Головна

I. Вводно-мотиваційний етап лекції (час, що відводиться на цей етап)

1. Організаційно-методична частина

1. Тема лекції.

1.2. Обгрунтування вибору теми. Визначення місця і значення теми в системі цілого курсу (контекст).

1.3. Відбір бібліографії по темі (література для викладача, література, рекомендована студентам).

2. Організація лекції.

2.1. Аудиторія (характер і рівень підготовленості слухачів).

2.2. Мета лекції (задум, основна ідея лекцій, що об'єднує всі предметний зміст).

2.3. Завдання лекції, реалізують основний задум:

(Інформаційні, аналітичні, систематизують, творчі, проблемні, виховні);

2.4. Організаційна форма лекції:

а) монологічне висловлювання; б) монолог з опорою на аудіовізуальні засоби; в) монолог з елементами евристичної бесіди; г) евристична бесіда; д) діалог-дискусія (двох викладачів, що виражають протилежні точки зору з обговорюваної проблеми).

2.5. Дидактичне забезпечення вирішення завдань лекції (основні поняття лекції, мультимедійні засоби, дидактичні прийоми, що забезпечують цілісність, систематичність, послідовність, доступність, наочність, доказовість і ін.).

II. Змістовно-операційний етап лекції (час, що відводиться на цей етап)

1. План лекції.

2. Бібліографія по темі лекції для студентів.

3. Конспект змісту лекції.Лабораторна робота № 6-7 (4 години) | Аналіз і самоаналіз навчальних занять з психології

Практичне заняття № 1-2 (4 години) | Практичне заняття № 3-5 (6 годин) | Практичне заняття № 6-7 (4 години) | Практичне заняття № 8-9 (4 години) | Практичне заняття № 13-15 (6 годин) | теми рефератів | Лабораторна робота №1. | Лабораторна робота № 3 | Лабораторна робота № 5 | організація уваги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати