Головна

III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття

Під час вивчення цієї теми слід мати на увазі, що фінансовий контроль притаманний усім фінансово-правових інститутів, в зв'язку з чим, крім загальних фінансово-правових норм, що регулюють організацію і порядок проведення фінансового контролю в цілому, є норми, що передбачають його специфіку в окремих фінансово правових інститутах і закріплені у відповідному законодавстві (наприклад, в Податковому або Бюджетному кодексах РФ)

Особливу складність даної теми викликає питання визначення структури органів представницької і виконавчої державної влади, а так само органів місцевого самоврядування, які здійснюють фінансовий контроль. У зв'язку цим необхідно вивчення першоджерел, а саме діючих Указів Президента РФ, що стосуються питань структури федеральних органів виконавчої влади, а також федерального законодавства, що регулює правовий статус, завдання, функції та повноваження органів, які здійснюють фінансовий контроль. Перелік зазначеного законодавства наведено в програмі до даної теми.

IV. Питання для самоконтролю

1. Що розуміється під фінансовим контролем? зміст
 фінансового контролю.

2. Які види фінансового контролю можна виділити в залежності
 від органів, його здійснюють?

3. Які методи фінансового контролю можна виділити і в чому суть
 цих методів?

4. Які конституційні повноваження законодавчих
 (Представницьких) органів влади в області фінансового контролю в
 Російської Федерації?

5. У чому специфіка діяльності Рахункової палати Російської
 Федерації?

6. Які заходи впливу вправі приймати Рахункова палата РФ по
 результатами проведених нею перевірок та обстежень і яка їхня
 ефективність?

7. Як здійснюється фінансовий контроль органами
 Федерального казначейства і які санкції їм можуть застосовуватися?

8. Які функції ЦБ РФ і інших банків в області фінансового
 контролю?

9. У чому особливості аудиторського контролю?

10. Яке значення і який порядок оформлення актів ревізій?

11. Які санкції можуть застосовувати податкові органи?

V. Рекомендована література

Нормативні правові акти:

1. Бюджетний кодекс РФ від 31.07.1998 р (глави 26-28) № 145-ФЗ (ред. Від 30.12.2008). // Відомості Верховної. - 1998. - N 31. - У розділі ст. 3823.

2. Податковий кодекс РФ (частина перша) "від 31.07.1998г. N 146-ФЗ (ред. Від 26.11.2008) від 31.07. 1998. № 146-ФЗ. // Відомості Верховної. - 1998. - N 31. - ст. 3824.

3. Податковий кодекс РФ (частина друга) "від 05.08.2000г. N 117-ФЗ (ред. Від 30.12.2008) // СЗ РФ. - 2000. - N 32. - Ст. 3340.

4. ФЗ РФ від 11.01.1995г. № 4-ФЗ «Про Рахункову палату Російської Федерації» (ред. Від 25.12.2008) // СЗ РФ. - 1995. - N 3. - Ст. 167.

5. ФЗ РФ від 07.08.2001 р № 119-ФЗ "Про аудиторську діяльність" (ред. Від 30.12.2008) // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (частина I). - У розділі ст. 3422.

6. ФЗ РФ від 30.12.2008 N 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність" (прийнятий ГД ФС РФ 24.12.2008) // Російська газета. - 31.12.2008. - N 267.

7. ФЗ РФ від 07.08.2001 р №115-ФЗ «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (ред. Від 28.11.2007) // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (частина I). - У розділі ст. 3418.

8. ЗАКОН РФ від 21.03.1991г. N 943-1 «Про податкові органи Російської Федерації» (ред. Від 27.07.2006) // Бюлетень нормативних актів. - 1992. -N 1.

9. Указ Президента РФ від 25.07.1996 р № 1095 «Про заходи щодо забезпечення державного фінансового контролю в Російській Федерації» (ред. Від 18.07.2001). // Відомості Верховної. - Один тисяча дев'ятсот дев'яносто шість. - N 31. - У розділі ст. 3696.

10. Указ Президента РФ від 09.03.2004 N 314 (ред. Від 07.10.2008) "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" // Відомості Верховної. - 2004. - N 11. - Ст. 945.

11. Положення про контрольний управлінні Президента Російської Федерації. Затверджено Указом Президента РФ від 8 червня 2004 N 729 // Відомості Верховної. - 2004. - N 24. - У розділі ст. 2395.

12. Положення про Міністерство фінансів Російської Федерації (ред. Від 07.11.2008 р). Затверджено Постановою Уряду РФ від 30 червня 2004 N 329 // Відомості Верховної. - 2004.- N 31.- Ст. 3258.

13. Положення про Федеральному казначействі РФ (ред. Від 07.11.2008). Затверджено Постановою Уряду РФ від 1 грудня 2004 N 703. // СЗ РФ. - 2004. - N 49. - Ст. 4908.

14. Положення про Федеральну службу фінансово-бюджетного нагляду (ред. 07.11.2008). Затверджено Постановою Уряду РФ від 15 червня 2004 N 278 // Відомості Верховної. -2004. - N 25. - Ст. 2561.

15. Положення про Федеральну службу з фінансового моніторингу (ред. Від 07.11.2008). Затверджено Постановою Уряду РФ від 23 червня 2004 N 307 // Відомості Верховної. -2004. - N 26. - Ст. 2676.

Основна література:

1. Фінансове право: Підручник. 3-е изд., Перераб. і доп. / Відп. Редактор О. Н. Горбунова - М .: МАУП, 2005.

Додаткова література:

1. Фінансове право Росії: Підручник для вузів. 3-е изд., Перераб. і доп. / Ю. А. Крохина - М .: Норма, 2008

2. Фінансове право: Підручник / колектив авторів А. Б. Биля, О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева - ТОВ «Видавництво Проспект», 2009

3. Фінансове право: Підручник. / Г. В. Петрова - ТОВ «Проспект», 2009

4. Васильєв А. А. Перспективи розвитку фінансового контролю Рахункової палати Російської Федерації // Фінансове право. 2004. №1III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарських занять | III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття

I. Завдання для самостійної роботи | III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття | III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття | Тема 2.3 Правові основи державного і муніципального кредиту | III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття | Тема 2.4 Поняття і правове регулювання державних і муніципальних витрат | III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття | III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття | III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття | Для самостійної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати