Головна

Що розуміють під діловодством?

а). угруповання, систематизацію документації

б). зберігання інформації

в). все перераховане

г) рух документів

3. Повторний екземпляр оригіналу, що має юридичну силу - цe:
 а) відпустку.
 б) чернетку.
 в) дублікат.
 г) виписка
 4. У яких установах створюються канцелярії?
 а) На державних підприємствах.
 б) У виконавчих органах влади та виконавчих структурах місцевого самоврядування.
 в) У міністерствах і відомствах.
 г) в середніх організаціях.

5. Документи, що створюються і використовуються в самому апараті управління, що не виходять за його межі, складають:
 а) входить документопоток;
 б) вихідний документопоток;
 в) внутрішній документопоток.
 г) зовнішній документопоток

 1. Технічні засоби, що використовуються в управлінні і діловодстві це -

а) оргтехніка

б) ПЕОМ

в) принтер

г) модем

 1. Яка форма реєстрації документів не існує?
   а) Журнальна.
   б) карткова.
   в) Газетна.
   г) автоматизована
 2. Який формат паперу не використовується для виготовлення реєстраційних карток?
   а) А4.
   б) А5.
   в) А6.
   г) А 5 і А 6
 3. Сукупність документів або документ, що відносяться до одного питання чи ділянки діяльності і поміщені в одну обкладинку, - це:
   а) справа;
   б) індивідуальна номенклатура справ;
   в) приблизна номенклатура справ.
   г) опис документів
 4. Функцією служби ДОУ не є:
   а) систематизація документів;
   б) оформлення документів;
   в) зберігання документів.
   г) облік документів
   варіант 8
 1. Поняття «документування» - це:
   а) оформлення документа;
   б) запис інформації на різних носіях за встановленими правилами;
   в) виконання документа.
   г) зберігання документа
 2. Закінчіть речення. Документообіг - це рух документів організації з моменту їх створення до:
   а) передачі на виконання;
   б) підшивки в справу;
   в) завершення виконання або відправлення.
   г) здачі в архів
 3. Як називається документ повністю відтворює інформацію підписаного документа і всі його зовнішні ознаки або частину їх?
   а) Копія.
   б) Черновик.
   в) Оригінал.
   г) Виписка
 4. У яких установах створюється загальний відділ?
   а) На державних підприємствах.
   б) У виконавчих органах влади та виконавчих структурах місцевого самоврядування.
   в) У міністерствах і відомствах.
   г) в навчальних закладах
 5. Організація діловодства - це:
   а) правила, відповідно до яких відбувається рух документів в установі;
   б) вказівки керівника організації;
   в) бажання начальника служби ДОУ.
   г) складання документів

6. В який час документи стали виготовлятися на бланках?

а). в 17 в.

б). в 18 ст.

в). в 19 ??ст.

г) в 20 ст.

 1. Коли повинні реєструватися внутрішні документи?
   а) У день створення.
   б) У день підписання або затвердження.
   в) У день обговорення.

г) У день здачі в архів

 1. Накази, рішення, постанови, вказівки відносяться до

а) організаційних документів

б) реєстрації актів

в) інформаційно-довідкових документів

г) претензійно - позовною документів

9. Відповідно до ГОСТу Формуляр документа містить:

а) 30 реквізитів

б) 29 реквізитів

в) 35 реквізитів

г) 28 реквізитів

10. Реквізит документа, що виражає згоду або незгоду посадової особи зі змістом документа

а) віза узгодження документа

б) гриф обмеження доступу до документа

в) резолюція

г) відмітка про виконавця

варіант 9

1. Які завдання не вирішує служба ДОУ?

а) підбір і розстановка кадрів

б) забезпечення документування управлінської діяльності

в) організація роботи з документами в установі

г) вдосконалення форм і методів роботи з документами

2. До листів, які вимагають відповіді можна віднести:

а) листи - нагадування

б) листи - запрошення

в) листи - попередження

г) листи - прохання

3. Коли відбувається зняття документа з контролю?
 а) У кінці календарного року.
 б) тільки після повного виконання документа.
 в) За рішенням виконавця.
 г) після підписання керівником
 4. Хто виконує роботу з документами в організаціях, які мають внутрішньої організаційної структури?
 а) Секретар.
 б) Керівник.
 в) Начальник відділу кадрів.
 г) Бухгалтер

5. Коли справи ділять на томи (частини)?
 а) Коли кількість документів з постійним і довгостроковим терміном зберігання перевищує 100 сторінок.
 б) Коли кількість документів з постійним і довгостроковим терміном зберігання перевищує 250 сторінок.
 в) Коли кількість документів з постійним і довгостроковим терміном зберігання перевищує 500 сторінок.
 г) Коли кількість документів з постійним і довгостроковим терміном зберігання перевищує 300 сторінок.

6. Які документи відносяться до документів тимчасового зберігання?
 а) Ті, хто має термін зберігання до 10 років.
 б) Ті, хто має термін зберігання до 15 років.
 в) Ті, хто має термін зберігання до 20 років.
 г) мають термін зберігання до 5 років

7. Наукова дисципліна, яка вивчає закономірності формування і функціонування систем документаційного забезпечення управління, це

а) документообіг;

б) документознавство;

в) документування.

г) архівна справа

8. Які з перерахованих програмних засобів не належать до системних

а) тестові, діагностичні та антивірусні програми

б) операційні системи

в) командно-файлові оболонки

г) системи підготовки презентацій

 1. В якому місці в документах, відповідно до Держстандарту Р 6.30-2003 розташовується гриф обмеження доступу до?

а) у верхній правій частині документа

б) в нижній правій частині документа

в) у верхній лівій частині документа

г) в нижній лівій частині документа

 1. Які види документів не відносять до організаційних документів?

а) службовий лист

б) статут

в) договір

г) штатний розклад

варіант 10

 1. Яких видів документів не буває?

а) входять

б) внутрішніх

в) проходять

г) вихідних

 1. Який вид бланка документів не існує, відповідно до Держстандарту Р 6.30-2003?

а) Загальний бланк

б) Бланк листа

в) Особистий бланк

г) Бланк конкретного виду документа

 1. Які види документів не відносяться до реєстрації актів?

а) Накази

б) Довідки

в) Постанови

г) Рішення

 1. Коли закінчується формування справи?

а) коли закінчується місце в папці

б) в кінці року, коли підшиті останні документи

в) за рішенням керівника кадрової служби

г) в кінці місяця

5. Які організаційно-розпорядчі документи відносяться до УСОРД?

а) постанови, розпорядження, накази

б) протоколи, акти, листи

в) договору, інструкції

г) все перераховане

6. За ступенем уніфікації не буває документів:| Основні ознаки, що відрізняють прокариотические і еукаріотичні клітини. Принципи систематики і класифікація бактерій.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати