Головна

II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу

Типове положення про дошкільну освітньому закладі

I. Загальні положення

1. Ця Типове положення регулює діяльність державних і муніципальних дошкільних освітніх установ всіх видів.

2. Для недержавних дошкільних освітніх установ даний Типове положення є зразковим.

3. Дошкільний навчальний заклад - тип освітнього закладу, що реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти.

Державний статус дошкільного навчального закладу (тип, вид і категорія освітнього закладу, що визначаються відповідно до рівня і спрямованістю реалізованих їм освітніх програм) встановлюється при його державної акредитації, якщо інше не передбачено федеральними законами.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує виховання, навчання та розвиток, а також нагляд, догляд та оздоровлення дітей у віці від 2 місяців до 7 років.

4. Дошкільний навчальний заклад створює умови для реалізації гарантованого громадянам Російської Федерації права на отримання загальнодоступного і безкоштовного дошкільної освіти.

5. Основними завданнями дошкільного навчального закладу є:

охорона життя та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

забезпечення пізнавально-мовного, соціально-особистісного, художньо-естетичного та фізичного розвитку дітей;

виховання з урахуванням вікових категорій дітей громадянськості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини;

здійснення необхідної корекції недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку дітей;

взаємодія з сім'ями дітей для забезпечення повноцінного розвитку дітей;

надання консультативної та методичної допомоги батькам (законним представникам) з питань виховання, навчання і розвитку дітей.

6. Дошкільний навчальний заклад може проводити реабілітацію дітей-інвалідів при наявності в ньому відповідних умов.

7. До дошкільним освітнім установам відносяться освітні установи наступних видів:

дитячий сад (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах Загальнорозвиваючі спрямованості);

дитячий сад для дітей раннього віку (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах Загальнорозвиваючі спрямованості для дітей у віці від 2 місяців до 3 років, створює умови для соціальної адаптації та ранньої соціалізації дітей);

дитячий сад для дітей предшкольного (старшого дошкільного) віку (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах Загальнорозвиваючі спрямованості, а також при необхідності в групах компенсує та комбінованої спрямованості для дітей у віці від 5 до 7 років з пріоритетним здійсненням діяльності щодо забезпечення рівних стартових можливостей для навчання дітей у загальноосвітніх закладах);

дитячий сад нагляду та оздоровлення (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах оздоровчої спрямованості з пріоритетним здійсненням діяльності з проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних та оздоровчих захо дів і процедур);

дитячий садок компенсуючого виду (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах компенсує спрямованості з пріоритетним здійсненням діяльності з кваліфікованої корекції недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку однієї і більше категорій дітей з обмеженими можливостями здоров'я);

дитячий сад комбінованого виду (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах Загальнорозвиваючі, що компенсує, оздоровчої та комбінованої спрямованості в різному поєднанні);

дитячий сад загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням діяльності по одному з напрямків розвитку дітей (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах Загальнорозвиваючі спрямованості з пріоритетним здійсненням діяльності з розвитку дітей по одному з таких напрямків, як пізнавально-мовне, соціально-особистісний, художньо-естетичне або физиче ське);

центр розвитку дитини - дитячий садок (реалізує основну загальноосвітню програму дошкільної освіти в групах Загальнорозвиваючі спрямованості з пріоритетним здійсненням діяльності з розвитку дітей в кількох напрямках, таким як пізнавально-мовне, соціально-особистісний, художньо-естетичне і фізичне).

8. Основною структурною одиницею дошкільного навчального закладу є група дітей дошкільного віку.

У разі створення груп в освітніх установах інших типів, що реалізують основну загальноосвітню програму дошкільної освіти відповідно до ліцензії, їх діяльність регламентується цим Типовим положенням.

Групи можуть мати общеразвивающую, що компенсує, оздоровчу або комбіновану спрямованість.

У групах загальнорозвиваючу спрямованості здійснюється дошкільна освіта відповідно до освітньою програмою освітнього закладу, що розробляється ним самостійно на основі зразкової основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та умов її реалізації.

У групах компенсує спрямованості здійснюються кваліфікована корекція недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку і дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями здоров'я відповідно до освітньою програмою освітнього закладу, що розробляється ним самостійно на основі зразкової основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та федеральних государ жавних вимог до структури основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти та умов її реалізації, а також з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та можливостей дітей.

Групи оздоровчої спрямованості створюються для дітей з туберкульозною інтоксикацією, часто хворіючих дітей і інших категорій дітей, яким необхідний комплекс спеціальних оздоровчих заходів. У групах оздоровчої спрямованості здійснюються дошкільна освіта дітей відповідно до освітньою програмою освітнього закладу, що розробляється ним самостійно на основі зразкової основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та умов її реалізації, а також комплекс санітарно-гігієнічних, профілактичних і оздоровчих заходів та процедур.

У групах комбінованої спрямованості здійснюється спільне освіту здорових дітей і дітей з обмеженими можливостями здоров'я відповідно до освітньою програмою освітнього закладу, що розробляється ним самостійно на основі зразкової основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та умов її реалізації, з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та можливостей дітей.

У групи можуть включатися як діти одного віку, так і діти різного віку (різновікові групи).

Групи розрізняються також за часом перебування дітей і функціонують в режимі повного дня (12-годинного перебування), скороченого дня (8 - 10-годинного перебування), продовженого дня (14-годинного перебування), короткочасного перебування (від 3 до 5 годин на день ) і цілодобового перебування. Групи функціонують в режимі 5-денний і 6-денного робочого тижня. За запитами батьків (законних представників) можлива організація роботи груп також у вихідні та святкові дні.

9. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації, рішеннями відповідного державного або муніципального органу, що здійснює управління в сфері освіти, цим Типовим положенням, статутом дошкільного навчального закладу (далі - статут), договором, що укладається між дошкільною освітньою установою і батьками (законними представниками).

10. Мова (мови), якою (якими) ведеться навчання і виховання в дошкільному навчальному закладі, визначається засновником і (або) статутом. У дошкільному навчальному закладі створюються умови для вивчення російської мови як державної мови Російської Федерації.

11. Дошкільний навчальний заклад з метою виконання поставлених перед ним завдань має право встановлювати прямі зв'язки з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі і іноземними.

12. Дошкільний навчальний заклад несе в установленому законодавством України порядку відповідальність за:

виконання функцій, визначених статутом;

реалізацію в повному обсязі основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти;

якість реалізованих освітніх програм;

відповідність застосовуваних форм, методів і засобів організації освітнього процесу віковим, психофізіологічним особливостям, схильностям, здібностям, інтересам і потребам дітей;

життя і здоров'я дітей та працівників дошкільного навчального закладу під час освітнього процесу.

13. У дошкільному навчальному закладі не допускаються створення і здійснення діяльності організаційних структур політичних партій, суспільно-політичних і релігійних рухів і організацій (об'єднань). У державних і муніципальних дошкільних освітніх установах освіту носить світський характер.

II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу

14. Дошкільний навчальний заклад створюється засновником і реєструється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

15. Засновником державного дошкільного навчального закладу є федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Засновником муніципального дошкільного освітнього закладу є органи місцевого самоврядування.

16. Відносини між засновником та дошкільним навчальним закладом визначаються договором, що укладається між ними відповідно до законодавства Російської Федерації.

17. Права юридичної особи в частині ведення статутної фінансово-господарської діяльності виникають у дошкільного освітнього закладу з моменту його реєстрації.

Дошкільний навчальний заклад самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність, може мати самостійний баланс і особовий рахунок (рахунок), відкритий в установленому порядку, печатку встановленого зразка, штамп і бланки зі своїм найменуванням.

18. Право на ведення освітньої діяльності та отримання пільг, встановлених законодавством Російської Федерації, виникають у дошкільного освітнього закладу з моменту видачі йому ліцензії (дозволу).

19. Дошкільний навчальний заклад проходить державну акредитацію в порядку, встановленому Законом Російської Федерації "Про освіту".

20. Дошкільний навчальний заклад може бути створено, реорганізовано і ліквідовано в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

21. Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі визначається освітньою програмою дошкільної освіти, що розробляється, приймається і реалізується ним самостійно відповідно до федеральними державними вимогами до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та умов її реалізації, встановленими центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, і з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та можливостей дітей.

22. Відповідно до цілей і завдань, визначених статутом, дошкільний навчальний заклад може реалізовувати додаткові освітні програми і надавати додаткові освітні послуги за межами визначають його статус освітніх програм з урахуванням потреб сім'ї і на основі договору, що укладається між дошкільною освітньою установою і батьками (законними представниками).

Платні освітні послуги не можуть бути надані замість і в рамках основної освітньої діяльності, що фінансується засновником.

23. Режим роботи дошкільного навчального закладу та тривалість перебування в ньому дітей визначаються статутом, договором, що укладається між дошкільною освітньою установою і засновником.

24. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі покладається на дошкільний навчальний заклад.

25. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі забезпечують органи охорони здоров'я. Медичний персонал поряд з адміністрацією несе відповідальність за здоров'я і фізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму та забезпечення якості харчування. Дошкільний навчальний заклад зобов'язане надати приміщення з відповідними умовами для роботи медичних працівників, здійснювати контроль їх роботи з метою охорони і зміцнення здоров'я дітей та працівників дошкільного навчального закладу.

26. Педагогічні працівники дошкільних освітніх установ в обов'язковому порядку проходять періодичне медичне обстеження, яке проводиться за рахунок коштів засновника.III. Комплектування дошкільного навчального закладу | м Жовтневий
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати