На головну

Перевірка обраного двигуна по нагріванню

  1. IV. Закріплення і первинна перевірка засвоєння нових знань
  2. Апаратура АЛС (підсилювач, дешифратор), перевірка пильності і контроль швидкості.
  3. Б) Перевірка нульової гіпотези в разі, якщо обсяг хоча б однієї з вибірок перевершує 25.
  4. Бампер, захист двигуна і мостів
  5. Борисова Е. А. Перевірка судових актів у цивільних справах. М., 2005.
  6. В якому випадку проводиться позачергова перевірка знань?
  7. Позачергова перевірка знань норм і правил роботи в електроустановках не скасовує термінів чергової перевірки, якщо вона проводилася

В принципі вибір АТ за умовою (59) гарантує, що даний двига-тель при заданому графіку навантаження задовольняє вимогам по нагріванню. Проте таку перевірку доцільно провести.

Перевірка по нагріванню проводиться за методом середніх втрат. Для цього спочатку визначаються втрати в номінальному режимі за даними каталогу:

 (60)

де  - Номінальна потужність вибраного АТ, кВт;

 - ККД в номінальному режимі за каталогом.

Знайдені за формулою (60) втрати є сумою втрат в міді обмоток статора і ротора  , В стали  і механічних  . Будемо вважати в першому наближенні, що механічні втрати залишаються постійними при незначній зміні частоти обертання. У цьому випадку суму втрат можна розділити на дві групи: постійні втрати, або втрати х. х.  , Що включають в себе втрати в сталі, механічні та додаткові; пере-менниє втрати в обмотках, що змінюються зі зміною навантаження.

У більшості випадків дотримуються наступні співвідношення, кВт:

 (61)

 (62)

Втрати в обмотках пропорційні квадрату струму або квадрату коефіцієнта навантаження. Виходячи з цього, можна знайти втрати для кожного ступеня графіка навантажень, кВт:

 , (63)

де  - потужність i ступеня навантаження, кВт;

 - Коефіцієнт навантаження i-го ступеня,

 (64)

Середні втрати за цикл визначаються за формулою, кВт:

 (65)

де  - Число ступенів навантаження.

При розрахунку середніх втрат потрібно враховувати, що протягом паузи двигун працює в режимі х. х., що не відключаючи від мережі.

Перевірка обраного двигуна по нагріванню полягає в перевірці умови:

 (66)

Якщо умова (66) не виконується, то двигун в процесі експлуатації буде перегріватися і термін служби його різко скоротиться. В цьому випадку слід вибрати інший двигун більшої потужності і повторити розрахунок.

Середні втрати не повинні бути і значно менше втрат в номінальному режимі. Це свідчить про недовикористання потужності двигуна і, отже, про знижену економічної ефективності електропривода. В цьому випадку необхідно взяти двигун меншої потужності і знову провести перевірку його по нагріванню. Якщо умова (66) при цьому буде виконуватися, то для подальшого розрахунку слід взяти знову обраний двигун. Якщо новий двигун буде перегріватися, то доведеться повернутися до двигуна, обраному раніше.

 Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК | Розрахунок основних параметрів | Приведення моментів до валу двигуна | Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Розрахунок резисторів реостата збудження | Розрахунок режиму динамічного гальмування | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик | Розрахунок резисторів пускового реостата |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати