Головна

Класифікація договірних відхилень в області ритміки

  1. FAB класифікація
  2. R2: Національна стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни - учасниці Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації
  3. VIII. Жінки і магія в області датського права
  4. Активи комерційного банку, їх класифікація. Показники якості активів. Проблеми управління банківськими активами в сучасних умовах
  5. Аналіз кращих практик в області систем інтелектуального аналізу
  6. Аналіз відхилень як засіб контролю витрат

ФОРМИ ПОСИЛЕННЯ Рівень редукції предударний голосні

1. Стяженіе гласного 1-го предударного складу в двоскладових ритмічних структурах:

тр'ва замість т р А в а д видання м 6 й замість д А м 6 й

2. Стяженіе гласного 1-го і 2-го предударних складів в трискладових ритмічних структурах:

до 'м Комерсант н д й р замість к'мАндйр г' в ред р і л замість р 'в А р і л

3. Стяженіе голосних предударних складів в чотирискладовими рит

мических структурах:

в 'д' в ред р 6 т замість в'д'вАрот б'г'тв'рйть замість б'г'твАрйть

ФОРМИ ОСЛАБЛЕННЯ Рівень редукції предударний голосні

1. Подовження предударного гласного в двоскладових ритмічних структурах:

б А р а н замість бЛран

Камара замість до Л м а р

2. Подовження другого предударного гласного в трискладових ритмічних структурах:

м А г А з ї н замість м Комерсант г Л з ї н к А р А б й н замість до Ър А б й н

3. Подовження предударних голосних в чотирискладовими ритмічних структурах:

пАгАвАрйть замість п'г'вЛрйть пАвАрАтйть замість п'в'рЛтйть

ФОРМИ ОСЛАБЛЕННЯ Рівень редукції заударного голосні

1. Подовження заударних голосних в двоскладових ритмічних структурах:

б а б А замість б а б видання

в 6 з г л А з замість в 6 з г л Ъс

2. Подовження заударних голосних в трискладових ритмічних структурах:

б у л А ч до А замість бул'чк' з родзинками замість з ізюм'м

3. Подовження заударних голосних в чотирискладовими ритмічних структурах:

сивАрАткА замість сив'р'тк' жавАрАнАк замість жав'р'н'к

ОСОБЛИВОСТІ говорная РИТМІКИ У ударний склад

1. Равнодолготность вимови- невиділення ударного складу,всі склади в слові вимовляються з однаковим по довготі звучанням:

з А х А р замість з а х ред р мАгаАзІн замість м'гЛзйн х О р Про ш Про замість х Ър Л ш 6

2. Стяженіе ударного і подовження заударного складу- Зрушення наголоси в заударного зону:

г 'в А р і л А-А замість г'вЛрйл' п р Комерсант з ї л А-А замість п р А з ї л Ъ

3. Усікновення довготи ударного складу- Ударний склад вимовляється неповно (ця особливість вимови простежується на фразовими рівні).

М видання й дядько с'мих чесних п р газети в і л замість Мій дядько самих чесних правил

Перебудова складової структури мови і створення нового звуко- 'вого способу російської мови - процес складний і залежить від використання точних, науково-обгрунтованих методичних прийомів, що враховують мовні особливості діалектоносітелей. Звуковий образ слова аналізується в процесі сприйняття - одна частина мозку аналізує голосні, друга - приголосні, третя - зміни мелодики, четверта - ритм14. Якщо мозок досить навчений, - проаналізувавши інформацію, він визначить наявність приголосних і голосних, кількість складів, визначить, який з складів ударний. У процесі навчання літературній вимові будь-який компонент мови може бути поставлений в «світле поле свідомості».

На першому етапі виправлення говорив необхідно навчитися правильно виділяти ударний склад у слові, відчувати ритмічний контраст ударного і ненаголошених складів. Таким чином, потрібно сформувати нові слухопроизносительное навички правильного ритмічного оформлення мови. Ритмічні навички - стартові навички в роботі по виправленню говорив.

Наведемо кілька прикладів тренувальних текстів, які використовувалися для виправлення говорив у студентів першого курсу акторів драми Петрозаводской державної консерваторії. (Автор протягом останніх п'яти років проводить там консультації в якості куратора зі сценічного мовлення.) Посилення редукції в предударний позиції, властиве говорная вимові Петрозаводська, призводило до наступного звучанням відомої скоромовки: «К'сі, к'са, п'ка р'са» замість «Касі, що стосуються, Пака раса ». Ритмічні порушення, пов'язані з ослабленням редукції в заударних позиціях, спотворювали звучання фрази «булочка з родзинками» наступним чином: фраза звучала як «булАчкА з родзинками» замість ритмічно правильно оформленого вимови «бул'чк' з ізюм'м».

Для усунення говорная вимови студентам був запропонований ряд спеціально підібраних тренувальних текстів, що складаються з окремих слів, словосполучень і фраз, робота над якими послідовно виправляла ритмічні порушення в двоскладових і трискладових ритмічних структурах.

У тому числі для виправлення говорная вимови голосних А і О в ямбічної і хореїчних ритміці двоскладових ритмічних структур були використані чистоговорки:

- Гонець з галер згорів у вогні;

- Король - орел, орел - король;

- Шагал шакал, шакал скакав;

- Для своїх бобрят бобри добрі;

- Дістав бобів бурлака Бобков.

- Клара крала скриня у Карла;

- Чапля чахнула, чапля сохла, чапля здохла.

Для виправлення говорная вимови голосних А і О в трискладових ритмічних структурах були запропоновані тексти, по можливості, збігаються за ритмом з трискладових віршованими розмірами - анапестом, дактилем, амфібрахієм (для полегшення розуміння ритмічної організації не тільки окремого слова, а й нової єдиної ритмічної структури, утворюється в процесі мовлення з приводу (частки) і подальшого за ним слова):

- Командир говорив про поручика.

- На дворі трава, на траві дрова.

- На горі Арарат рвала Варвара виноград.

- За твоїм мовою не встигнути босоніж.

- Тільки у молодця і золотце, що гудзик з оловца.

- Топали та тупотіли, дотопалі до тополі.

- Маланка-брехуха молоко базікала - базікала, та не вибовкав.

- Матуся Ромашов дала сироватку з-під кислого молока і т. П.

Для закріплення навичок правильного ритмічного оформлення мови активно використовувалися віршовані тексти, самостійно-ТЕЛЬКОМ складені студентами для індивідуального тренінгу. Наведемо кілька віршів, написаних з почуттям гумору і відображають цей процес:

Супроводити, відновити, розбуркати -

Без говірки мені потрібно говорити,

А якщо з говором скажу: «вир»,

Все життя доведеться мені лагодити водопровід.

Снідала курочка скоринки від булочки, Я не їм, не п'ю, не сплю - Ритми в говірці долблю.

Пароплав підійде, Капітан заспіває, Тільки я не співаю - Тексти вголос говорю.

Усунення ритмічних порушень у мовленні вимагає своєрідної «ломки» не тільки слухових, але і артикуляційних стереотипів. Для правильної вимови голосних необхідно виробити нові рухи нижньої щелепи. Наприклад, щоб відбулося розкриття рота, потрібне для реалізації гласного А в предударних складах слів чистоговорки: «Коси, коса, поки роса», - потрібно збільшити амплітуду руху нижньої щелепи. Формування нової амплітуди руху нижньої щелепи - процес досить тривалий. Багатьом діалектоносітелей необхідна спеціальна артикуляційна тренування, що включає комплекс вправ на звільнення нижньої щелепи від «затискачів». Збільшення розчину рота - вимагає збільшення часу на виробництво цього артикуляції руху. Таким чином, при засвоєнні нової координації ритмів роботи речедвігательного і слухового аналізаторів відбувається перебудова складової структури слова - змінюється ритмічна організація мови відповідно до орфоепічних норм російської літературної мови.

Для того щоб правильно вибудувати процес роботи, необхідна точна діагностика індивідуальних особливостей мови людини. Професійне дослідження мови має йти паралельно зі знайомством і вивченням особистості студента, з аналізом його творчих здібностей, з виявленням достоїнств і недоліків його творчих механізмів: інтелектуальних, емоційних, пластичних. Дуже важливо зрозуміти і визначити сенсорні переваги людини, щоб вибрати відповідний сенсорний канал спілкування. Психологи виділяють три провідних сенсорних системи людини - візуальну, аудиальную і кинестетическую. «Кожна з них обумовлює сенсорні домінанти, за якими дана людина може переважно орієнтуватися в просторі і часі»1Г). Виходячи з сенсорних переваг людини, можна вибрати певну стратегію роботи з усунення діалектних помилок.

Людям з провідною візуальної модальності важливо включити в активну роботу зоровий аналізатор, через який швидше піде процес розуміння своїх недоліків і способів їх усунення. Таким студентам можна запропонувати малюнки, таблиці, письмові тексти - з виділенням різними способами ударних складів. Малюючи слова з графічним виділенням величини ударних складів або працюючи з письмовим текстом, людина освоює структуру слова наочним чином, з опорою на свою провідну сенсорну систему.

     до    
     ло  
     кол
           

шерех, запах, голос,

Щось шепоче колос - Ударні голосні виділяються будь-яким, зручним способом.

Люди з аудиальной модальністю вимагають іншого підходу. Вони, як правило, добре працюють по слуху. Легко беруть правильну вимову «з голосу», по наслідуванню. Швидко вловлюють різницю між літературним і говорним вимовою, люблять працювати з магнітофонними записами. Успішно виконують рекомендацію «говорити по наголосам», т. Е. В процесі говоріння активно виділяють голосом ударні голосні в кожному слові мовного потоку. Спочатку ця робота нагадує роботу «зануди дятла». Але поступово мозок навчається «з ходу» виділяти ударні склади, слова починають «збиратися» і оформлятися в правильні ритмічні структури, і договірних помилки зникають з мови. Наявність хорошого фонематичного слуху у діалектоносітелей швидко просуває роботу по виправленню говірки.

Люди з кинестетической модальністю легше засвоюють ритміку мови через активне включення в роботу тіла. Їм допомагає від-хлопиваніе ритму, різні ритмічно організовані руху спортивного, танцювального або ігрового характеру. Головне в вправах такого роду, щоб найсильніше рух тіла координувалося з ударним складом в слові. Для з'єднання ритмів руху і ритмів мови у вправах часто використовуються різні тренувальні предмети - м'ячі, гімнастичні палиці, скакалки. Такого роду методичні прийоми призводять до гарних результатів, т. К. Серед акторів багато людей з провідною кинестетической модальністю.

У практиці, на заняттях зі сценічного мовлення, як правило, використовуються всі типи тренувальних вправ, що включають в роботу всю сенсорну систему людини. Виявлення провідної модальності необхідно, в основному, для того щоб продуктивніше і легше пройшов початковий етап роботи з виправлення говорив на індивідуальних заняттях.

Пошук ефективних методичних прийомів для усунення діалектних помилок, вивчення новітніх досліджень в області рить-Молога - все це завдання першорядної важливості для театраль-

них педагогів, які займаються мовним навчанням акторів. Сценічна мова давно стала предметом інтердисциплінарної проблематики, і її успіхи багато в чому залежать від умілого використання знань, накопичених в різних «суміжних» областях сучасної науки. Серйозні наукові дослідження проблеми ритму мови стали активно проводитися тільки на рубежі 20-21 століть. В першу чергу це пов'язано з розвитком комп'ютерної техніки, що дозволила створити апаратуру, здатну проникнути в приховані механізми роботи головного мозку. З'явилися цікаві роботи, присвячені ритму мови, пов'язані з медичними дослідженнями в області мовних патологій, зокрема патології заїкання (О. П. Скляров, 2002). Активно вивчаються механізми мови, в тому числі ритмічний компонент мови, в кібернетиці - молодий науці, яка працює над створенням машин, що «говорять» і «розуміють» людську мову15. Є цікаві лінгвістичні дослідження в області ритміки російської мови, проведені в рамках вивчення фонетики сучасної російської мови (Г. М. Богомазов, 2003).

Що ж стосується робіт, присвячених особливостям ритміки російської говорной мови, то автору цієї статті не відомо жодної фундаментальної роботи на цю тему. В якійсь мірі дана стаття повинна покласти початок вивченню цього питання - важливого для сценічної мови як в теорії, так і в практиці.

Накопичений досвід роботи з усунення діалектних помилок у мовленні студентів показує, що вплив на договірних мова через ритм дає найбільш швидкий позитивний результат. Звісно ж, що теоретичне осмислення і узагальнення досвіду провідних педагогів кафедри сценічної мови СПбГАТІ, а також досвіду колег, які працюють в інших театральних навчальних закладах16, Сприятиме створенню нової, науково-обґрунтованої методики, яка враховує роль ритму в виправленні говорив.

ПРИМІТКИ

1 Цит. по: Леонтьєв А. А. Що таке мова. М., 1976. С. 76-77. ¦ Леонтьєв А. А. Основи психолінгвістики. М., 1999. С. 22.

3 Бризгунова Е. А. Звуки і інтонація російської мови. 3-е изд. перераб. М., 1977. С. 14.

4 Богомазов Г. М. Сучасна російська літературна мова: Фонетика. М., 2001. С. 65.

5 Цит. по: там же. С. 63.

6 Див .: Щерба Л. В. Російські голосні в якісному і кількісному відношенні. Л., 1983.

7 Див .: Постникова І. І., Підгаєцька І. М. Фонетіка- це цікаво. М., 1992.

8 Лурія А. Р. Мова і свідомість. Ростов-на-Дону, 1998. С. 35.

9 Див .: Леонтьев А. А. Основи психолінгвістики. М., 1999. С. 176-179.

10 Див .: Скляров О. П. Хаос і ритм мови в нормі і при заїкання. СПб., 2002. С. 27-28.

11 Російська мова. Енциклопедія / Під. ред. Ю. Н. Караулова. 2-е изд., Пере-раб. і доп. М., 1998. С. 22.

12 Див .: Російська діалектологія / Под ред. В. В. Колесова. М., 1998..

13 Див .: Земський А. І., Крючков С. Є., Світлана М. В. Російська мова. Підручник. У 2-х ч. Ч. 1. 13-е изд., Дораб. М., 2003. С. 112-114.

14 Див .: Потапова Р. К. Таємниці сучасного Кентавра. Мовне взаємодія «людина-машина». Вид. 2-е, стереотип. М., 2003. С. 79.

15 Реброва Н. П., Чернишова М. П. Функціональна міжпівкульна асиметрія мозку людини і психічні процеси. СПб., 2004. С. 58.

" 'Промптова І. Ю. Усунення діалектних помилок у мовленні студентів. Сценічна мова: Підручник / За ред. І. П. Козлянінова і І. Ю. Промп-товой. 2-е изд., Испр. І доп. М .: ГІТІС, 2000. С. 261-270.

Н. А. ЛАТИШЕВА

професор

кафедри сценічної мови, кандидат мистецтвознавства


 Сун-ду-ку | У мовному потоці

діалог перший | діалог другий | Цілі і без вади, - Що дерева навесні! Чаянних сім і Жданов Семеро, я - восьмий. | Дихання і ритм «говорить» тіла | Від відчуттів тіла до ритмам мови | Відчуття тяжкості первинно. | Й етап. | У четвертий раз. | Ритми зі звукосполученнями «так-так-так». | Роль ритму у виправленні говорив |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати