Головна

Ніклас Луман

відноситься як до усної, так і до письмової комунікації з тією різницею, що завдяки технології поширення писемності подія комунікації може розподілятися в часі і просторі серед багатьох адресатів і, тим самим, реалізовуватися в моменти часу, кількість яких передбачити неможливо.

За допомогою цього поняття комунікації, завжди співвідноситься з часом, ми одночасно виправляємо популярне нині поняття інформації. Інформація - це несподіваний відбір з багатьох можливостей. Будучи чимось дивним і несподіваним, вона не може бути ні чимось стабільним, ні чимось допускає транспортування; вона повинна породжуватися внутрішньосистемних, бо передбачає порівняння з очікуваннями. Крім того, інформацію неможливо купувати чисто пасивно у вигляді логічних наслідків з сигналів, які сприймаються з навколишнього світу. Навпаки, вона завжди містить деяку довільну компоненту передбачення того, що з нею потім можна далі делать17. Отже, ще до початку породження інформації по відношенню до неї повинен сформуватися інтерес.

Розуміння комунікації як єдності, що складається з трьох компонент - інформації, повідомлення і розуміння, які тільки і виробляються цієї комунікацією, - виключає можливість приписування однієї з цих компонент онтологічної первинності. Не можна виходити з того, що спочатку існує якийсь предметний світ, про який потім можна вести мову; джерело походження комунікації не перебуває і в "суб'єктивному" дії повідомлення, яке б встановлювало сенс; також не можна стверджувати, що спочатку виникає суспільство, культурні інститути якого наказували б то, яким чином щось було б розуміти як комунікації. Єдність комунікативних подій не є ні об'єктивним, ні суб'єктивним, ні соціально дедуціруемим, і саме тому комунікація створює собі медіум сенс, в якому вона потім в будь-який момент може встановити, чи шукає подальша комунікація свою проблему в інформації, в повідомленні або ж в розумінні. компоненти комму-IV. Розрізнення системи та світу 73 | IV. Розрізнення системи та світу 75

Ніклас Луман | III. сенс 59 | IV. Розрізнення СИСТЕМИ і навколишнього світу | IV. Розрізнення системи та світу 65 | IV. Розрізнення системи та світу 67 | Ніклас Луман | IV. Розрізнення системи та світу 69 | Ніклас Луман | IV. Розрізнення системи та світу 71 | Ніклас Луман |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати