На головну

Цілі і завдання курсової роботи

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. I етап. Запис завдання в симплекс-таблицю.
  3. I. допоміжних роботах.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  6. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. I. ЦІЛІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

загальні положення

Одним з основних вимог до якості підготовки фахівця є наявність глибоких усвідомлених знань по своїй спеціальності, сформованих на їх основі умінь навичок, включаючи навички науково-дослідницької роботи, самостійного формулювання проблем, вибору ефективних методів їх вирішення.

Курсова робота-самостійна творча розробка технології механічної обробки конкретної деталі, що відображає Придбав студентами теоретичні знання і практичні навички, вміння працювати з літературою, робити обґрунтовані висновки.

Курсова робота по розробці технологічного процесу виготовлення деталі є важливою ланкою навчального процесу.

Якість і зміст роботи дозволяє виявити загальну теоретичну підготовку студента і рівень оволодіння їм спеціальними знаннями, вміннями і навичками, необхідними для ефективного здійснення своєї майбутньої професійної діяльності.

Цілі і завдання курсової роботи

Метою виконання курсової роботи є:

 поглиблення, закріплення і розширення знань з дисципліни, що вивчається;

 розвиток умінь і навичок самостійної роботи з джерелами наукової інформації;

 формування та закріплення досвіду практичного застосування теоретичних знань.

Завдання можуть бути сформульовані наступним чином:

 анлиз вихідної технологічної документації (робочого і складального креслень); програма випуску виробів;

 розробка маршрутної технології обробки деталі (визначення методів і послідовності обробки, обладнання, інструментів і пристосувань, що забезпечують реалізацію цих методів;

 розробка операційної технології обробки деталі з виконанням необхідних технологічних розрахунків.

зміст

Вступ................................................. ............................. 4

1. Аналіз вихідної технологічної інформації ............................... 5

1.1. Аналіз робочого креслення і технічних умов на виготовлення деталі ......................................... ............................................. 5

1.2. Вибір матеріалу для виготовлення деталі ............................. 8

1.3. Вибір заготовки і способу її виготовлення ........................... 9

1.3.1. Заготовки з прокату ............................................... ....... 9

2. Розробка технологічного процесу обробки деталі .......................................... ........................................... 11

2.1. Розробка маршрутної технології обробки деталі ............ 11

2.1.1. Вибір методів (операцій) обробки, обладнання інструментів і пристосування ....................................... .............................. 12

2.1.2. Вибір послідовності обробки і схем базування .... 15

2.2. Розробка операційної технології обробки деталі ......... 21

2.2.1. Визначення складу переходів ....................................... 21

2.2.2. Визначення припусків на обробку деталі ...................... 21

2.2.3. Розрахунок режимів різання і норм часу на обробку ......... 22

Маршрутно-операційний карта .............................................

Висновок ................................................. ........................

Список використаної літератури ........................................

 Ти знаходишся в стані бездіяльності і повного внутрішнього безмовності. | Вступ

Аналіз робочого креслення і технічних умов на виготовлення деталі. | Вибір матеріалу для виготовлення деталі | Заготовки з прокату | Розробка маршрутної технології обробки деталі | Вибір методів (операцій) обробки, обладнання інструментів і пристосувань | Вибір послідовності обробки і схем базування | Розрахунок припусків при обробки зовнішніх поверхонь | Розрахунок припусків при обробки внутрішніх поверхонь | Розрахунок режимів різання і норм часу на обробку | Визначення основного часу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати