На головну

Розрахунок основних параметрів

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. D. коефіцієнт вибуття основних фондів.
  4. Direct mail: перелік основних помилок
  5. I. Розрахунок обсягу видання.
  6. II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
  7. II. Відокремлений облік витрат на ремонт основних засобів, виконаних ремонтно-механістичної майстерні.

Для розрахунку потрібно ряд величин, які необхідно обчислити заздалегідь. До них належать такі.

М про щ н о с т ь, споживана двигуном з мережі при роботі в номі-ному режимі, кВт,

 . (2)

Н о м і н а л ь н и й т о к двигуна, А,

 . (3)

Т о к в о з б у ж д е н і я в номінальному режимі, А,

 (4)

де UН.В - Напруга на обмотці збудження; для паралельного збудження UН.В = Uн;

rв - Опір обмотки збудження.

Н о м і н а л ь н и й т о к якоря для паралельного збудження, А,

 (5)

для незалежного збудження .

Опір ланцюга якоря, що включає в себе опір додат-Передачі полюсів і компенсаційної обмотки, може бути знайдено з умови, що втрати потужності в ланцюзі обмотки якоря складають половину загальних втрат в двигуні, Ом:

 (6)

Ч а с т о т а в р а щ е н і я при ідеальному холостому ході, об / хв,

(7)

де nн - Частота обертання в номінальному режимі.

При необхідності розрахунку кутової частоти обертання (в будь-якому режимі) можна скористатися співвідношенням, рад / с:

(8)

Н о м і н а л ь н и й м о м е н т на валу двигуна, Н • м,

 (9)

Н о м і н а л ь н о в и с о п р о т і в л е н і е ланцюга якоря, Ом,

 . (10)

У деяких випадках зручніше буває вести розрахунки в відносних одиницях (о. Е), при цьому за базисні величини приймаються номінальні значення струму, моменту, опору, частоти обертання і т. П., Наприклад:

 (11)

 (12)

 (13)

При розрахунку відносної частоти обертання за базисну величину слід прийняти частоту обертання ідеального холостого ходу, т. Е.

 (14)

або

 (15)ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК | Приведення моментів до валу двигуна

Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Розрахунок резисторів реостата збудження | Розрахунок режиму динамічного гальмування | Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик | Розрахунок резисторів пускового реостата |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати