На головну

Тема 4.1. Анатомія і фізіологія серця (7 годин).

зміст завдань

1. Замалювати будову серця.

2. Підготувати доповідь на тему "Провідна система серця".

3. Написати реферат на тему «Анатомія і фізіологія серця».

цілі:

- Систематизувати і закріпити отримані раніше теоретичні знання;

- Формувати загальні і професійні компетенції;

- Розвинути вміння спостерігати, порівнювати;

- Стимулювати в учнів прагнення до самостійної пізнавальної діяльності;

- Удосконалювати вміння застосовувати отримані знання на практиці.

Вимоги до знань і вмінь студентів:

Студент повинен вміти:

- Працювати з основною і додатковою літературою;

- По атласу, муляжах і вологим препаратів визначати основні структури серця;

- Використовувати знання з анатомії і фізіології людини при наданні сестринської допомоги.

Студент повинен знати:

- Топографію серця;

- Зовнішню і внутрішню будову серця;

- Клапани серця;

- Провідну систему серця;

- Фізіологію серця, серцевий цикл;

- Тони серця;

- ЕКГ (зубці P, Q, T, інтервали PQ, QT, комплекс QRS, сегмент ST).

Завдання 1.Замалювати будову серця.

Практичні рекомендації щодо виконання: вивчити теоретичний матеріал по темі заняття, використовуючи підручник, атлас і електронні ресурси замалювати будову серця. Позначити передсердя, шлуночки, клапани серця, судини.

Вимоги до результатів роботи:

- Акуратне виконання завдання в робочому зошиті;

- Виконання завдання без в повному обсязі;

- Підготувати до практичного заняття № 9.

Форма контролю:

Перевірка малюнків в робочому зошиті.

Усне опитування.

Завдання 2.Підготувати доповідь на тему «Провідна система серця».

Практичні рекомендації щодо виконання: вивчити теоретичний матеріал по темі заняття, використовуючи підручник і електронних ресурсів підготувати доповідь по темі «Провідна система серця».

При підготовці доповіді звернути увагу на місця знаходження вузлів і пучка Гіса. Описати процес виникнення і проведення імпульсу по провідній системі серця.

Вимоги до результатів роботи:

Вимоги до оформлення доповіді, критерії оцінки виконаної роботи викладені в «Методичних рекомендаціях щодо написання реферату» (додаток № 2).

Термін виконання завдання: до практичного заняття № 9.

Форма контролю:

Перевірка доповідей.

Подання робіт, заслуховування повідомлень.

Завдання 3.Написати реферат на тему «Анатомія і фізіологія серця».

Практичні рекомендації щодо виконання: вивчити теоретичний матеріал по темі заняття, використовуючи підручник і електронних ресурсів підготувати реферат на тему «Анатомія і фізіологія серця».

При підготовці реферату звернути увагу на особливості будови серцевої стінки, розташування стулчастих і півмісяцевих клапанів, судин, що несуть кров від серця і до серця. Дати характеристику серцевої діяльності: пульс, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, обсяги крові, виштовхується серцем в судини, механізми роботи клапанного апарату; описати ЕКГ.

Вимоги до результатів роботи:

Вимоги до оформлення реферату, критерії оцінки виконаної роботи викладені в «Методичних рекомендаціях щодо написання реферату» (додаток № 2).

Термін виконання завдання: до практичного заняття № 9.

Форма контролю:

Перевірка рефератів.

Подання робіт, заслуховування рефератів.

Самостійна робота № 15 (позааудиторна)

 Тема 3.9. М'язи нижніх кінцівок. (7 годин). | Тема 4.2. Процес кровообігу. Судини малого і коронарного кіл кровообігу (7 годин).

Тема 2.2. Основи гістології. Класифікація тканин. Епітеліальна тканина. Сполучна тканина (6 годин). | Тема 2.3. М'язова тканина. Нервова тканина (6 годин). | Тема 3.1. Морфофункціональна характеристика апарату руху | Тема 3.2. Кістки черепа. Види з'єднання кісток черепа (7 годин). | Тема 3.3. Морфофункціональна характеристика скелета тулуба | Тема 3.4. Морфофункціональна характеристика скелета верхніх і нижніх кінцівок (7 годин). | Тема 3.5. М'язи як орган. Види м'язів (6 годин). | Тема 3.6. М'язи голови і шиї (7 годин). | Тема 3.7. М'язи тулуба (7 годин). | Тема 3.8. М'язи верхніх кінцівок. (7 годин). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати