Головна

Закономірності виховання - це

  1. Квиток №18. Соціально-педагогічне значення і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку
  2. Василь Вітка про проблеми виховання дітей та розвитку дитячої літератури. В. В. та ідеї новаторською педагогіки.
  3. Питання 1. Взаємозв'язок навчання та виховання.

а) правила і норми, що визначають дії вихователів в роботі з дітьми;

б) основні вимоги до організації виховної роботи в школе4

в) стійкі причинно-наслідкові зв'язки між виховними процесами, з одного боку, і станом суспільства, держави, з іншого, а також між різними сторонами, компонентами процесу виховання;

г) стійкі зв'язки між культурою суспільства і змістом виховного процесу в системі освіти.

Виберіть правильну відповідь.

Принципи виховання - це

а) теоретичні положення, концепції, ідеї, які стверджують пріоритет прав особистості учнів і педагогів у виховному процесі;

б) прийоми та педагогічні засоби впливу вихователів на вихованців у виховній роботі установи;

в) система педагогічних правил і норм в організації процесу виховання, що регламентують поведінку учнів;

г) загальні вихідні положення, основні вимоги до змісту, методів, організації виховного процесу.

Практичне заняття № 2.

Тема: Зміст процесу виховання. Нормативно-правове забезпечення виховної діяльності освітнього закладу.

мета:розкрити зміст процесу виховання; познайомити студентів з документами, складовими нормативно-правове забезпечення виховної діяльності освітнього закладу.

Основні поняття: зміст процесу виховання, моральне виховання, фізичне виховання, трудове виховання, естетичне виховання, інтелектуальне виховання.

план:

1. Поняття «зміст виховання» і його сучасна парадигма.

2. Формування основ моральної культури особистості. Духовне виховання.

3. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів.

4. Виховання фізичної культури особистості. Формування естетичної культури учнів.

5. Нормативно-правове забезпечення виховної діяльності освітнього закладу.

Хід заняття:

Завдання №1.

· Випишіть основні поняття теми:

Зміст виховання -... ...

Основні напрямки змісту виховання -...

Базова культура особистості - ... ...

Завдання №2.

· Коротко законспектуйте теоретичний матеріал. Результати подайте у вигляді таблиці.

Зміст виховання становлять наукові факти, поняття, теорії про природу, суспільство, людину, тобто знання, на яких базується громадський досвід, цінності, норми, ідеали, а також здібності, навички, вміння, звички поведінки.

Базова культура включає в себе культуру життєвого самовизначення, сімейних відносин, економічну і культуру праці, політичну і правову, інтелектуальну, моральну, культуру спілкування, екологічну, художню, фізичну культуру.Виховання і соціалізація | Моральне виховання.

Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси | Зустрітися з описом ситуації. Виконайте завдання після тексту. | Школа М. П. Щетиніна. | Школа вільного розвитку. | Російська школа. | Школа діалогу культур. | Школа самовизначення. | Орієнтовна тематика рефератів. | Тема: Сутність виховання і його місце в цілісній структурі освітнього процесу. Рушійні сили і логіка виховного процесу. | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати