Головна

Вимоги до результатів навчання

  1. II період навчання (друга половина листопада - лютий)
  2. II. Гігієнічні вимоги до режиму дня
  3. II. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОСЛУГИ
  4. II. Вимоги до розміщення
  5. II. Вимоги до розміщення дошкільних організацій
  6. II. Вимоги до розміщення дошкільних організацій

з дисципліни «Вікова фізіологія і шкільна гігієна»

 Компетенції (результати навчання) модуля  Плановані результати навчання з дисципліни, необхідні для придбання необхідних компетенцій  Форма контролю (оцінює інструментарій), вид та номер заняття
 ПК2. Демонструвати знання принципів клітинної організації біологічних об'єктів, біофізичних і біохімічних основ, мембранних процесів і молекулярних механізмів жізнедеятельності.Владеть широким спектром методів досліджень; набутими знаннями і навичками завдань медичної, ветеринарної біохімії і біофізики, біотехнології; біологічного контролю навколишнього середовища.  - ПК 2.1 - вивчення анатомо-фізіологічних особливостей організму дозволяє пізнати історичний процес становлення і перетворення форм і функцій організму, що розвивається, допомагає зрозуміти провідну роль високоорганізованої матерії - кори головного мозку в діяльності органів і всього організму в цілому.  Опрацювання основного матеріалу: вступна лекція, Лекції №1,2Бліц-опитування на лекціях (2 рази)
 Самостійне опрацювання основного матеріалу і відвідування Лекції №3,4
 ПК 1.2 - отримання студентами теоретичних знань про органах і системах органів, про фізіологічні процеси протікають в організмі людини. Знаючи фізіологічні та анатомічні особливості організму школяра, учитель зможе правильно організувати навчальний процес, а вивчення гігієнічної ролі факторів зовнішнього середовища допоможе вчителю зміцнити здоров'я дітей.  Виконання СРС №1
 Підготовка та відвідування Лекція №5,6,7
 Виконання завдань на лабораторних заняттях
 лекція №8,9
 ПК 1.3 - володіти основними загальнотеоретичними питаннями вищеназваної дисципліни.  Виконання СРС №1
 Опрацювання основного матеріалу Лекція №10,11,12
 Опрацювання та відвідування Лекція №13,14,15
 Виконання СРС №1 і 2

4. 1. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «вікова ФІЗІОЛОГІЯ І ШКІЛЬНА ГІГІЄНА»

 № тижні  Тема і підтеми лекції  Колич. акад. годин  Література (c зазначенням стр.)
 очне  заочне
 Лекція № 1Тема: Предмет і зміст курсу «Вікова фізіологія і шкільна гігієна» .Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків.  1,5  1,5  №15-8
 Лекція № 2тем: Опорно-рухова система.  1,5  1,5  №37-10
 Лекція № 3Тема: Фізіологія нервової системи.  1,5  1,5  №215-26
 Лекція № 4Тема: Вища нервова діяльність.  1,5  1,5  №458-71
 Лекція № 5Тема: Вища нервова діяльність дітей.  1,5  1,5  №471-77
 Лекція № 6Тема: Фізіологія сенсорних систем. (Аналізатори)  1,5  1,5  №2134-146
 Лекція № 7Тема: Фізіологія дихання. Вікові особливості органів травлення. Обмін речовин і енергії. Гігієна харчування.  1,5  1,5  №2147-158
 Лекція № 8Тема: Фізіологія крові та серцево-судинної системи.  1,5  1,5  №2281-299
 Лекція № 9Тема: Залози внутрішньої секреції.  1,5  1,5  №4385-394
 Лекція № 10Тема: Вікові особливості органів виділення. Особиста гігієна. Гігієнічне виховання і санітарна освіта. Гігієнічні вимоги до режиму дня школярів.  1,5  1,5  №7187-210

4.2. ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«Вікова фізіологія і шкільна гігієна»

 № тижні  Тема і підтеми занять  Колич. акад. годин  Література (c зазначенням стр.)
     очне  заочне    
 Лабораторна робота № 1Тема: Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Антропометричні показники.  1,5  1,5  №37-10
 Лабораторна робота № 2тем: Будова і значення опорно-рухового апарату.  1,5  1,5  №325-36
 Лабораторна робота № 3Тема: Визначення хронаксіі серединного нерва людини. Встановлення залежності між силою і тривалістю чинного подразника (крива сили - тривалості).  1,5  1,5  №325-36
 Лабораторна робота № 4Тема: Вимірювання сили м'язів і силової витривалості.  1,5  1,5  №3 37-45
 Лабораторна робота № 5Тема: Інфекційні захворювання дітей. Гігієна одягу та взуття.  1,5  1,5  №358-67
 Лабораторна робота № 6Тема: Визначення гостроти зору за допомогою таблиці. Вікові зміни гостроти зренія.Определеніе чутливості окремих ділянок мови до різних смакових подразнень.  1,5  1,5  №589-112
 Лабораторна робота № 7Тема: Спирометрия. Визначення за допомогою спірометра життєвої ємності легень і складових її обсягів. Розщеплення крохмалю ферментами слини. Живлення.  1,5  1,5  №5113-120
 Лабораторна робота № 8Тема: Вимірювання артеріального тиску і визначення систолічного і хвилинного обсягів крові у підлітків розрахунковим методом.  1,5  1,5  №6186-203
 Лабораторна робота № 9Тема: Визначення обсягу пам'яті при випадковому і смисловому запам'ятовуванні. Виявлення асоціативних зв'язків.  1,5  1,5  №5121-135
 Лабораторна робота № 10Тема: Позакласна і позашкільна санітарно-просвітня робота.  1,5  1,5  №5136-155
             


ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПО модулю | Опис завдань на СРО
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати