На головну

Після проходження ознайомчу практику

  1. I етап навчальної практики
  2. I. Мета та завдання ПРАКТИКИ
  3. II. Календарний графік проходження практики
  4. II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП
  5. II. Методичні рекомендації щодо виконання завдань переддипломної практики
  6. II. Цілі і завдання практики
  7. II. Цілі і завдання проходження переддипломної практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

студентами 1 курсу заочної форми навчання

спеціальності «Соціальна педагогіка»

Терміни проходження практики: 40 годин (20 днів по 2 години - місяць; 10 днів по 4 години - 2 тижні).

Терміни надання документації: здати за тиждень до початку сесії на кафедру соціальної педагогіки керівнику практики.

Ознайомча практика може проводитися в дитячому садку, загальноосвітній школі, спецшколі, спецінтернаті, кримінальному відділі по роботі з неповнолітніми, наркологічних, військкоматі, спецустановах, соціальних службах, центрах реабілітації, кризових центрах, будинках нічного перебування, притулках, приймальниках-розподільниках, службах милосердя, сервісних центрах для ВІЛ-інфікованих, територіальних центрах по роботі з одинокими та непрацездатними громадянами, мобільних консультативних центрах в сільській місцевості і т.п.

Практика спрямована на ознайомлення зі специфікою роботи перерахованих вище установ. Студент зобов'язаний за даний період ознайомитися з роботою 3 різних соціальних установ і навчальних закладів.

Даний вид практики забезпечує послідовність процесу знайомства з діяльністю соціальних установ з надання соціальних послуг різним категоріям населення, передбачає максимальне наближення студентів до соціальної реальності, їх участь в придбанні навичок і умінь будувати відносини з клієнтами та майбутніми колегами через спостереження, слухання, аналіз, спілкування.

Цей вид практики дозволяє отримати поглиблені уявлення:

- Про коло соціальних проблем;

- Про контингент користувачів соціальних послуг;

- Про регіональні ресурсах допомоги різним категоріям населення;

- Про структуру, організаційно-адміністративних принципах діяльності соціальних установ;

- Про зміст різних видів соціальної роботи.

Завдання практики:

- Ознайомлення в кожному соціальному закладі з організаційно-адміністративною структурою, змістом і видами діяльності, кругом користувачів соціальних послуг

- Вивчення основних функціональних ролей і обов'язків фахівців соціальної роботи

- Підвищення інформаційно-комунікативного рівня студентів

- Забезпечення початкової психологічної адаптації студентів до обраної професії

- Розвиток умінь інтегрувати набуті теоретичні знання при аналізі діяльності організацій

- Вміння виділити специфічні моменти в роботі практичного психолога та соціального педагога в різних комісіях

- Планування студентами соціально-педагогічної допомоги різним суб'єктам взаємодії

- Виконання обов'язків помічника соціального педагога та практичного психолога в навчальних закладах

- Збір інформації про складання моделі соціального обслуговування клієнтів соціальних послуг в базових установах.Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я | Критерії оцінювання результатів ознайомчої практики
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати