На головну

Тема: Поняття про виховній системі: структура, етапи становлення та розвитку. Характеристика гуманістичних виховних систем.

  1. I. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства.
  2. II. Загальна характеристика НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
  3. II. Теплові випромінювачі і їх характеристика поняття
  4. II. Характеристика основних заходів підпрограми
  5. II. Характеристика основних заходів підпрограми

мета: сформувати поняття «виховна система»; простежити розвиток теорії і практики виховних систем (вітчизняних і зарубіжних); проаналізувати етапи становлення виховної системи; критерії оцінки ефективності виховної системи.

план:

1. Поняття виховної системи. Структура, функції та етапи становлення виховної системи.

2. Традиції та інновації в функціонуванні виховної системи.

3. Характеристика вітчизняних і зарубіжних виховних систем (Р. Штайнер, Я. Корчак, А. А. Захаренко, В. А. Караковский і ін.).

4. Характеристика виховних систем у різних типах шкіл в Тульському регіоні (школа Л. М. Толстого, антропологічна школа та ін).

5. Критерії оцінки ефективності виховної системи.

Хід заняття:

Завдання №1.

· Випишіть основні поняття теми:

Виховна система -............................................... ...........................

Рушійні сили розвитку виховної системи школи -....................................

Інтеграція - ................................................ ..................................................

Дізінтеграція - ................................................ ...............................................

Завдання №2.

· Прочитайте текст:

Виховні системи.

Поняття виховної системи увійшло в педагогіку не так давно. Перша невелика брошура «Виховна система школи: проблеми і пошуки», присвячена розгляду цього поняття і виховної системи як феномена педагогічної дійсності, вийшла у видавництві «Знання» в 1989 році. Наступні роки розробки теорії виховних систем показали плідність, актуальність її ідей.

Виховна система сьогодні розглядається як комплекс взаємопов'язаних блоків: цілі, виражені у вихідній концепції (тобто сукупність ідей, для реалізації яких вона створюється); діяльність, яка забезпечує її реалізацію; суб'єкт діяльності, її організуючий і в ній бере участь; народжуються в діяльності і спілкуванні відносини, інтегруючі суб'єкт у якусь спільність; середовище системи, освоєна суб'єктом, і управління, що забезпечує інтеграцію компонентів в цілісну систему і розвиток цієї системи.III. Застосування. | А. Компоненти виховної системи.

| Виховання і соціалізація | Закономірності виховання - це | Моральне виховання. | | Фізичне виховання | Суб'єкт-об'єктні відносини лежать в основі ___________________ виховання. | Тема: Система методів, форм і засобів виховання. | покарання | II. Розуміння. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати