Головна

I варіант


1.Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка характеризується рівновагою між кількістю загиблих, знову утворених і перебуваючих у стані спокою клітин?

А. Вихідна стаціонарна фаза.

В. Лаг-фаза (затримки розмноження).

С. Лог-фаза (експоненціальна).

D. Фаза негативного прискорення.

Е.Максимальна стаціонарна фаза.

2. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?

А. Поверхневий ріст.

В.Пристінковий ріст.

С. Дифузне помутніння.

D.Дифузне помутніння з незначним осадом.

Е.Утворення осаду.

3. Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?

А. Виділення анаеробів.

В. Виділення рухливих бактерій.

С. Метод пластинчатих розведень Коха.

D.Виділення бактерій на елективних середовищах.

Е. Виділення термостійких бактерій.

4. Під розмноженням мікроорганізмів розуміють:

А. Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.

В. Збільшення числа клітин в популяції.

С. Утворення спор.

D. Всі відповіді правильні.

5. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?

А.Рівний.

В.Зазублений.

С.Зубчастий.

D.Хвилястий.

Е.Війчастий.

6. Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?

А. 100˚С - 2год.

В. 4˚С - 2год.

С. Заморожування.

D. 80˚С - 20хв.

Е. 120˚С - 20хв.

7. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?

А. Гладка.

В.Шорстка.

С.Однорідна.

D.Волога.

Е.Прозора.

8. Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?

А. Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.

В. Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.

С. Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.

D. Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.

9. Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?

А. Дисоціація.

В. Конверсія.

С. Індукція.

D. Асоціація.

Е. Редукція.

10. Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за біохімічними властивостями?

А. Серовари.

В. Хемовари.

С. Фаговари.

D. Морфовари.

Е. Резистенсвари.


 Г) типовой перечень документов, образующихся в деятельности предприятия РФ | ІІ варіант

ІІІ варіант | Варіант | Варіант | Варіант | На тестові завдання з теми | Варіант | Хто перший з вчених виявив лізоцим? | Для системи комплементу характерне наступне? | A. Імунна діагностична сироватка, культура мікроорганізмів | Якi клiтини виконуюють функцiї головного регулятора iмунної вiдповіді |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати