На головну

Види і якість виконання робіт з метою оцінки сформованості загальних і професійних компетенцій по навчальній практиці

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. Cкоростная автоматична обробка
  3. D.2. Режими роботи ліній передач
  4. I етап навчальної практики
  5. I. допоміжних роботах.
  6. I. Завдання для самостійної роботи
  7. I. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ котрольной РОБІТ

Атестаційний лист по практиці

_______________________________, Яка навчається на ___ курсі за спеціальністю 050146 «Викладання в початкових класах» ГБПОУ «Катайский професійно - педагогічний технікум» успішно пройшла навчальну, психолого-педагогіческуюпрактіку по ПМ 05. Організація роботи групи продовженого дня в організаціях: __________________________________________________________________ в обсязі 24 години з «__» ____ 20__ р по «__» ____ 20__ р

Види і якість виконання робіт з метою оцінки сформованості загальних і професійних компетенцій по навчальній практиці

 Коди і назви перевіряються компетенцій або їх поєднань  Види і обсяг робіт, виконаних учням під час практики  Якість виконання робіт відповідно до технології і (або) вимогами організації, в якій проходила практика
 ПК 2.1. Визначати цілі і завдання позаурочної діяльності і спілкування, планувати позаурочні занятія.ОК 4. Здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного развітія.ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності. ОК 8. Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікацііОК 9. Здійснювати професійну діяльність в умовах оновлення її цілей, змісту, зміни технологій.ОК 10. Здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей.  Визначення мети і завдань, планування діяльності вихователя групи продовженого дня Розробка і оформлення плану-конспекту заняття в ГПД. Оформлення конспектів, матеріалів, іншої документації в щоденнику практики. Аналіз педагогічних і гігієнічних вимог до організації ГПД  
 ПК 2.2. Проводити позаурочні занятія.ОК 1. Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.ОК 2. Організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних завдань, оцінювати їх ефективність і качество.ОК 3. Оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних сітуаціях.ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної деятельності.ОК 6. Працювати в колективі і команді, взаємодіяти з керівництвом, колегами та соціальними партнерамі.ОК 7. Ставити цілі, мотивувати діяльність учнів, організовувати і контролювати їх работуОК 9 . Здійснювати професійну діяльність в умовах оновлення її цілей, змісту, зміни технологій.ОК 10. Здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і здоров'я детей.ОК 11. Будувати професійну діяльність з дотриманням правових норм її регулюють.  Планування, організація та проведення заходів (різних форм), в тому числі з використанням ІКТ Здійснення контролю за діяльністю дітей, забезпечення профілактики травматизму, охорони життя і здоров'я дітей.  
 ПК 2.3. Здійснювати педагогічний контроль, оцінювати процес і результати діяльності обучающіхся.ОК 7. Ставити цілі, мотивувати діяльність учнів, організовувати і контролювати їх работу.ОК 11. Будувати професійну діяльність з дотриманням правових норм її регулюють.  Педагогічний контроль діяльності учнів на заняттях ГПД, проведення етапу рефлексії, оцінка процесу і результатів діяльності учнів.  
 ПК 2.4. Аналізувати процес і результати позаурочної діяльності та окремих занятійОК 1. Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.ОК 2. Організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних завдань, оцінювати їх ефективність і качество.ОК 6. Працювати в колективі і команді, взаємодіяти з керівництвом, колегами та соціальними партнерами.  Участь в проведенні аналізу занять і заходів. Самоаналіз проведених занять. Аналіз, оформлення і презентація досягнень дітей.  
 ПК 2.5. Вести документацію, що забезпечує організацію позаурочної діяльності і спілкування молодших школьніков.ОК 2. Організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних завдань, оцінювати їх ефективність і качество.ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності.  Знайомство з документацією. Знайомство з базою практики, режимом роботи, вимогами і особливостями. Спостереження і ведення щоденників практики. Використання ІКТ при оформленні документації, що забезпечує організацію ГПД.  
 ПК 4.2. Створювати в кабінеті предметно-розвиваюче средуОК 4. Здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного развітія.ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності.  Розробка оформлення кабінету для проведення занять ГПД. Здатність до створення предметно - розвивального середовища відповідно педагогічним, гігієнічним, спеціальним вимогам.  
 ПК 4.4. Оформляти педагогічні розробки у вигляді звітів, рефератів, виступленій.ОК 2. Організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних завдань, оцінювати їх ефективність і качество.ОК 4. Здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного і особистісного развітія.ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної деятельності.ОК 6. Працювати в колективі і команді, взаємодіяти з керівництвом, колегами та соціальними партнерамі.ОК 9. Здійснювати професійну діяльність в умовах оновлення її цілей, змісту, зміни технологій.  Складання та оформлення розробок, звітів, реферату педагогічних здобутків. Звіт про проведене заході. Презентація - аналіз за підсумками практики.  
   1. Записи всіх видів робіт, проведених студентом за час практики (ведення щоденника)  
 2. Плани-конспекти проведених занять.  
 3. Записи спостережень занять колег, однокурсників.  
 4. Рефлексивний звіт по практиці.  
 5. Психолого-педагогічна характеристика учня.  
 6. Психолого-педагогічна характеристика класу  

 

Дата «___» ._______. 20___ Підпис керівника практики

___________________ / ПІБ, посада

Підпис відповідальної особи організації (бази практики)

___________________ / ПІБ, посада

 системи відеопам'яті | ПРОГРАМА атестації з Айкідо Айкікай
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати