На головну

Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. I. Розрахунок обсягу видання.
  4. II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
  5. II. Розрахунок пальових фундаментів
  6. II. Розрахунок навчального часу
  7. II. Розрахунок навчального часу

Зміна струму двигуна в процесі пуску описується рівнянням:

 (33)

де Iс - Струм, обумовлений моментом опору (навантаженням) на валу двигуна;

Iнач - Початкове значення струму, в даному випадку Iнач = I1;

Тм - Електромеханічна постійна часу,

(34)

де Rд - Додатковий опір в ланцюзі якоря (частина ступенів або повне опір пускового реостата);

J - приведений момент інерції.

Як було відзначено, пусковий струм змінюється від максимального I1 до струму перемикання I2 Виходячи з цього, на підставі рівняння (33) при постійному моменті опору можна записати:

 (35)

де t - поточний час розгону двигуна на тому чи іншому ступені пускового реостата;

Тм х - Електромеханічна стала на тій же ступені, що визначається сумарним опором ланцюга якоря (ra + Rд) На даному ступені.

З рівняння (35) легко знайти час розбігу на кожному ступені пускового реостата:

 (36)

При виконанні даної частини роботи необхідно визначити електромеханічні постійні на кожному ступені пускового реостата  і на природній характеристиці  знайти час розгону на кожному ступені  Після цього за рівнянням (33) слід визначити струм при и  . при i =  а при i = I2.

Отриманих чотирьох точок на кожному ступені досить для побудови кривих зміни струму (рис. 4). На природній характеристиці слід рас-вважати струми для чотирьох - п'яти значень часу, охопивши діапазон від 0 до

струм навантаження  пропорційний моменту опору, наведеним до валу двигуна, А:

 (37)

або в відносних одиницях:

Криві зміни частоти обертання можна побудувати аналогічно кривим струму для тих же значень часу і відповідних електро-технічних постійних часу за рівнянням:

 (38)

де  - Початкова частота обертання. Для першого ступеня  дорівнює нулю, для наступних ступенів - кінцевому значенню частоти обертання попереднього ступеня;

 - Що встановилася частота обертання при заданому моменті опору-лення і конкретному опорі ланцюга якоря, т. Е. Кожному ступені пускового реостата,

 (39)

Мал. 4. Криві зміни струму і частоти обертання в процесі пуску

Розрахунок частоти обертання найзручніше проводити для тих же моментів часу, що і розрахунок пускових струмів, за рівнянням (33). величини и  обчислюються для кожного ступеня окремо.

 Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок резисторів реостата збудження

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК | Розрахунок основних параметрів | Приведення моментів до валу двигуна | Розрахунок режиму динамічного гальмування | Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик | Розрахунок резисторів пускового реостата |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати