На головну

Квиток 44. Кінцеве споживання і специфіка його трактування в різних секторах економіки

Кінцеве національне споживання являє собою вартість продуктів і послуг, використаних безпосередньо для задоволення потреб людей, як індивідуальних, так і колективних. Воно охоплює споживчі витрати різних груп споживачів, що об'єднуються в залежності від того, хто фактично їх фінансує: витрати на кінцеве споживання домашніх господарств; витрати державних установ; витрати некомерційних громадських організацій, що обслуговують домашні господарства.

Основною частиною кінцевого національного споживання служать витрати на кінцеве споживання домашніх господарств. Вони включають витрати на кінцеве споживання домашніх господарств - резидентів, що знаходяться як на економічній території країни, так і за кордоном, і охоплюють витрати домашніх господарств на придбання споживчих товарів та послуг за рахунок особистого бюджету, а також надходження продуктів і послуг в нетоварной формі, які виступають як особисті доходи.

Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств включають:

1) покупки нових товарів короткочасного і тривалого користування в державній і кооперативній торгівлі, на оптових і роздрібних ринках, у приватних осіб і осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю;

2) покупки ринкових споживчих послуг, що охоплюють:

3) вартість продуктів, вироблених домашніми господарствами для власного споживання;

4) вартість продуктів і послуг, які надійшли в натуральній формі як оплату праці;

5) вартість безкоштовних (або за зниженими цінами) послуг соціально-культурного характеру, що надаються працівникам та членам їх сімей самостійними підрозділами підприємств і організацій, які можуть бути відокремлені в якості одиниць класифікації (наприклад, послуги відомчих лікарень, стадіонів, клубів, будинків відпочинку і т.п.);

6) соціальну допомогу, надані в натуральній формі державними установами та громадськими організаціями як в рамках існуючих програм соціального страхування і забезпечення, так і крім них;

7) умовно обчислену квартирну плату щодо жител, зайнятих їх власниками (умовно житлову ренту);

8) подарунки, отримані домашніми господарствами з-за кордону, за винятком подарунків, які були надіслані домашніми господарствами за кордон;

9) сальдо покупок домашніми господарськими антикварних виробів і старих споживчих товарів тривалого користування.

Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств не включають:

1) покупки будинків, квартир (включаються в валове нагромадження основних фондів);

2) покупки товарів та інші витрати для виробничих цілей (відносяться до проміжного споживання):

3) витрати підприємств на утримання медпунктів, душових, спортивних залів і т.п., пов'язані зі створенням нормальних умов праці (відносяться до проміжного споживання);

4) послуги членів домашніх господарств з приготування їжі, прибирання помешкань (проте оплата аналогічних послуг домашньої прислуги включається в кінцеве споживання).

 Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств оцінюються наступним чином:

· Товари оцінюються за ринковими цінами, тобто за фактичними цінами споживання, включаючи торгово-транспортну націнку;

· Продукти, що надійшли в натуральній формі, оцінюються за середніми цінами реалізації аналогічних товарів.

Розрахунок витрат на кінцеве споживання домашніх господарств виробляється в такий спосіб:

1. Приватне споживання населенням матеріальних благ.

2. Обсяг платних послуг, наданих населенню (без оплати вартості електроенергії, води, газу, послуг хімчисток і пралень та інших матеріальних послуг).

3. Знос жител.

4. Покупки товарів (включаючи послуги) за рахунок витрат на відрядження.

5. Вартість безкоштовних (або за зниженими цінами) послуг соціально-культурного характеру, що надаються підприємствами та організаціями працівникам і членам їх сімей (у разі надання послуг за зниженими цінами включається різниця між їх повною вартістю і вартістю за зниженими цінами).

6. Соціальні допомоги, надані в натуральній формі державними установами та громадськими організаціями, що обслуговують домашні господарства.

7. Умовно обчислена квартирна плата щодо жител, зайнятих їх власниками.

8. Вартість подарунків, отриманих домашніми господарствами з-за кордону, за вирахуванням вартості подарунків, які були надіслані за кордон.

9. Вартість послуг домашньої прислуги.

10. Покупки товарів (включаючи послуги) нерезидентами на економічній території країни.

11. Разом витрати на кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів на економічній території країни (1 + 2-3-4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9-10).

12. Покупки товарів (включаючи послуги) резидентами у інших країнах.

13. Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств - резидентів (11 + 12).

Витрати на кінцеве споживання державних установ і громадських організацій, що обслуговують домашні господарства, Охоплюють вартість безкоштовних послуг, що надаються цими установами і організаціями окремим особам в області охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури і мистецтва та суспільству в цілому в області науки, загального управління, оборони та ін. Витрати на кінцеве споживання цих установ і організацій включають витрати на покупку продуктів і послуг (крім витрат капітального характеру), оплату праці працівників, сплату податків на виробництво, знос основних фондів.

Витрати на кінцеве споживання державних установ і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, не включають:

1) продаж товарів, включаючи послуги (відноситься до проміжного споживання або до кінцевого споживання домашніх господарств):

2) вартість продуктів, придбаних державними установами та громадськими організаціями, що обслуговують домашні господарства, для безпосередньої безоплатної передачі їх населенню без переробки і не пов'язаних технологічно з процесом надання послуг, наприклад, видачі продуктів харчування і одягу організаціями соціального забезпечення (відноситься до кінцевого споживання домашніх господарств як соціальну допомогу в натуральній формі);

3) вартість соціально-культурних послуг, які надаються підприємствами та організаціями працівникам і членам їх сімей (відноситься до кінцевого споживання домашніх господарств).

Витрати на кінцеве споживання державних установ і некомерційних організацій оцінюються в розмірі їх поточних витрат (включаючи споживання основних фондів) за вирахуванням платежів населення, підприємств і організацій, за рахунок яких частково фінансуються витрати відповідних установ.

В склад поточних витрат державних установ включаються витрати на придбання військової техніки і обладнання тривалого користування, але не включається вартість будівництва військових об'єктів (відноситься до валового накопичення основних фондів) і закупівель продуктів для державних резервів (відноситься до зміни запасів матеріальних оборотних коштів). До складу поточних витрат громадських організацій, що обслуговують домашні господарства, не включаються витрати належних їм підприємств, наприклад, витрати друкарень, що належать партійним або профспілковим організаціям. Їх діяльність відображається аналогічно діяльності інших підприємств, зайнятих виробництвом продуктів і послуг.

Розрахунок витрат на кінцеве споживання державних установ проводиться таким чином:

1. Поточні витрати державних установ, що надають безкоштовні послуги населенню (без витрат на капітальні вкладення, капітальний ремонт, придбання обладнання та інвентарю, а також без витрат на утримання житлового господарства, пенсії та допомоги в грошовій і натуральній формі).

2. Знос основних фондів в державних установах, що надають безкоштовні послуги населенню.

3. Витрати на кінцеве споживання державних установ, які відповідають індивідуальні потреби населення (1 + 2).

4. Витрати державного бюджету на управління, оборону, фінанси і науку (без капітальних витрат).

5. Закупівлі товарів для державних резервів.

6. Знос основних фондів в державних установах управління, оборони, фінансів, науки.

7. Витрати на кінцеве споживання державних установ, які відповідають колективні потреби (4-5 + 6).

8. Всього витрат на кінцеве споживання державних установ (3 + 7).

Розрахунок витрат на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, Проводиться таким чином:

1. Поточні витрати громадських організацій, що обслуговують домашні господарства (без витрат на капітальні вкладення, капітальний ремонт, придбання обладнання та інвентарю, на соціальну допомогу в грошовій і натуральній формі);

2. Знос основних фондів громадських організацій;

3. Всього витрат на кінцеве споживання громадських організацій, що обслуговують домашні господарства (1 + 2).

Поряд з показником витрат на кінцеве споживання може бути розрахований показник фактичного кінцевого споживання. Він являє собою вартість фактично спожитих продуктів та послуг незалежно від джерела фінансування.

Перша категорія пов'язана з відображенням витрат інституційних одиниць (домашніх господарств) на кінцеве споживання. Друга - з аналізом вигод, одержуваних споживачами незалежно від того, хто фінансує витрати на споживання. Наприклад, витрати на кінцеве споживання неринкових послуг в галузі освіти, медицини і т.д. несуть органи державного управління, а фактичні вигоди від цього отримують домашні господарства.

Для економіки в цілому сума витрат на кінцеве споживання всіх інституційних одиниць дорівнює сумі їх фактичного споживання. Однак для окремих секторів (груп інституційних одиниць) це тотожність не дотримується. Наприклад, фактичне кінцеве споживання більше їх витрат на кінцеве споживання на суму неринкових послуг індивідуального характеру, що надаються безкоштовно домашнім господарствам державними установами і некомерційними організаціями.

Фактичне кінцеве споживання домашніх господарств складається з споживчих товарів і послуг, придбаних індивідуальними домашніми господарствами за рахунок їх витрат або через соціальні трансферти в натуральній формі, одержувані від сектора державних установ або НКО.

Фактичне кінцеве споживання державних установ умовно приймається рівним вартості їх витрат на колективні послуги.

Оскільки всі послуги, що надаються НКО, за визначенням розглядаються як індивідуальні, цей сектор не має фактичного кінцевого споживання.

Таким чином:

· Кінцеве споживання може бути представлене або як витрати на кінцеве споживання відповідних інституційних одиниць або секторів економіки, або як сума фактичного кінцевого споживання домашніх господарств і органів державного управління;

· Фактичне кінцеве споживання домашніх господарств одно їх витрат на кінцеве споживання плюс витрати органів державного управління на кінцеве споживання індивідуальних товарів і послуг і плюс витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства;

· Фактичне кінцеве споживання органів державного управління одно їх витрат на кінцеве споживання колективних послуг;

· Сума витрат всіх одиниць на кінцеве споживання дорівнює сумі їх фактичного споживання.

Як правило, для визначення достовірних показників витрат на кінцеве споживання домашніх господарств використовується паралельно кілька джерел:

· Дані статистики торгівлі з урахуванням експертних долічувань обсягів продажів на неорганізованому ринку (такі розрахунки часто ведуться на підставі митної статистики та інших джерел);

· Вибіркові обстеження споживчих бюджетів домашніх господарств;

· Дані банківської статистики про виручку торгуючих організацій, що здається в банки.

Для отримання достовірної оцінки величини споживання домашніх господарств вдаються до зіставлення отриманих незалежно один від одного результатів.

Квиток 45. Економічний зміст і методологія побудови рахунку використання наявного доходу.

Ця група рахунків - рахунки використання доходів - Включає два рахунки: рахунок використання наявного доходу и рахунок використання скоригованого наявного доходу. Обидва ці рахунки моделюють витрати на кінцеве споживання. Різниця між ними полягає в тому, що рахунок використання наявного доходу на відміну від рахунку використання скоригованого наявного доходу не враховує кінцеве споживання домашніми господарствами продуктів і послуг, які надійшли у вигляді соціальних трансфертів в натуральній формі.

Рахунок використання наявного доходу показує, як на рівні економіки національний наявний дохід використовується на кінцеве споживання і заощадження; на рівні секторів - як домашні господарства, органи загального державного управління та некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства, розподіляють свій наявний дохід між витратами на кінцеве споживання і заощадженням. Слід зазначити, що в СНР прийнято умова, згідно з яким корпорації (фінансові та нефінансові) не несуть витрат на кінцеве споживання (аналогічні витрати, які здійснюються цими секторами в виробничих цілях, відносяться до проміжного споживання). Тому рахунок використання наявного доходу складається для секторів "Державні установи", "Домашні господарства", "Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства", а також для економіки в цілому (для сектора "Фінансових корпорацій" такі рахунки з'являються тільки для включення поправки на зміну чистого вартості активів в пенсійних фондах).

Загальна схема рахунку використання наявного доходу представлена ??в таблиці 10.

Таблиця 10

 Квиток 42. Валовий національний наявний дохід як балансує стаття рахунку вторинного розподілу доходів і її значення в економічному аналізі. | Рахунок використання наявного доходу (консолідований)

Процеси утворення і розподілу доходів, їх місце і роль в економічному циклі. | Квиток 29. Концепція доходу Дж. Хікса. Роль і значення при побудові показників доходів в СНР. | Квиток 30. Значення рахунків доходів в СНР. | Квиток 31. Види доходів відповідно до джерел їх походження. | Квиток 34. Категорії виплат, що включаються до складу валового заробітної плати. | Квиток 35. Фактичні та умовні відрахування на соціальне страхування. | Квиток 38. Валовий національний доход як балансує стаття рахунку розподілу первинних доходів і її роль в оцінці результатів розвитку економіки. | Квиток 40. Трансферти як показник вторинних доходів. Трансферти поточні і капітальні. | Призначення і система показників рахунку вторинного розподілу доходів. | Рахунок вторинного розподілу доходів (консолідований) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати