На головну

Анкета анонімна.

  1. А - в банкетах (захисний шар мінерального грунту влаштовують при складуванні в банкети торфу); б - в прісипних призмах
  2. Анкета для заповнення.
  3. Анкета для вивчення думки відвідувачів музею
  4. Анкета для керівників

Уважно прочитайте інструкцію щодо заповнення таблиці після кожного питання

Дякуємо Вам за співпрацю!

1. Наскільки цікава для Вас була вивчена дисципліна? (1 - мінімальне значення, 5 - максимальне)

   індикатори
 1.1  Дисципліна викликала інтерес до предмету вивчення          
 1.2  Ви задоволені отриманими знаннями і вміннями          
 1.3  Вам захотілося вивчати родинні по тематиці курси (дисципліни)          
 1.4  Ви вивчаєте додаткову літературу з даної проблематики          
 1.5  Ви обмірковували і обговорювали предмет поза навчальних занять          
 1.6  Дисципліна значима для Вашої подальшої професійної діяльності          

2. Як Ви оцінюєте якість організації та проведення аудиторних занять (лекцій, практичні заняття, лабораторні роботи) за наступними індикаторами? (1 - мінімальне значення, 5 - максимальне)

   індикатори
 2.1  Доступність викладу матеріалу          
 2.2  Використання викладачем інноваційних та (або) інтерактивних форм і методів проведення занять (дискусії, круглі столи, ігрові технології)          
 2.3  Використання електронних технологій навчання          
 2.4  Новизна викладеного матеріалу          
 2.5  Використання сучасних (актуальних) джерел (даних)          
 2.6  Відпрацювання практичних умінь          

3. Як Ви оцінюєте якість організації та контролю самостійної роботи студентів (СРС) з наступним індикаторам? (1 - мінімальне значення, 5 - максимальне)

   індикатори
 3.1  Ефективність використовуваних форм і методів організації самостійної роботи.          
 3.2  Використання електронних технологій організації та контролю самостійної роботи за допомогою системи Moodlе          
 3.3  Прозорість системи оцінювання самостійної роботи          
 3.4  Включення в науково-дослідну діяльність          
 3.5  Забезпеченість навчальною літературою і обладнанням          

4. Оцініть, будь ласка, які використовуються викладачем форми і методи контролю якості знань студентів за такими індикаторами? (1 - мінімальне значення, 5 - максимальне значення)

   індикатори
 4.1  прозорість          
 4.2  об'єктивність          
 4.3  повнота          
 4.4  ефективність          


В) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси | анотація

Суб'єкт-об'єктні відносини лежать в основі ___________________ виховання. | Тема: Система методів, форм і засобів виховання. | покарання | II. Розуміння. | III. Застосування. | Тема: Поняття про виховній системі: структура, етапи становлення та розвитку. Характеристика гуманістичних виховних систем. | А. Компоненти виховної системи. | Етапи розвитку виховної системи школи | тестові завдання | Тест проміжного контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати