Головна

Зміст роботи

1. Провести експертну оцінку якості тканини за фізико-механічними показниками.

Контрольні питання

1. Наведіть методику визначення ширини і маси зразка тканини.

2. Наведіть методику визначення щільності тканини.

3. Наведіть методику визначення розривних характеристик тканини при розтягуванні.

4. Наведіть методику визначення усадки зразка тканини.

5. Наведіть основні прийоми визначення якості тканини за кількістю балів з врахуванням дефектів зовнішнього вигляду.

6. Порівняйте значення показників якості тканин різного сировинного складу.

7. Проаналізуйте вибір саме даних показників властивостей для визначення якості тканин.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза тканин» для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.051601 - «Технологія та дизайн текстильних матеріалів» / Закора О. В., Рязанова О. Ю. - Херсон, ХНТУ. - 2015. - 51 с.

2. Матеріалознавство та експертиза текстильних виробів: навч. посіб. для вузів / М. Й. Расторгуєва, В. В.Євтушенко, О. В. Горізонтова. - Херсон:, 2009. - 206 с.

3. Семак Б. Д., Галик І. С. Класифікація і загальна характеристика дефектів текстильних матеріалів та методів їх оцінки - Львів: ЛКА, 1995.

4. Батутіна Ф. П., Ємченко Ш. В. Експертиза товарів: Навч. посібник. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 312 с.

5. Чайковская А. Е., Полищук Л. В. и др. Комплексная оценка качества текстильных материалов. - К.: Техника, 1991.

6. Додонкин Ю. В. Ассортимент, свойства и оценка качества тканей. - М.: Легкая индустрия, 1979. - 192 с.

7. Галик І. С. Текстильні матеріали та вироби: тлумачний словник / І. С. Галик, Б. Д. Семак. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. - 224 с.

8. Кутепов О. С. Строение и проектирование тканей. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 224 с.

9. Кукин Г. Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение (исходные текстильные материалы): Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1985. - 216 с.

10. Кукин Г. Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение. Часть ІІ. - М.: Легкая индустрия, 1964. - 378 с.

11. Кукин Г. Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение. Часть ІІІ. - М.: Легкая индустрия, 1967. - 302 с.

12. Кирюхин С. М., Додонкин Ю. В. Качество тканей. - М.: Легпромбытиздат, 1986. - 160 с.

13. Сухарев М. И. Материаловедение. Учебное пособие для студентов вузов (текстильной промышленности), М., «Легкая индустрия», 1973. - 265 с.

14. Быкадоров Р. В. Регулирование качества ткани на ткацких станках. - М.: Легкая и пищевая пром-сть. 1984. - 136 с.Основні теоретичні відомості | Миколаїв - 2010

ВВЕДЕННЯ | МЕТА І ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ | ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | Основні теоретичні відомості | Зміст роботи | Основні теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати