На головну

Приведення моментів до валу двигуна

  1. C) Приведення до третьої Нормальною Формі
  2. Бампер, захист двигуна і мостів
  3. У точках додатка зовнішнього моменту на епюрі моментів з'явиться стрибок, рівний величині прикладеного моменту.
  4. Обертальний рух абсолютно твердого тіла. Момент інерції. Обчислення моментів інерції суцільного циліндра, полого циліндра, кулі, стрижня.
  5. вибір електродвигуна
  6. вибір електродвигуна
  7. Висновки трифазної обмотки статора асинхронного електродвигуна позначаються

Кінематична схема, наведена на рис. 1, містить дві зубчасті передачі, що трансформують рух вала двигуна до валу робочої машини. В результаті змінюється частота обертання і, отже, величина моменту. Привести статичний момент опору робочої машини до валу двигуна можна за рівністю потужностей на валах двигуна і робочої машини з урахуванням втрат в передачах. Звідси слідує що

 (16)

де i1 и i2 - Передавальні числа;

?1 и ?2 - ККД зубчастих передач.

Наведений момент інерції можна знайти, дотримуючись закон збереження енергії, за висловом:

 (17)

де J1 - Момент інерції проміжного вала;

J2 - Момент інерції робочої машини і робочого вала.

 Розрахунок основних параметрів | Розрахунок резисторів пускового реостата

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК | Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Розрахунок резисторів реостата збудження | Розрахунок режиму динамічного гальмування | Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик | Розрахунок резисторів пускового реостата |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати