На головну

Домашнє завдання.

Контрольні питання до теми 2

1.Назвіть етапи статистичного спостереження.

2.У чому суть статистичного спостереження?

3.Що таке об'єкт і одиниця статистичного спостереження?

4.З якою метою складається план статистичного спостереження?

5.Що таке програма статистичного спостереження?

6.Як різниться спостереження з точки зору охоплення одиниць спостерігається сукупності?

7.Назвіть види несплошного спостереження.

8.Назвіть способи статистичного спостереження.

9.Які помилки можуть виникнути в процесі спостереження, які існують способи їх запобігання і контролю?

10.Як називається безліч елементів, що володіють масовістю, якісної однорідністю, певною цілісністю, взаємозалежністю станів окремих одиниць і наявністю варіації?

11.В якому документі статистичного спостереження визначається об'єкт і завдання спостереження?

12.Як називається перелік питань, на які в процесі статистичного дослідження повинні бути отримані відповіді про кожну одиницю сукупності?

13.Що є одиницею спостереження при перепису населення?

14.Як називається обстеження, при якому реєстрації піддається тільки частина цікавить дослідника по будь-якою ознакою сукупності і отримані результати служать характеристикою всієї сукупності?


завдання|

Поняття статистичного спостереження | Види статистичного спостереження | | Завдання 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати