Головна

I. Загальні положення

Кваліфікація (ступінь) бакалавра - Це академічний ступінь, що відображає освітній рівень випускника, яка свідчить про наявність фундаментальної підготовки за відповідним напрямом, освоєнні почав спеціалізації і вироблення навичок виконання дослідницьких робіт.

Бакалаврська робота повинна являти собою закінчену розробку на задану тему, написану особисто автором під керівництвом наукового керівника, що свідчить про вміння автора працювати з літературою, узагальнювати і аналізувати фактичний матеріал, використовуючи теоретичні знання і практичні навички, отримані при освоєнні професійної освітньої програми, яка містить елементи наукового дослідження.

Цілі виконання і захисту бакалаврської роботи:

- Поглиблення, систематизація та інтеграція теоретичних знань і практичних навичок за напрямом підготовки (спеціальністю) вищого / середньої професійної освіти;

- Розвиток вміння критично оцінювати і узагальнювати теоретичні положення;

- Застосування отриманих знань при вирішенні прикладних задач за напрямом підготовки;

- Вироблення навичок самостійної аналітичної роботи;

- Оволодіння сучасними методами наукового дослідження;

- З'ясування підготовленості студентів до практичної діяльності в сучасних умовах;

- Придбання навичок публічної дискусії і захисту наукових ідей, пропозицій та рекомендацій.ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | III. Наукове керівництво бакалаврської роботою

Розділ I. Курсова робота | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Виклад ТЕМИ | Перший етап. | З обраної теми | | Написання бакалаврської роботи | Захист бакалаврської роботи | Розділ III. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати