Машинобудування, 1987.

11. П. Маталін А. А. Технологія механічний обробки /

12. А. А. Матапін. - Л .: Машинобудування, 1977.

13. Меламед В. І. До питання оцінки якості оброблених поверхонь / В. І. Меламед // Якість поверхні деталей машин. - Л.: Машгиз, 1950. - С. 183-194.

14. Нефедов Н. А. Дипломне проектування в машинобудівних технікумах: навч. посібник / Н. А. Нефедов. - 2-е изд., Перераб і доп. - М.: Вища. шк., 1986.

15. Обробка металів різанням: довідник технолога /

16. А. Панов [та ін.]; під заг. ред. А. А. Панова. - М .: Машино-будування. Тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім.

17. Устаткування й нормативи режимів різання і часу для технічного нормування робіт. - М., 1972-1978.

18. Прогресивні ріжучі інструменти та режими різання металів: довідник / В. І. Баранчиков [и др.]; під заг. ред.

19. І. Баранчикова. - М .: Машинобудування, 1990.

20. Романов Е. В. Основи проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин: навч. посібник / Є. В. Романов. - Магнітогорськ: МГПИ, 1998..

21. Романов Е. В. Методологія технологічного проектування: навч. посібник / Є. В. Романов - 2-е вид. перераб. і испр. - Магнітогорськ: магу, 2003. - Ч. I.

22. Романов Е. В. Методологія технологічного проектування: навч. посібник / Є. В. Романов - 2-е вид. перераб. і испр. - Магнітогорськ: магу, 2003. - Ч. П.

23. Ростовцев Н. М. Технологія обробки конструкційних матеріалів: навч. посібник для студентів пед. вузів / Н. М. Ростовцев. - Тула: Изд-во Тул. держ. пед. ун-ту ім. Л. Н. Толстого, 2000..

24. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів, пристроїв та ріжучих інструментів: підручник для вузів / С. Н. Корчак [и др.]; під заг. ред. С. Н. Кор чака. - М .: Машинобудування, 1988.

25. Довідник металіста: в 5 т. / Під ред. А. Н. Малова [и др.]. - М.: Машинобудування, 1977. - Т. 3.

26. Довідник технолога-машинобудівника: у 2 т. / Під ред. : А. Г. Косіповой і М. Г. Мещерякова. - М .: Машинобудування, 1986.-Т. 1.

27. Довідник технолога-машинобудівника: у 2 т. / Під ред .: А. Г. Косилової і М. Г. Мещерякова. - М .: Машинобудування, 1986.-Т. 2.

28. Схиртладзе А. Г. Верстатник широкого профілю: підручник для професійних навчальних закладів / А. Г. Схиртладзе,

 Розрахунок режимів різання і норм часу на обробку | ВИЩОЇ ОСВІТИ

Цілі і завдання курсової роботи | Вступ | Аналіз робочого креслення і технічних умов на виготовлення деталі. | Вибір матеріалу для виготовлення деталі | Заготовки з прокату | Розробка маршрутної технології обробки деталі | Вибір методів (операцій) обробки, обладнання інструментів і пристосувань | Вибір послідовності обробки і схем базування | Розрахунок припусків при обробки зовнішніх поверхонь | Розрахунок припусків при обробки внутрішніх поверхонь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати