Тема 32. Ринок досконалої конкуренції | Тема 33. Монопольний ринок | Тема 34. Ринок монополістичної конкуренції | Тема 35. Олігополістична структура ринку | Тема 36. Похідний попит | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Тема 1: Предмет і метод економічної теорії |

загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 3: Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

3.1. Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Процес праці і процес виробництва.

3.1.1. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку.

3.1.2. Зміст і структура суспільного виробництва.

3.1.3. Матеріальне та нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв'язок.

3.2. Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв'язок.

3.2.1. Економічний вибір.

3.2.2. Крива виробничих можливостей.

3.2.3. Основні фактори виробництва та їх взаємозв'язок.

3.3. Ресурси виробництва та їх види.

3.3.1. Ресурси виробництва та їх види.

3.3.2. Використання економічних ресурсів.

3.3.3. Абсолютна та відносна обмеженість (рідкісність) ресурсів.

3.3.4. Межа економічних можливостей.

3.4. Ефективність виробництва її економічні та соціальні показники.

3.4.1. Суть ефективності

3.4.2. Економічні показники ефективності

3.4.3. Соціальні показники ефективності

3.5. Основні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Суспільний поділ праці.

3.5.1. натуральне виробництво

3.5.2. товарне виробництво

3.6. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

3.6.1. Еволюція товарного виробництва.

3.6.2. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення.

3.6.3. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності.

3.6.4. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

2. Які умови поєднання факторів виробництва ?

3. В чому полягає особливість робочої сили як фактора виробництва?

4. Які фактори визначають межі робочого дня?

5. В чому полягає суть результативності виробництва?

6. У чому відмінність соціального ефекту витрат суспільної праці від економічного?

7. Розкрийте суть поняття "ефективність виробництва".

8. Як ІІТП впливає на показники ефективності виробництва?

Література : 9, 10, 11, 14, 15, 21, 26, 27, 28

 Тема 2: Економічна система суспільства | Тема 4: Теорія товару і грошей
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати