На головну

Критерії оцінювання результатів ознайомчої практики

 1. F-критерій якості оцінювання регресії
 2. I етап навчальної практики
 3. I. Мета та завдання ПРАКТИКИ
 4. II. Календарний графік проходження практики
 5. II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП
 6. II. Методичні рекомендації щодо виконання завдань переддипломної практики
 7. II. Цілі і завдання практики

Основні критерії оцінок результатів практики студентів

- Ступінь сформованості професійних умінь;

- Рівень теоретичної підготовки;

- Рівень професійної підготовки та соціальної активності (інтерес до професії, любов до дітей, гуманізм, демократизм, творчий підхід, відповідальність і т. Д.);

На підставі вивчення звітної документації студенту практиканту виставляються позначки:

«Дуже добре» - За повністю виконану програму практики, володіння науковими основами сучасної теорії соціально-педагогічної роботи, вікових особливостей клієнтів і їх використання в практичній роботі, самостійність, творчий підхід володіння професійними вміннями, методично грамотне оформлення документації.

"Добре" - За повне виконання завдань педагогічної практики, наявність глибоких знань, самостійний і творчий підхід до виконання завдань практики. Однак студент відчував труднощі у виборі методів роботи, виявлені недоліки, невпевненість в діях, помилки в оформленні документації.

«Задовільно» - за виконання в цілому програми педагогічної практики, достатнє знання теоретичного матеріалу, наявність інтересу і схильність до обраної професії, проте студент має серйозні проблеми в практичній роботі, припускається помилок в реалізації на практиці основних методів і принципів, погано оформлена документація.

«Незадовільно» - Відсутність інтересу до обраної професії, неповне виконання програми практики, слабке знання психологічної теорії, невміння планувати і організувати роботу, безвідповідальне ставлення до роботи, формальне ведення документації.

література

 1. Весна Е. Б., Кисельова О. О. Професійно-педагогічна практика: Навчально-методичний посібник / Московський психолого-соціальний інститут. - М., Воронеж, 1999. - 73 с.
 2. Капустіна З. Про проектування та моделюванні діяльності соціального педагога освітнього закладу // Виховання школярів. - 2002. - №6. - С. 23-26.
 3. Козлов А. А., Іванова Т. Б. Практикум соціального працівника. - Ростов н / Д, 2001. - 320 с.
 4. Козубовська І. В. Наскрізна програма практики студентів (спеціальність 7.040202. Соціальна робота). - Ужгород, 1998. - 27 с.
 5. Організаційно-відпочінкова соціально-педагогічна практика: Методичні рекомендації для організаторів та студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота». - Тернопіль, 2000. - 88 с.
 6. Федотова Є., Фарафонова Л. План роботи соціального педагога на навчальний рік // Виховання школярів. - 2002. - №6. - С. 26-29.


Після проходження ознайомчу практику | Основні напрямки розвитку світової валютної системи в сучасних умовах
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати