На головну

Аналіз забруднення атмосферного повітря газоподібними технологічними викидами

Газоподібні і пароподібні речовини, що містяться в промислових газових вихлопах, містять кислоти, галогени і галогенопроїзводниє, газоподібні оксиди, альдегіди, кетони, спирти, вуглеводні, аміни, нітросполуки, пари металів, піридини, меркаптани та інші компоненти газоподібних промислових відходів.

В даний час, коли безвідходна технологія знаходиться в періоді становлення і повністю безвідходних підприємств ще немає, основним завданням газоочистки служить доведення змісту токсичних домішок в газових домішках до гранично допустимих концентрацій (ГДК), встановлених санітарними нормами.

Розрізняють викид від окремого джерела і сумарний на площі міста, регіону, держави, їх групи, світу в цілому. Гранична кількість забруднюючих речовин, що встановлюється для підприємства з урахуванням сучасних технічних можливостей (маловідходних технологій, вчиненого очисного обладнання) називають технічно допустимими викидами (ТДВ). Обсяг (кількість) забруднюючої речовини, що викидається окремим джерелом за одиницю часу, перевищення якого веде до несприятливих наслідків у навколишньому природному середовищі або небезпечно для здоров'я людини (тобто вище ГДК) називається гранично допустимим викидом (ПДВ). Є й інше визначення ПДВ, яке відповідає викиду шкідливих речовин.

ПДВ - Разрешаемое до викиду даного джерела, гранична кількість шкідливої ??речовини, яка не створює приземному концентрацію, небезпечну для людей, а також тваринного і рослинного світу.

Закон РФ «Про охорону атмосферного повітря» (96-ФЗ) - законодавча основа для розробки проектів інвентаризації та нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ). У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1. забруднення атмосферного повітря - Надходження в атмосферне повітря або утворення в ньому шкідливих (забруднюючих) речовин в концентраціях, що перевищують встановлені державою гігієнічні та екологічні нормативи якості атмосферного повітря;

2. гранично допустимий викид - Норматив гранично допустимого викиду шкідливого (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря, який встановлюється для стаціонарного джерела забруднення атмосферного повітря з урахуванням технічних нормативів викидів і фонового забруднення атмосферного повітря за умови неперевищення даним джерелом гігієнічних і екологічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих (критичних ) навантажень на екологічні системи, інших екологічних нормативів;

3. тимчасово узгоджений викид - Тимчасовий ліміт викиду шкідливого (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря, який встановлюється для діючих стаціонарних джерел викидів з урахуванням якості атмосферного повітря і соціально - економічних умов розвитку відповідної території з метою поетапного досягнення встановленого гранично допустимого викиду;

Розрахунок концентрації шкідливих речовин ведуть з урахуванням виду будівлі - вузьке або широке, виду джерела шкідливих викидів - точковий або лінійчатий. За розрахункове беруть напрямок вітру перпендикулярний поздовжньої стороні будівлі.

Нормування забруднення атмосфери повітря, або ступеня забруднення атмосфери оцінюється по гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в повітрі з урахуванням гігієнічних вимог.

ГДК -максимальна концентрація домішки в атмосфері, віднесена до певного часу осереднення, яка при періодичному впливі або протягом усього життя людини не надає на нього шкідливої ??дії, включаючи віддалені наслідки на нього, а також на навколишнє середовище.

Беруться до уваги 2 значення: максимально разова в межах 30 хвилин і середньодобова величина ГДК.

Максимально разова ГДКне повинна призводити до неприємних рефлекторним реакціям людського організму,а середньодобова -до токсичного, канцерогенному і мутагенного впливу.

При розрахунку враховуються як фонові концентрації (Сф) шкідливих речовин, так і концентрації від джерел забруднень (С), При цьому як правило виконується умова:

З + Сф ? ГДКГазоподібних ПРОМИСЛОВІ ВИКИДИ | ПДВ ? ГДК

Теоретичні основи термічного піролізу | Стічні ВОДИ І ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД | Види виробничих стічних вод | Загальна маса річного скидання i-ой домішки в водойми визначається в залежності від характеру надходження у водойму забруднень з оцінюваного джерела. | Класифікація виробничих стічних вод | механічне очищення | хімічне очищення | Класифікація біофільтрів | Особливості розрахунку крапельних біофільтрів | Сушка вологих відходів виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати