Головна

Тема: Система методів, форм і засобів виховання.

 1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
 2. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
 3. A) кошти в розрахунках
 4. C) Бюджетна система, включаючи державні позабюджетні фонди, фонди страхування, кредит, фінанси господарюючих суб'єктів.
 5. CASE-засоби проектування БД.
 6. DATA Безпосередній операнд AF, PF, CF Прапорці умов
 7. I. Використання засобів індивідуального та колективного захисту в НС.

мета:сформувати уявлення студентів осущності методів виховання як способів педагогічно доцільною організації життя дітей, взаємодії з ними; розглянути взаємозв'язок методів, засобів і форм виховання; залежність їх застосування від конкретних виховних завдань, вікових відмінностей учнів і професіоналізму вчителя.

план:

 1. Поняття методу виховання в сучасній педагогічній літературі.
 2. Система методів виховання. Умови їх вибору при роботі з дітьми з ОВЗ.
 3. Система методів педагогічної взаємодії з дітьми з ОВЗ.
 4. Засоби виховного процесу. Умови їх вибору при роботі з вихованцями з ОВЗ.
 5. Форми виховного процесу. Умови їх вибору.

Хід заняття:

Завдання №1.

· Випишіть основні поняття теми:

Методи виховання -... ...

Форми виховання -...

Засоби виховання -... ...

· Вивчивши рекомендовану в списку літературу з даної теми, складіть схему різних груп методів виховання і дайте характеристику кожному з методів в схемі за планом:

- Визначення поняття;

- Функції методу (на що спрямований);

- Сутність і психологічна основа дії методу;

- Педагогічне вираз методу (форма, методика).

Завдання №2.

Нижче перераховуються умови вибору та застосування педагогом методів вирішення виховних завдань.

Назвіть ті, які з Вашої точки зору відносяться до істотних, основним, а які до додаткових:

- Індивідуальні та вікові особливості учня

- Статус учня в групі однолітків, однокласників

- Риси характеру педагога

- Наявність (відсутність) у педагога загального педагогічного стажу

- Особливості групи (в першу чергу - наявність і характер ціннісних орієнтацій в сфері моралі, мистецтва, світу професій, а також спрямованості спільної думки групи), ступінь групової згуртованості, авторитарність неформальних лідерів

- Характер і гострота конфлікту, протиріч в діяльності групи і спілкуванні

- Число учнів у школі, класі

- Чи є школа міської чи сільської

- Наявність (відсутність) у вихователя резерву часу для прийняття педагогічного рішення та вибору методів його осуществленія-

- Наявність у вихователя досвіду успішного застосування певних методів виховання в аналогічних ситуаціях з іншим складом учнів.Суб'єкт-об'єктні відносини лежать в основі ___ виховання. | покарання

Школа діалогу культур. | Школа самовизначення. | Орієнтовна тематика рефератів. | Тема: Сутність виховання і його місце в цілісній структурі освітнього процесу. Рушійні сили і логіка виховного процесу. | | Виховання і соціалізація | Закономірності виховання - це | Моральне виховання. | | Фізичне виховання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати