На головну

Розрахунок резисторів реостата збудження

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. I. Розрахунок обсягу видання.
  4. II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
  5. II. Розрахунок пальових фундаментів
  6. II. Розрахунок навчального часу
  7. II. Розрахунок навчального часу

Двигуни постійного струму мають досить широкий діапазон регулювання частоти обертання, що вигідно відрізняє ДПТ від всіх інших типів двигунів. Одним із способів регулювання є ослаблення магнітного потоку збудження шляхом введення в ланцюг збудження спеціального регулювального реостата.

Число ступенів регулювального реостата визначається технічними умовами виконавчого механізму і зазвичай буває на відміну від пускового реостата досить великим. Частота обертання при переході з одного ступеня реостата на іншу може змінюватися за різними законами, наприклад по геометричній або арифметичної прогресії.

Розрахунок ведеться для номінального струму якоря. Оскільки двигуни паралельного збудження зазвичай мають слабку подмагничивающим обмот-ку, включену послідовно з якорем для компенсації сили, що намагнічує (н. С) реакції якоря, останню не братимемо до уваги при розрахунку.

Частота обертання якоря ДПТ при номінальному струмі і  , Що дорівнює нулю, в загальному випадку визначається за формулою:

 , (40)

тоді як номінальна частота обертання -

 (41)

На підставі рівнянь (40) і (41) можна записати:

 (42)

де  - Потік збудження при номінальній частоті обертання якоря ДПТ.

Таким чином, для отримання будь-якої іншої частоти обертання, отли-чающей від номінальної, потік збудження повинен бути зменшений до величини

 (43)

або

 (44)

Зміна частоти обертання по східцях реостата визначається заданий-ним законом регулювання. Зокрема, при лінійному законі зміни частоти обертання

 (45)

де до - порядковий номер ступені регулювання, змінюється від нуля до

 - Приріст частоти обертання,

 - Загальне число ступенів регулювання.

При зміні частоти обертання за законом геометричної прогресії

 (46)

де  - Знаменник прогресії,

Таким чином, визначивши зміна частоти обертання по східцях реостата, можна знайти необхідну для кожного ступеня величину магнітного потоку (44). По знайденому потоку можна визначити необхідний струм воз-буждения. Для цього слід скористатися універсальної кривої намагнічування двигунів постійного струму єдиної серії, яка приведена на рис. 5.

Крива намагнічування побудована у відносних одиницях. Перехід до абсолютних одиниць досить простий:

 (47)

Мал. 5. Універсальна крива намагнічування ДПТ

Опір ланцюга збудження на будь-який к-го ступеня реостата воз-буждения

 (48)

а опір відповідної секції реостата

 (49)

при

 Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Розрахунок режиму динамічного гальмування

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК | Розрахунок основних параметрів | Приведення моментів до валу двигуна | Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик | Розрахунок резисторів пускового реостата |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати