Головна

Тема 1. Введення

У вступній темі розкривається сутність соціально-економічної географії як комплексу географічних дисциплін, її місце в системі географічних наук, а також розглядаються основні етапи розвитку науки.

При вивченні загальних питань необхідно звернути увагу на багатогранність і неоднозначність об'єкта вивчення СЕГ, в якості якого можуть виступати як прості об'єкти (наприклад, підприємство), так і складні, комплексні об'єкти (наприклад, ТПК або економічний район). Це пов'язано з багатогранністю самої науки, що представляє собою теоретичне ядро ??суспільно-географічних наук і включає приватні дисципліни. Тому доцільно вказати граничний, приватні специфічні і основний об'єкти вивчення СЕГ, розкривши їх сутність і взаємозв'язки. Потрібно також розглянути предмет СЕГ (закономірності розміщення об'єкта), характерний для всіх географічних наук і який не є специфічним.

Особливість СЕГ полягає також і в тому, що вона містить два самостійні, але тісно взаємопов'язані напрямки - економічну географію і соціальну географію. Кожна з них має свої приватні об'єкти дослідження і переслідує різні цілі. Однак, тут необхідно звернути особливу увагу на те, що розрізняти ці два напрямки слід більшою мірою не онтологічно (по об'єктах дослідження), а методологічно, тобто за підходом до кінцевого результату. Таким чином, соціально-економічна географія - наука з двома методологічними підходами з рівною мірою їх пріоритету в залежності від конкретних умов і цілей дослідження.

При визначенні міжпредметних зв'язків СЕГ насамперед слід розкрити її зв'язку з економікою, соціологією та іншими географічними дисциплінами, як науками, на стику яких і утворилася СЕГ. Це дозволить зробити висновок про те, який «внесок» внесли зазначені дисципліни в формування об'єкта, предмета та методологічної бази СЕГ.

Історія розвитку СЕГ розглядається з моменту її зародження, оформлення в самостійний напрям і до наших днів. Потрібно звернути увагу на те, що в Росії і за кордоном наука розвивалася кілька різна. Особливо великий розрив утворився в XX столітті. Це пов'язано з тим фактом, що суспільно-географічні науки в більшій мірі, ніж природно-географічні залежать від економічної і особливо політичної ситуації в країні. Слід також позначити переломні моменти в розвитку СЕГ: виникнення першого теоретичного праці по досліджуваному напрямку, поява терміна «економічна географія», впровадження нових методів і т.д. При цьому необхідно вказати імена основних творців науки минулого і визначити їх внесок в розвиток дисципліни. Слід звернути увагу також на особливості розвитку вітчизняної науки в радянський період, вказавши об'єктивні соціально-політичні умови її еволюції.

На закінчення потрібно розкрити особливості розвитку науки на сучасному етапі в зв'язку з мають місце проблемами як глобального, так і регіонального масштабу, позначити роль гегографіі в рішенні цих проблем і перспективних завдань розвитку сучасного суспільства.

 Взаємодія природи, населення і господарства | Тема 2. Взаємодія природи, населення і господарства

Частина II Методичні вказівки по вивченню курсу | Тема 3. Територія | Тема 4. Природні умови і ресурси | Тема 5. Населення як об'єкт вивчення соціальної географії | Тема 6. Господарство | Тема 7. Територіальний поділ праці і формування територіальної організації суспільства | Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт | Вимоги до оформлення контрольної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати