загрузка...
загрузка...
На головну

Коротка характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Протек», в подальшому іменується - Товариство, функціонує відповідно до чинного законодавства Російської Федерації для здійснення комерційної діяльності та отримання прибутку.

Суспільство має повне фірмове найменування російською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Протек».

Суспільство має скорочене фірмове найменування російською мовою: ТОВ «Протек».

Місце знаходження Товариства: 652810, Кемеровська область, м Новокузнецьк, вул. Захисна буд.2.

Учасниками Товариства можуть бути громадяни і юридичні особи. Федеральним законом може бути заборонено або обмежено участь окремих категорій громадян у Товаристві. Суспільство може бути засноване однією особою, яка стає його єдиним учасником. Суспільство може згодом стати суспільством з одним учасником. Суспільство не може мати в якості єдиного учасника інше господарське товариство, що складається з однієї особи. Число учасників Товариства не повинно бути більше п'ятдесяти.

Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір його майна, що гарантує інтереси його кредиторів.

Розмір Статутного капіталу Товариства становить 10000 рублів.

На момент державної реєстрації товариства статутний капітал сплачений повністю.

Дійсна вартість частки учасника Товариства відповідає частині вартості чистих активів Товариства, пропорційної розміру його частки.

Вклади в майно Товариства не змінюють розміри і номінальну вартість часток учасників Товариства в статутному капіталі Товариства.

Учасники Товариства, які не повністю оплатили частки, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості неоплаченої частини належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

Компанія ТОВ «Протек» здійснює такі види діяльності:

- Виробництво меблів (основний вид діяльності);

- Оптова торгівля побутовою меблями (додатковий вид діяльності).

- Виготовлення ексклюзивних меблів на замовлення клієнта;

- Виготовлення корпусних та м'яких меблів;

- Реставрація меблів;

- Складання, встановлення, доставка меблів.

Завданням меблевого виробництва є створення, прискорене оновлення основних фондів виробництва та кардинальне підвищення ефективності їх використання.

2.2 Оцінка фінансової безпеки ТОВ «Протек»

Оцінка фінансової безпеки підприємства включає аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності представлений в таблиці 3.

Таблиця 3 - Коефіцієнти ліквідності ТОВ «Протек» за 2012-2014 рр.

 коефіцієнти ліквідності  нормативне значення  Значення, частки од.  абсолютне відхилення
 2012 р  2013р.  2014 р  2013 /  2014 /  2014 /
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  ? 0,2 - 0,5  0,02  0,10  0,04  0,08  -0,07  0,01
 Коефіцієнт критичної ліквідності  0,80  1,05  0,95  0,89  -0,09  -0,06  -0,15
 Коефіцієнт поточної ліквідності  2,00  1,08  0,99  0,96  -0,08  -0,03  -0,12

У 2012 році коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідав нормативному значенню, т. Е найближчим часом могло бути погашено лише 2% поточної заборгованості при нормативі мінімум 20%. У 2013 р коефіцієнт виріс на 8%. У 2014 р відбулося зниження даного коефіцієнта в порівнянні з 2012 р за рахунок зниження величини найбільш ліквідних активів (грошових коштів) на 0,01, т. Е найближчим часом могло бути погашено лише 4% поточної заборгованості.

За аналізований період відбулося зростання коефіцієнта критичної ліквідності, який в 2012 році становив 1,05, в 2013 році він знизився на 9%, а в 2014 р знизився ще на 6% в результаті значного зростання короткострокових зобов'язань підприємства.

У 2014 році значення коефіцієнта становило 0,89, т. Е за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках може бути погашено 89% короткострокових зобов'язань, в 2012 р - 105%, в 2013 р . -95%.

Коефіцієнт поточної ліквідності в 2013 році в порівнянні з 2012 роком знизився на 8% і склав 0,99, в 2014 р зменшився до 0,96, т. Е на 3% і показує, що на кожен рубль короткострокових зобов'язань підприємства в 2014 році припадало 96 коп. ліквідних коштів.

Отже, в 2012 р підприємство могло погасити протягом року 108% короткострокових зобов'язань, а в 2014 році - тільки 96%, т. Е ситуація погіршилася.

Отримані показники платоспроможності в 2012-2014 роках не відповідали нормативним значенням (крім коефіцієнта критичної ліквідності) і свідчили про неплатоспроможність підприємства, при цьому є негативна динаміка всіх коефіцієнтів ліквідності.

Коефіцієнт критичної ліквідності відповідає нормативу. Це говорить про високу прогнозованої платоспроможності організації, т. Е її можливості своєчасно розраховуватися з дебіторами.

Розрахунок відносних показників фінансової стійкості ТОВ «Протек» проведено в таблиці 4.

Таблиця 4 - Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість ТОВ «Протек» за 2012-2014 роки

 Коефіцієнти фінансової стійкості  нормативне значення  Фактичне значення, частки од.  Абсолютні зміни, частки од.
 2013 /  2014 /  2014 /
 Коефіцієнт автономії (Ка)  ? 0,5  0,05  0,10  0,07  0,05  -0,03  0,02
 Коефіцієнт фінансової залежності (Кф. З.)  = 1 - Ка  0,95  0,90  0,93  -0,05  0,03  -0,02
 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (Кз / с)  ? 1  18,73  9,31  13,96  -9,42  4,65  -4,77
 Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км)  > 0,1  0,35  -0,38  -0,87  -0,73  -0,50  -1,22
 Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів (Кі / м)  -  29,34  6,49  6,99  -22,86  0,50  -22,36
 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Коб)  ? 0,1  0,02  -0,04  -0,07  -0,06  -0,02  -0,09
 Коефіцієнт майна виробничого призначення (К п. Їм.)  ? 0,5  0,06  0,17  0,19  0,11  0,02  0,12

Коефіцієнт автономії в 2012 р становив 0,05, т. Е в загальній сумі коштів, вкладених у підприємство, сума власників становила лише 5%. У 2014 р коефіцієнт виріс до 7% в результаті зростання власного капіталу. Коефіцієнт автономії не відповідає нормативу, але при цьому спостерігається позитивна динаміка.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів протягом всього аналізованого періоду не відповідав нормативному значенню: в 2012 році склав 18,7, в 2013 - 9,3, в 2014 - 13,9. так, якщо в 2012 році на 1 рубль власних коштів, вкладених у виробництво доводилося 18,7 рубля позикових, то в 2013 - 9,3, у 2014 році на 1 рубль власних коштів припадає 13,9 руб. позикових. Зниження коефіцієнта свідчить про зменшення залежності організації від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт маневреності власних коштів в 2013-2014 роках має від'ємне значення через відсутність власного оборотного капіталу підприємства.

Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів в 2013 році знизився в порівнянні з 2012 роком на 22,86, в 2014 р по відношенню до 2012 р знизився на 22,36 і склав 6,99. У 2012 році на один рубль необоротних активів доводилося 29,24 рубля оборотних активів, в 2013 - на 1 рубль необоротних активів доводилося 6,49 руб. оборотних, а в 2014 році - на 1 рубль необоротних активів доводилося 6,99 рубля оборотних активів. Т. Є. менше коштів підприємства стало авансуватися в оборотні (мобільні) активи.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами в 2013-2014 рр. має від'ємне значення, т. е підприємство не має в своєму розпорядженні в достатній кількості власними оборотними коштами для ведення своєї діяльності.

Коефіцієнт майна виробничого призначення в 2014 р виріс в порівнянні з 2012 р на 0,12 і склав 0,19. Значення показника на протязі всього періоду не відповідало нормативу і свідчить про те, що в 2012-2014 рр. у підприємства була необхідність залучення позикових коштів для поповнення майна.

Дані показники свідчать про фінансову нестійкості підприємства в 2012-2014 роках і про незначне підвищення фінансової стійкості в 2014 році. Фінансова нестійкість підприємства веде до порушення фінансової безпеки.

Таблиця 5 - Коефіцієнти рентабельності ТОВ «Протек» за 2012-2014 роки

 показники  значення  абсолютне відхилення
 2013/2012  2014 /  2014/2012
 Виручка (нетто) від продажу товарів, тис. Руб.
 Прибуток від продажів, тис. Руб.  -283
 Чистий прибуток, тис. Руб.  -270
 Середньорічна вартість майна, тис. Руб.
 Середньорічна вартість оборотних активів, тис. Руб.  8554,5
 Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб.  853,5
 Середньорічна вартість власного капіталу, тис. Руб.
 Рентабельність продажів, %  5,3  6,9  5,2  1,7  -1,7  -0,1
 Рентабельність продажів по чистому прибутку,%  2,4  5,4  3,8  3,0  -1,6  1,4
 Економічна рентабельність (активів),%  4,4  10,4  6,2  6,1  -4,3  1,8
 Рентабельність оборотних активів,%  4,5  11,5  7,1  7,0  -4,4  2,6
 Рентабельність власного капіталу,%  86,0  135,1  76,1  49,2  -59,1  -9,9
 Фондорентабельность,%  132,2  115,1  47,7  -17,1  -67,4  -84,5

Рентабельність продажів, що відображає прибутковість вкладень в основне виробництво, в 2012 році становила 5,3%, т. Е на кожен рубль, вкладений в основну діяльність, було отримано 5,3 копійок прибутку від продажів. У 2014 р рентабельність продажів знизилася на 1,7%, а в цілому за період знизилася на 0,1% і склала 5,2%, що означає: на кожен рубль, вкладений в основну діяльність, було отримано 5,2 копійок прибутку від продажів. Причиною зниження показника став більш швидке зростання витрат у порівнянні зі зростанням доходів підприємства.

Динаміка показника свідчить про підвищення ефективності ведення бізнесу в 2013 році і невелике зниження в 2014 році щодо 2013 року.

Рентабельність активів в 2013 р зросла в порівнянні з 2012 р на 6,1%, а в цілому за період зросла на 1,8%, т. Е на 1 руб. активів підприємства в 2014 році припадало 6,2 коп. чистого прибутку підприємства.

Фондорентабельность в 2014 р знизилася в порівнянні з 2012 р на 84,5%, т. Е на 1 руб. основних фондів в 2014 році припадало 47,7 коп. чистого прибутку підприємства. Значне зниження показника відбулося в результаті перевищення темпу приросту величини основних засобів в порівнянні з темпом приросту прибутку.

Таким чином, динаміка коефіцієнтів рентабельності показує підвищення всіх показників в 2013 році і зниження в 2014 році.

Розглянемо коефіцієнти оборотності оборотних активів ТОВ «Протек» за 2012-2014 рр., Наведені в таблиці 6.

Загальна оборотність майна ТОВ «Протек» в 2014 р в порівнянні з 2012 р знизилася на 0,2 обороту і становить 1,6, т. Е термін оборотності всіх активів підприємства зріс приблизно на 22 дня і становить на кінець звітного періоду 223 дня. Це свідчить про зниження загальної ресурсоотдачі майна.

Оборотність оборотних активів має позитивну динаміку - її значення в порівнянні з попереднім періодом збільшилась і становить 0,4 обороту на рік; період їх оборотності, скоротившись приблизно на 1 день, в звітному періоді становить 194,7 дня.

Оборотність запасів підприємства в 2014 р знизилася на 28 обертів і становить 33,5 оборотів, т. Е товарно-матеріальні запаси компанії реалізуються приблизно через 10,7 днів з моменту їх придбання, що свідчить про зниження ефективності їх використання.

Таблиця 6 - Аналіз оборотності ТОВ «Протек»

 показники  Фактичне значення  Зміна показників,%  Зміна показників (2014/2012)
 2013 /  2014 /  абсолютне  відносне,%
 Виручка від реалізації, тис. Руб.  26,8  3,0  30,6
 Середньорічна вартість активів, тис. Руб.  17,5  23,0  44,6
 Середньорічна вартість оборотних активів, тис. Руб.  8554,5  10,4  17,8  30,0
 Середньорічна вартість дебіторської заборгованості, тис. Руб.  4,6  14,8  20,1
 Середньорічна вартість кредиторської заборгованості, тис. Руб.  17,5  23,7  45,4
 Середньорічна вартість запасів, тис. Руб.  29,0  86,6  140,7
 Ресурсоотдача, руб. / Руб.  1,8  1,9  1,6  7,9  -16,3  -0,2  -9,7
 Оборотність оборотних коштів, руб. / Руб.  1,8  2,1  1,8  14,9  -12,6  0,4
 Тривалість одного обороту оборотних активів, дні  195,6  170,3  194,7  -12,9  14,4  -1  -0,4
 Оборотність дебіторської заборгованості, обороти  1,9  2,4  2,1  21,2  -10,3  8,7
 Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, дні  185,5  153,0  170,6  -17,5  11,5  -15  -8,0
 оборотність кредиторської заборгованості, обороти  2,1  2,3  1,9  7,9  -16,8  -10,2
 Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості, дні  168,7  156,4  187,9  -7,3  20,2  11,4
 Оборотність запасів, обороти  61,7  60,7  33,5  -1,7  -44,8  -28  -45,7
 Тривалість одного обороту запасів, дні  5,8  5,9  10,7  1,7  81,2  84,3
 Операційний цикл, дні  191,3  158,9  181,4  -16,9  14,1  -10  -5,2
 Фінансовий цикл, дні  22,6  2,6  -6,5  -88,5  -352,5  -29  -128,9

Оборотність дебіторської заборгованості становить 2,1 обороту в 2014 році (за 170,6 днів в середньому погашається дебіторська заборгованість організації), а кредиторської 187,9 дня. Спостерігається прискорення оборотності по дебіторської заборгованості за рахунок зниження роботи з дебіторами в цілому за аналізований період: на 8% - з 185,5 дня в 2012 році.

Зростання оборотності дебіторської заборгованості говорить про скорочення терміну очікування надходження грошових коштів за відвантажену продукцію і поліпшення системи розрахунків з її покупцями;

Зменшення виробничого циклу є позитивною тенденцією для підприємства. Негативне значення фінансового циклу в 2014 р свідчить про те, що підприємство має прострочену кредиторську заборгованість.

За 2012-2014 рр. спостерігалася нерівномірна динаміка коефіцієнтів ділової активності підприємства. Але в цілому показники, що характеризують ділову активність підприємства, поліпшуються

Скорочення операційного циклу свідчить про ефективне управління майном підприємства.

Негативну динаміку мають оборотність дебіторської та кредиторської заборгованостей і запасів.

Бальна оцінка фінансового стану ТОВ «Протек» представлена ??в таблиці 7.

1-й клас (100 ? 97 балів) - це організації з абсолютною фінансовою стійкістю і абсолютно платоспроможні.

2-й клас (96 ? 67 балів) - це організації нормального фінансового стану.

3-й клас (66 ? 37 балів) - це організації, фінансовий стан яких можна оцінити як середнє.

4-й клас (36 ? 11 балів) - це організації з нестійким фінансовим станом.

5-й клас (10 ? 0 балів) - це організації з кризовим фінансовим станом.

Таким чином, ТОВ «Протек» відноситься до 4-го класу, але до кінця аналізованого періоду фінансової стан організації стало гірше.

4-й клас - це організації з нестійким фінансовим станом. При взаємовідносинах з ними є певний фінансовий ризик. У них незадовільна структура капіталу, а платоспроможність знаходиться на нижній межі допустимих значень. Прибуток у таких організацій, як правило, відсутня зовсім або дуже незначна, достатня лише для обов'язкових платежів до бюджету.

Таблиця 7 - Бальна оцінка фінансового стану ТОВ «Протек»

 показник  значення  2012 р  2013 р  2014 р
 клас
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  значення  0,02  0,10  0,04
 клас  5 клас  5 клас (2)  5 клас
 Коефіцієнт критичної ліквідності  значення  1,05  0,95  0,89
 клас  1 клас (11)  2 клас (6,2)  2 клас (6)
 Коефіцієнт поточної ліквідності  значення  1,08  0,99  0,96
 клас  4 клас (2)  5 клас (0,7)  5 клас (0,4)
 Частка оборотних коштів в активах  значення  0,96  0,87  0,88
 клас  1 клас (10)  1 клас (10)  1 клас (10)
 Коефіцієнт забезпеченості власними коштами  значення  0,02  негативні.  негативні.
 клас  3 клас (3,5)  5 клас  5 клас
 коефіцієнт капіталізації  значення  18,73  9,31  13,96
 клас  5 клас (0)  5 клас (0)  5 клас (0)
 коефіцієнт автономії  значення  0,05  0,10  0,07
 клас  4 клас  3 клас  3 клас
 Коефіцієнт фінансової стійкості  значення  0,10  0,13  0,09
 клас  5 клас (0)  5 клас (0)  5 клас (0)
 Загальна оцінка фінансового стану    4 клас  4 клас  4 клас
 рейтинг  26,5  18,9  16,4

Таким чином, порушення фінансової безопаности ТОВ «Протек» наступні:

- Відсутність власних оборотних коштів підприємства, що свідчить про невиконання мінімального умови фінансової стійкості фірми;

- Зростання дебіторської заборгованості слід розглядати як фактор, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства. Відбувається відволікання все більшої частини коштів на кредитування споживачів, що негативно впливає на ліквідність майна;

- Зниження коефіцієнтів критичної та поточної ліквідності, що означає тенденцію до погіршення платоспроможності підприємства в перспективі;

- Переважання короткострокових джерел в структурі позикових коштів є негативним фактом, який характеризує погіршення структури балансу і підвищення ризику втрати фінансової стійкості;

- Витрати підприємства зростають швидше, ніж його доходи - темп приросту собівартості випереджає темп приросту виручки від реалізації послуг, що негативно відбивається на фінансових результатах діяльності підприємства.

На основі вивчення та аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду розроблено комплекс першочергових, характерних для організацій всіх галузей економіки фінансових інструментів, які включають в себе такі групи, як економічні, ресурсозберігаючі, соціальні, фінансові, організаційно-економічні, кадрові, виробничі та інноваційні (малюнок 2 ).

У складі виробничих механізмів представлені: модернізація основних фондів і засобів виробництва, що передбачає поступову (відповідно до фінансових можливостей) зміну діючого обладнання на більш продуктивне, що дозволяє випускати якісну продукцію при меншій кількості витрат і, відповідно, мати більш високі фінансові показники; розширення кількості і якості робочих місць з випуску інноваційної продукції; підвищення кваліфікації працівників за встановленим графіком і ін.

Малюнок 2 - Інструменти зміцнення фінансової безпеки на мікрорівні

Організаційно-економічні інструменти повинні містити:

- Безперервний пошук і розширення фінансово доцільних сфер ведення бізнесу;

- Раціональне витрачання фінансових ресурсів на реалізацію стратегічних цілей і забезпечення поточної діяльності;

- Систематичний моніторинг і аналіз фінансових потоків за джерелами надходження і зниження числа операцій неефективно витрачають ресурси;

- Використання можливостей максимізації фінансового результату в рамках основного виду діяльності та супутніх виробництв, а також від використання фінансових інструментів;

- Підвищення рівня інтелектуального потенціалу працівників організації в напрямку пошуку та реалізації можливостей приросту фінансового результату;

- Стимулювання процесу своєчасної реалізації дебіторських зобов'язань;

- Безперервне управління витратами виробництва, мінімізація необов'язкових витрат;

- Аудит капітальних вкладень і пошук напрямків зниження непродуктивних витрат;

- Оптимізація товарних запасів організації;

- Реалізація непрофільних основних засобів не використовуються у виробництві [7].

До інноваційних інструментів відносяться: розробка, впровадження та адаптація наявних нововведень до умов діяльності організації; випуск конкурентоспроможної продукції, що відповідає міжнародним стандартам; просування перспективної продукції на світовому ринку.

Економічні інструменти дозволяють знизити рівень втрат, втрату коштів і майна. Вони включають в себе: раціональне використання коштів на реалізацію цілей і завдань; прискорення оборотності активів; безперервний процес моніторингу та аналізу фінансів за джерелами надходжень; розробка ефективних механізмів реалізації товарів; вдосконалення експортної політики товарів з високою доданою вартістю; зниження частки «тіньової» економіки.

Соціальні інструменти об'єднують наступні практичні дії: зростання заробітної плати; вдосконалення форм стимулювання праці фахівців, діяльність яких орієнтована на приріст доходів; скорочення розриву заробітної плати високо - і низькооплачуваних категорій працівників; створення умов для високопродуктивної праці. Необхідно забезпечити сприятливі умови праці новаторів, які здатні привносити нові ідеї в виробничі відносини, працювати над створенням нових видів товарів, розвиток логістики, оперативного обліку, систем моніторингу та аналізу використання фінансових ресурсів і т. Д.

Одним з найважливіших інструментів, спрямованих на зростання економії коштів при прискоренні товарообігу, є: управління товарними запасами, яке сприяє зниженню природного убутку продукції, фінансових і матеріальних витрат, зростання доходів підприємств; створення обладнаних відповідно до сучасних вимог сховищ для товарів.

Важливою проблемою, яка знижує ступінь оборотності оборотних коштів і уповільнює консолідацію фінансових ресурсів є відсутність управління дебіторською заборгованістю. У процесі здійснення управління дебіторською заборгованістю існує необхідність систематизації і аналізу інформації по кожному клієнту підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах; встановлення для покупців продукції системи знижок за дострокову оплату товарів; розробки комплексу заходів попередження несвоєчасної оплати за поставку продукції, що базується на чинному законодавстві; використання можливостей факторингу та інших інструментів стягнення заборгованості; розірвання контрактів з клієнтами мають велику заборгованість і проводять ризиковану фінансову політику за своїми зобов'язаннями [7].

Іншою проблемою є нерегулярність в процесі погашення кредиторської заборгованості. Систематична затримка по платежах може сильно вплинути на ділову репутацію підприємства, на зміну якій можуть знадобитися кілька років роботи. Одночасно, кредиторська заборгованість є одним з додаткових джерел фінансування організації.

До ресурсозберігаючих інструментів відносяться: зниження споживання матеріалів за рахунок впровадження нових технологій і підвищення якості виготовлення товарів, що виключає масовий брак; дотримання існуючих і перспективних екологічних вимог [7].

висновок

Таким чином, аналіз фінансового безпеки ТОВ «Протек» показав, що в 2012-2014 рр. фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як середнє. Структура балансу для даного підприємства є оптимальною для забезпечення поточної діяльності.

Велика питома вага оборотних активів свідчить про нарощування темпів виробництва і торгівлі, т. Е про розширення виробництва. Крім того, це свідчить про формування досить мобільною структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства.

Отримані показники платоспроможності в 2012-2014 роках не відповідали нормативним значенням (крім коефіцієнта критичної ліквідності) і свідчили про неплатоспроможність підприємства.

Коефіцієнт критичної ліквідності відповідає нормативу. Це говорить про високу прогнозованої платоспроможності організації, т. Е її можливості своєчасно розраховуватися з дебіторами.

Негативна динаміка коефіцієнтів поточної та абсолютної ліквідності свідчить про тенденції, що намітилася до погіршення ситуації і неможливості підприємства підвищити свою платоспроможність.

Відсутність у підприємства власних оборотних коштів свідчить про те, що не дотримується мінімальна умова фінансової стійкості фірми.

Аналіз відносних показників фінансової стійкості показує, що значення всіх коефіцієнтів не відповідають нормативним значенням і свідчать про фінансову нестійкості підприємства в 2012-2014 роках і про незначне підвищення фінансової стійкості в 2014 році.

Динаміка коефіцієнтів рентабельності показує підвищення всіх показників в 2013 році і зниження в 2014 році. Причиною зниження показників став більш швидке зростання витрат у порівнянні зі зростанням доходів підприємства.

Зниження рентабельності свідчить про зниження ефективності діяльності підприємства та ефективності використання майна підприємства.

Зростання оборотності дебіторської заборгованості говорить про скорочення терміну очікування надходження грошових коштів за відвантажену продукцію і поліпшення системи розрахунків з її покупцями;

За бальною оцінкою фінансового стану ТОВ «Протек» відноситься до 4-го класу, а до кінця аналізованого періоду фінансової стан організації стало гірше.

4-й клас - це організації з нестійким фінансовим станом. При взаємовідносинах з ними є певний фінансовий ризик. У них незадовільна структура капіталу, а платоспроможність знаходиться на нижній межі допустимих значень. Прибуток у таких організацій, як правило, відсутня зовсім або дуже незначна, достатня лише для обов'язкових платежів до бюджету.

 Методики оцінки фінансової безпеки підприємства | Список використаних джерел
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати