На головну

V. Суспільство як всеосяжна система 85

запропонованого нами розрізнення рівнів аналізу суспільства. Це ще дасть нам можливість в потрібному місці згадати про парадоксальному фундаменті загальної теорії. (Адже розрізнення "рівнів" в наших поняттях означає "форму", яка має дві сторони: поняття рівня передбачає наявність і інших рівнів).

Хоча ми розрізняємо ці рівні, предметом наших досліджень (їх "системної референцііей") залишається система суспільства. Іншими словами, ми розрізняємо рівні аналізу в предметі суспільство і в даному контексті не займаємося системами, які могли б тематизував також і на інших рівнях. З методологічної точки зору, це розрізнення рівнів підводить до вимоги вичерпувати можливості аналізу, щоб по можливості поширювати системні порівняння на найрізноманітніші системи, а також в самому широкому обсязі відсилати для обробки на більш загальних рівнях той пізнавальний приріст, який був отриманий в ході аналізу суспільства . Відповідно, мова не йде про висновки за аналогією, чого постійно побоюються соціологи; і в набагато меншому ступені тут йдеться про "лише метафоричному" використанні набору біологічних ідей. Це розрізнення рівнів не відноситься до висловлювань про

Луман Н. Л Суспільство як соціальна система. Пер. з нім. / А. Антоновський. М: Видавництво "Логос". 2004. - 232 с. Янко Слава (Бібліотека Fort / Da) || http://yanko.lib.ru 44

бутті або про сутність речей в сенсі "analogia entis" i. Воно є лише формою розгортання парадоксальності деякого єдності, включеного в самого себе, і висловлює специфічну функцію: сприяння ідейному обміну між дисциплінами та посилення потенціалу взаємного розвитку. Тому дане розрізнення і не є висловлюванням про буття, а є специфічно наукову конструкцію.

На всіх цих рівнях аналізу суспільної системи ми будемо користуватися системно-теоретичними засобами для специфікації необхідних теоретичних рішень. Загальна теорія аутопойетіческіх систем вимагає чіткого завдання саме тієї операції, яка здійснюється в ході аутопойезіса системи і, тим самим, відмежовує систему від навколишнього її світу. У разі соціальних систем це відбувається через комунікацію.Ніклас Луман | Ніклас Луман

IV. Розрізнення системи та світу 71 | Ніклас Луман | IV. Розрізнення системи та світу 73 | Ніклас Луман | IV. Розрізнення системи та світу 75 | Ніклас Луман | IV. Розрізнення системи та світу 77 | Ніклас Луман | IV. Розрізнення системи та світу 79 | V. ТОВАРИСТВО ЯК всеохоплююче соціальне СИСТЕМА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати