На головну

Мета та завдання КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з дисципліни «Теорія держави і права» є самостійним науковим дослідженням студента з обраної ним теми і виконується з метою закріплення набутих ним теоретичних знань і практичних навичок, формування творчих почав у пізнанні державно-правової дійсності. Навчальним планом Волгоградського інституту бізнесу напряму підготовки 40.03.01 Бакалавр юриспруденції виконання курсової роботи з теорії держави і права передбачено на першому курсі, що обумовлено значенням дисципліни в системі наук юриспруденції.

мета виконуваної курсової роботи - поглибити отримані теоретичні знання і застосувати на ділі практичні навички, отримані студентами.

завданнями курсової роботи є: 1) формування у студента навичок самостійної науково-дослідницької роботи; 2) підвищення теоретичної і професійної підготовки студента; 3) сприяння кращому засвоєнню студентом навчального матеріалу.

Керівництво та контроль за ходом роботи, а також рецензування та організація захисту курсової роботи покладаються на кафедру теорії та історії держави і права Волгоградського інституту бізнесу.

Для надання науково-консультаційної та методичної допомоги студенту, а також для визначення ступеня готовності курсової роботи до захисту кафедрою затверджується науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу, який має відповідну кваліфікацію та необхідний досвід.ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | Вимоги, пропоновані до курсової роботи

ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | Посилання на монографії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати