На головну

КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

  1. Варіант тестових завдань для проміжного (рубіжного) модульного контролю
  2. Варіанти завдань
  3. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  4. Варіанти завдань для виконання контрольної роботи
  5. Варіанти завдань до курсової роботи
  6. Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4

ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Студент виконує письмово та направляє для перевірки до академії контрольні роботи: на першому курсі - контрольні роботи №1; на другому курсі - №2.

Кожне контрольне завдання в даних методичних вказівках пропонується у п'яти варіантах. Ви повинні виконати один з п'яти варіантів згідно з останніми цифрами студентського шифру: студенти, шифр яких закінчується на 1 або 2 виконують варіант №1; на 3 чи 4 - №2; на 5 або 6 - №3; на 7 або 8 - №4; на 9 або 0 - №5.

Виконувати письмові контрольні роботи слід в окремому зошиті. На обкладинці зошита напишіть так:

Контрольна робота №...

з англійської мови

студента групи .....

факультету ....., шифр ...

..........................................

(прізвище, ім'я та по батькові)

Контрольні роботи слід виконувати охайно, чітким почерком. При виконанні контрольної роботи залишайте в зошиті широкі поля для зауважень та методичних вказівок рецензента. Матеріал контрольної роботи слід розташовувати в зошиті за таким зразком:

Ліва сторінка Права сторінка
Поля Англійський текст Український текст Поля
       

Виконані контрольні роботи направляйте для перевірки та рецензування до академії в установлений термін.

Якщо контрольна робота виконана без дотримання вказівок або неповністю, вона повертається без перевірки.

 ВИКОНАННЯ | ВИПРАВЛЕННЯ

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ VII. | Hour Teaching | Learn by Listening | London residents are one of the beautiful places for visiting. | Starting young | Education in Canada | An Eco-friendly School | Education in Australia |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати