На головну

ПИСЬМОВІ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1.

Історія виникнення розшуку в Росії.

1. Розшук в дореволюційній Росії.

2. Особливості розшуку в постреволюційний період (1917-1992 рр.).

3. Діяльність підрозділів карного розшуку в період ВВВ.

Тема 2.

Поняття, сутність оперативно-розшукової діяльності.

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності.

2. Сутність оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ.

3. Ознаки (характерні особливості) оперативно-розшукової діяльності.

Тема 3.

Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

1. Правові норми, що регулюють оперативно-розшукову діяльність підрозділів поліції.

2. Зміст і структура правової основи оперативно-розшукової діяльності.

3. Інші нормативні акти, що стосуються окремих аспектів регулювання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ

Тема 4.

Завдання оперативно-розшукової діяльності.

1. Загальні завдання оперативно-розшукової діяльності.

2. Приватні завдання оперативно-розшукової діяльності.

3. Морально-етичні основи оперативно-розшукової діяльності.

Тема 5.

Принципи оперативно-розшукової діяльності.

1. Поняття принципів ОРД і їх значення.

2. Конституційні принципи ОРД.

3. Спеціальні (галузеві) принципи.

Тема 6.

Конституційні (загальні) принципи оперативно-розшукової діяльності.

1. Принцип законності.

2. Принцип дотримання і поваги прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

3. Інші конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності.

Тема 7.

Спеціальні (галузеві) принципи оперативно-розшукової діяльності.

1. Принцип конспірації.

2. Принцип поєднання гласних і негласних методів і засобів оперативно-розшукової діяльності.

3. Інші спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

Тема 8.

Додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина при здійснення оперативно-розшукової діяльності.

1. Дотримання прав і свобод людини і громадянина співробітниками оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

2. Підстави і порядок оскарження дій ОВС, здійснює оперативно-розшукову діяльність.

3. Порядок і умови надання судді оперативно-службових документів, що відображають оперативно-розшукової діяльності ОВС.

Тема 9.

Оперативно-розшукові заходи та їх класифікація.

1. Поняття оперативно-розшукового заходу.

2. Види оперативно-розшукових заходів, їх сутність.

3. Класифікація оперативно-розшукових заходів за різними підставами.

Тема 10.

Чи не санкціоніруемое оперативно-розшукові заходи.

1. ОРЗ - Опитування.

2. ОРЗ - наведення довідок.

3. ОРЗ - збір зразків для порівняльного дослідження.

4. ОРЗ - ототожнення особистості.

5. ОРЗ - спостереження.

6. ОРЗ - дослідження предметів і документів.

Тема 11.

Оперативно-розшукові заходи відомчого санкціонування.

1. ОРЗ - перевірочна закупівля.

2. ОРЗ - контрольована поставка.

3. ОРЗ - Оперативне впровадження.

4. ОРЗ - Оперативний експеримент.

Тема 12.

Оперативно-розшукові заходи судового санкціонування.

1. ОРЗ - Прослуховування телефонних переговорів.

2. ОРЗ - Обстеження приміщень, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів.

3. ОРЗ - Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень.

4. ОРЗ - зняття інформації з технічних каналів зв'язку.

Тема 13.

Підстави і умови проведення оперативно-розшукових заходів.

1. Підстави проведення ОРЗ.

2. Умови проведення ОРЗ.

3. Підстави для обмеження конституційних прав людини і громадянина під час здійснення ОРД.

Тема 14.

Інформаційне забезпечення та документування оперативно-розшукової діяльності.

1. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

2. Документування оперативно-розшукової діяльності.

3. Об'єкти оперативного обліку.

Тема 15.

Використання результатів оперативно-розшукової діяльності.

1. Поняття результатів оперативно-розшукової діяльності.

2. Напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності.

3. Взаємодія оперативних і слідчих підрозділів.

Тема 16.

Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і їх компетенція.

1. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Компетенція органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Взаємодія органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Тема 17.

Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ і їх компетенція.

1. Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ.

2. Компетенція оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.

3. Взаємодія оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.

Тема 18.

Обов'язки органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Правова регламентація обов'язків органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Обов'язки органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Тема 19.

Права органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Компетенція органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Права органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Тема 20.

Соціальний і правовий захист посадових осіб органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1. Соціальний захист посадових осіб органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Правовий захист службових осіб органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Гарантії діяльності співробітників оперативних підрозділів, закріплені в Законі «Про поліцію».

Тема 21.

Сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1. Поняття сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльністю.

2. Обов'язки осіб, що надають конфіденційне сприяння органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Види сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльністю

Тема 22.

Соціальний і правовий захист громадян, які сприяють органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1. Соціальний захист громадян, які сприяють органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Правовий захист громадян, які сприяють органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Умови звільнення від кримінальної відповідальності осіб з числа злочинних груп, залучених до співпраці з органом що здійснює оперативно-розшукову діяльність.

Тема 23.

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

1. Суб'єкти контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

2. Зміст контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

3. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

Тема 24.

Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю.

1. Поняття, сутність прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.

2. Предмет і межі прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.

3. Організація прокурорського нагляду за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

Тема 25.

Оперативно-розшукова діяльність іноземних держав.

1. Загальні питання діяльності поліції іноземних держав.

2. Суб'єкти оперативно-розшукових заходів поліції іноземних держав і які вживали джерела інформації.

3. Негласна робота поліції іноземних держав.

Тема 26.

Завдання і організація оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку.

1. Завдання підрозділів карного розшуку

2. Організація оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку

3. Система і структура підрозділів карного розшуку

Тема 27.

Завдання і організація оперативно-розшукової діяльності підрозділів по економічній безпеці та протидії корупції.

1. Завдання підрозділів по економічній безпеці та протидії корупції.

2. Організація оперативно-розшукової діяльності підрозділів по економічній безпеці та протидії корупції.

3. Система і структура підрозділів по економічній безпеці та протидії корупції.

Тема 28.

Особливості оперативно-розшукової діяльності підрозділів з протидії екстремізму.

1. Завдання підрозділів з протидії екстремізму.

2. Організація оперативно-розшукової діяльності підрозділів з протидії екстремізму.

3. Система і структура підрозділів з протидії екстремізму.

Тема 29.

Оперативно-пошукова робота органів внутрішніх справ.

1. Поняття оперативно-пошукової роботи ОВС.

2. Завдання, які вирішуються в процесі здійснення пошукової роботи.

3. Види оперативного пошуку.

Тема 30.

Інформаційні системи та оперативні обліки, що використовуються в оперативно-розшукової діяльності.

1. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ.

2. Оперативні обліки органів внутрішніх справ, поняття, призначення.

3. Відомчі нормативні акти, які регламентують питання, пов'язані з оперативними обліками і інформаційними системами.

Тема 31.

Засоби оперативно-розшукової діяльності.

1. Оперативна техніка.

2. Оперативні обліки.

3. Розшукові собаки.

Тема 32.

Використання розшукових собак в оперативно-розшукової діяльності.

1. Правова регламентація використання розшукових собак при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

2. Використання розшукових собак при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

3. Види ситуацій, в яких найбільш доцільне застосування розшукових собак.

Тема 33.

Поняття суб'єктів оперативно-розшукової діяльності та їх класифікація.

1. Завдання і повноваження органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Оперативні підрозділи органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Обов'язки, права та відповідальність посадових осіб оперативних підрозділів ОВС, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Тема 34.

Захист відомостей про органи здійснюють оперативно-розшукову діяльність

1. Відомості, що становлять державну таємницю в оперативно-розшукової діяльності.

2. Правове регулювання режиму секретності.

3. контроль за дотриманням державної таємниці в сфері оперативно-розшукової діяльності.

Тема 35.

Захист відомостей про органи здійснюють оперативно-розшукову діяльність

1. Оперативно-розшукова характеристика злочинності неповнолітніх.

2. Попередження злочинів, скоєних неповнолітніми.

3. Розкриття злочинів, скоєних неповнолітніми.

Тема 36.

Особливості протидії організованій злочинності в Росії

1. Оперативно-розшукова характеристика організованої злочинності в Росії.

2. Попередження злочинів, скоєних організованими злочинними групами.

3. Розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними групами.

.

Тема 37.

Особливості протидії професійної злочинності в Росії

1. Оперативно-розшукова характеристика професійної злочинності в Росії.

2. Попередження злочинів, що здійснюються злочинцями - професіоналами.

3. Розкриття злочинів, що здійснюються злочинцями - професіоналами.
 ЛІТЕРАТУРА

Конституція РФ від 12 грудня 1993 р

Федеральний закон від 07.02.2011 р №3-ФЗ «Про поліцію».

Федеральний закон від 12.08.1995 р № 144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність».

Федеральний закон від 30.11.2011 р №342-ФЗ «Про службу в ОВС РФ і внесення змін в окремі законодавчі акти РФ».

Федеральний закон від 19.07.2011 р №247-ФЗ «Про соціальні гарантії співробітникам ОВС РФ і внесення змін в окремі законодавчі акти РФ».

Федеральний закон від 06.03.2006 р №35-ФЗ «Про протидію тероризму».

Федеральний закон від 25.07.2002 р №144-ФЗ «Про протидію екстресістской діяльності».

Наказ МВС РФ від 29.09.2012 р №890 «Про організацію планування в ОВС РФ».

Наказ МВС РФ від 19.06.2012 р №608 «Про деякі питання організації оперативно-розшукової діяльності в системі МВС Росії».

Наказ МВС РФ від 30.03.2010 р №249 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення співробітниками ОВС гласного ОРЗ обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів».

Наказ МВС РФ від 31.12.2005 р №1171 «Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів ОВС РФ».

Наказ МВС РФ від 27.09.2013 р №776 «Про затвердження Інструкції про порядок надання результатів оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчому або до суду».

Питання оперативно-розшукової діяльності в рішеннях Конституційного суду РФ: науково-практичний посібник / А. С. Бухта, О. А. Вагін, А. Е. Чечетін. Хабаровськ, 2012.

Дубоноси Е. С. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / За ред. Г. К. Сінілова. М .: Юрайт, 2010 року.

Концепція суспільної безпеки в Російській Федерації від 20 листопада 2013 року, затверджена Президентом Російської Федерації В. В. Путіним.

Оперативний пошук / МВС РФ ОПБ. - М .: Московська друкарня №2, 2008.

Основи оперативно-розшукової діяльності ОВС: Підручник / МВС Росії ДКО. М., 2009.

Павличенко М. В. Конспірація в оперативно-розшукової діяльності: питання теорії. М. 2008.

Правове регулювання службової дисципліни і законності в органах внутрішніх справ: Збірник нормативних правових актів з коментарями / За заг. ред. В. Я. Кікотя. - М .: ЦОКР МВС Росії, 2010 року.

Подання відомостей і результатів ОРД особам, що здійснюють контроль і нагляд: методичні рекоментацій. СПб .: Изд-во СПб університет МВС Росії, 2008.

Прокурорський нагляд: Підручник. 5-е изд., Переаб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

Теорія оперативно-розшукової діяльності: Підручник / За ред. К. К. Горяїнова, В. С. Овчінскій, Г. К. Сінілова. - М .: ИНФРА-М, 2012.

Теоретичні основи оперативно-розшукової діяльності ОВС: Навчальний посібник. СПб .: Изд-во СПб університет МВС Росії, 2010.

Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність»: Науково-практичний коментар. СПб .: ТОВ «ВіТ-Принт», 2011.

Шумілов А. Ю. Курс оперативно-розшукової діяльності: Підручник для вузів. - М .: Видавничий дім Шумилова І. І., 2008.

ОСНОВИ Оперативно-розшукова діяльність

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Методичні рекомендації

укладач:

Масленников Константин Игоревич,

кандидат юридичних наук, доцент;

технічний редактор

коректор

Підписано до друку і в світ _________. формат 60х84 1/16

Друк офсетний. Обсяг ___ п. Л. Тираж ___ прим.

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Перм 2011
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати