На головну

Розрахунок теплового стану АД

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. I. Розрахунок обсягу видання.
  4. II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
  5. II. Розрахунок пальових фундаментів
  6. II. Розрахунок навчального часу
  7. II. Розрахунок навчального часу

Безпосередній розрахунок теплового режиму електричної машини являє собою складну багатофакторну задачу, вирішити яку можна лише при детальному конструктивному розрахунку. У даній роботі розглянемо це питання з якісної сторони, ввівши ряд припущень.

Одним з таких припущень буде подання АТ однорідним тілом з рівномірно розподіленими всередині його обсягу джерелами тепла, якими в даному випадку є втрати.

Процес нагрівання такого тіла описується рівнянням:

 (68)

де  - Початкове перевищення температури машини;

 - Усталене перевищення температури;

 - Постійна часу нагрівання.

Якщо прийняти усталене перевищення температури в номінальному режимі рівним допустимому для даного класу термостойкости ізоляції, то для будь-якого іншого режиму

 , (69)

де  - Втрати на i-й ступеня навантаження, розраховуються за формулою (63);

 - Втрати в номінальному режимі, обчислюються за рівнянням (60);

 - Допустиме перевищення температури, в даному випадку  = 800 С.

Орієнтовні значення постійної часу нагрівання вказані у додатку. 2. За початкове перевищення температури кожної ступені, включаючи паузу, слід приймати кінцеве перевищення, розраховане в кінці попереднього ступеня. На початку розрахунку  С.

З метою скорочення часу на розрахунки допускається обчислювати пре-щення температури тільки на початку і кінці кожного ступеня без переможе-точних точок. Розрахунок ведеться для декількох циклів, поки перевищення темпе-ратури не стабілізуються на кожному ступені. За кількістю циклів можна судити про загальний час нагрівання двигуна до сталого теплового стану.

Криві зміни температурного режиму показані на рис. 8. Пункти-ром нанесена узагальнена крива нагрівання, розрахована за середнім втратам для декількох значень t:

 (70)

Мал. 8. Криві нагрівання двигуна і діаграма втрат потужності

 Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок механічних характеристик

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК | Розрахунок основних параметрів | Приведення моментів до валу двигуна | Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Розрахунок резисторів реостата збудження | Розрахунок режиму динамічного гальмування | Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Розрахунок резисторів пускового реостата |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати