Головна

Керуючий блок процесу це...

а) сукупність векторів переривань

б) інформація для планування процесу

в) структура даних, що містить інформацію для виконання процесу

г) структура даних, яка містить інформацію про вектори переривань

20. Інтервал використання процесора - це ...

а) час, протягом якого потік виконує тільки інструкції процесора

б) час, протягом якого потік очікує введення-виведення

в) час перемикання контексту потоків

Рівень 2

21. ОС з монолітним ядром. Особливості архітектури. Переваги і недоліки.

22. Мікроядрова архітектура ОС. Переваги і недоліки.

23. Що означає образ процесу? Які компоненти образу процесу в UNIX?

24. Які основні складові процесу:

25. Основні типи ОС за областю застосування

26. У чому основна різниця між процесом і потоком у Windows XP?

27. Основні цілі і стратегії планування потоків

28. Що спільного й у чому відмінності між мережною і розподіленою операційними системами? Яка з них складніша в реалізації і чому?

29. Які основні функції операційної системи? Чи немає між ними протиріч?

30. У чому полягає основна відмінність багатозадачних пакетних систем від систем з розподілом часу? Як можна в рамках однієї системи об'єднати можливості обох зазначених систем?

31. У чому полягає головний недолік традиційної багаторівневої архітектури ОС?

32. Складові елементи потоку

33. Яким чином процесор визначає, що виконується в привілейованому режимі?

34. Які базові засоби підтримки операційних систем реалізовані на рівні апаратури?

35. Які особливості архітектури ОС відображає рівень абстрагування від устаткування? Що дає нам наявність в ОС цього рівня?

36. Основні види паралелізму та їх характеристика

37. Можливі стани процесів і потоків

38. Складові елементи процесу у Windows XP

39. Складові керуючого блоку процесу в Windows XP

40. Чи не суперечить використання модулів ядра принципам монолітної архітектури Linux? Поясніть свою відповідь.


Рівень 3

41. Наведіть кілька прикладів просторового і часового розподілу ресурсів.

комп'ютера. Від чого залежить вибір того чи іншого методу розподілу?

42. Ідея і переваги алгоритму лотерейного планування потоків.

43. Чому перехід до використання мікроядрової архітектури може спричинити зниження продуктивності ОС?

44. Алгоритм планування із пріоритетами.

45. Основні переваги і недоліки багатопотоковості

46. Чи може процесор переходити у привілейований режим під час виконання програми користувача? Чи може така програма виконуватися виключно в привілейованому режимі?

47. Основні цілі планування процесів і потоків

48. У чому різниця між інтерактивними і фоновими процесами з погляду їх взаємодії з користувачем Приклади інтерактивних і фонових процесів.

49. Алгоритм кругового планування.

50. Особливості планування потоків в Windows XP.

 Ядро ОС ... | Очное отделение (бюджет).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати