Головна

Y. Захист ВКР

1. На захист ВКР відводиться до 1 академічної години на одного студента.

Процедура захисту включає:

- Доповідь студента (10-15 хвилин);

- Читання відкликання і рецензії;

- Запитання членів комісії;

- Відповіді студента.

2. Може бути передбачено виступ керівника ВКР, а також рецензента;

3. При визначенні підсумкової оцінки щодо захисту ВКР враховуються: доповідь випускника; оцінка рецензента; відгук керівника; відповіді на запитання.

4. Студенти, які виконали ВКР, але отримали при захисті оцінку «незадовільно», мають право на повторний захист. У цьому випадку державна атестаційна комісія може визнати за доцільне повторний захист тієї ж теми ВКР, або винести рішення про закріплення за ним інший теми ВКР і визначити термін повторного захисту, але не раніше, ніж через рік.

процедура захисту

1. У змісті захисного слова повинні бути відображені всі положення роботи.

2. При поданні захисного слова повинні бути дотримані вимоги до публічного виступу.

3. Відповіді на питання екзаменаційної комісії вичерпно аргументовані.

4. Чи дотримано норми усної мови.

5. Використано ілюстративні матеріали (схеми, графіки, моделі та ін.)

6. Використано інформаційні технології (електронна або відеопрезентація).

YI Вимоги до оформлення роботи

 IY. Рецензування випускних кваліфікаційних робіт | Оформлення списку використаної літератури

II. Організація розробки тематики та виконання випускних кваліфікаційних робіт | III. Вимоги до структури випускної кваліфікаційної роботи. | Оформлення посилань. | завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати