Головна

Розрахунок електричних втрат при пуску двигуна

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. I. Розрахунок обсягу видання.
  4. II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
  5. II. Розрахунок пальових фундаментів
  6. II. Розрахунок навчального часу
  7. II. Розрахунок навчального часу

Електричні втрати при пуску асинхронних двигунів складаються

з втрат в роторному ланцюзі, що визначаються запасом кінетичної енергії, яку набуває привід до кінця пуску;

втрат в обмотки ланцюга, що залежать від співвідношення активних опору-тивления обмотки і роторної ланцюгів.

Незначними постійними втратами в процесі пуску та впливом намагнічує струму можна знехтувати.

При даних допущених повні втрати визначаються виразом:

 (87)

з якого випливає:

 (88)

де  - Синхронна кутова частота обертання;

 - Початковий і кінцевий ковзання на кожній конкретній пуско-вої характеристиці;

 - Активний опір ланцюга статора;

 - Момент інерції двигуна і робочої машини, наведених до валу двигуна;

 - Наведені опору ланцюга ротора.

В даному випадку при  передбачається, що робоча машина хутра-нічних роз'єднана з двигуном, тоді в розрахунку залишається момент інерції двигуна, т. е.

В даному випадку при пуску в дві ступені, включаючи розгін на природній характеристиці, втрати при роботі на першій реостатній характеристиці, Дж,

 (89)

на другий реостатній характеристиці

 (90)

на природній характеристиці

 (91)

де  - Ковзання перемикання (див. Рис. 10).

Оскільки опір ланцюга статора  невідомо, можна в першому наближенні прийняти:  тоді формула (91) набуде вигляду:

 (92)

Повні втрати при реостатному пуску, Дж,

 (93)

У разі прямого пуску при и  втрати роз-ються за формулою (88), Дж:

 . (94)

Втрати при пуску вимірюються в джоулях (Дж) або ват-секундах (Вт • с). Втрати в обмотках двигуна при реостатному пуску значно знижуються за рахунок зменшення пускового струму. Таким чином, електричні втрати при реостатному пуску виявляються менше. Витрати на обладнання та його обслу-ня досить швидко окупаються за рахунок зниження експлуатаційних витрат.

ВИСНОВОК

Студент завершує роботу загальним аналізом результатів і оцінкою особливості розрахунків. За першого завдання аналізуються процес пуску, співвідношення часу розгону двигуна на кожному ступені і загальний час пуску, діапазон зміни опору в ланцюзі обмотки збудження, час гальмування; по другому завданням - загальна характеристика обраного двигуна, результати перевірок, тепловий стан, оцінка електричних втрат при пуску.

Для захисту даної роботи необхідно знати фізичну сторону процесів, їх взаємний зв'язок і реальність отриманих значень.

бібліографічний список

1. Ч і л і к и н М. Г. Загальний курс електроприводу / М. Г. Ч і л і к и н. М .: Енергія, 1971. 432 с.

2. Ч і л і к и н М. Г. Загальний курс електроприводу / М. Г. Ч і л і к и н, А. С. З а н д л е р. М .: Енергоіздат, 1984. 576 с.

3. М про з до а л е н к о В. В. Електричний привід / В. В. М о с к а л е н к о. М .: Вища школа, 2001. 366 с.

4. А в і л о в В. Д. Основи електроприводу технологічних установок: Конспект лекцій / В. Д. А в і л про в / Омський гос. ун-т шляхів сполучення. Омськ, 2008. 64 с.

5. Х а л і з е в Г. П. Електропривод і основи управління / Г. П. Х а л и- з е в. М .: Вища школа, 1968. 336 с.

6. М і л л е р Е. В. Основи теорії електроприводу / Є. В. М і л л е р. М .: Вища школа, 1968. 408 с.


ДОДАТОК 1



Розрахунок резисторів пускового реостата | Основні технічні дані двигунів постійного струму єдиної серії 2П і параметри навантаження

Приведення моментів до валу двигуна | Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Розрахунок резисторів реостата збудження | Розрахунок режиму динамічного гальмування | Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати