Головна

Операційне числення.

Операційне числення є однією з найважливіших глав математичного аналізу. Методи операційного обчислення використовуються у фізиці, механіці, електротехніці і радіотехніці.

Створено метод операційного обчислення в другій половині Х1Х століття, але широке поширення отримав пізніше, коли за допомогою цього методу були отримані важливі результати в електротехніці.

Ідея цього методу полягає в тому, що треба знайти функцію f (t) дійсної змінної t, з деякого рівняння, що містить цю функцію під знаком похідних і інтегралів.

наприклад, Треба вирішити лінійне диференціальне рівняння

,

тобто треба знайти таку функцію x (t), яка задовольняла б даному рівнянню.Рішення задачі Коші для ДУ другого порядку | F (p) називається зображенням функції f (t). Сама функція f (t) називається оригіналом.

Теорема запізнювання. | Зображення періодичних оригіналів. | Дельта-функція. Зображення дельта-функції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати