На головну

Перерахування в тексті

У тексті роботи зустрічається багато перерахувань (переліків). елементами переліківможуть бути як закінчені, так і незакінчені фрази.

незакінчені фразипишуться з малої літери і можуть бути позначені арабськими цифрами з закриваючою дужкою, малими літерами з закриваючою дужкою, знаками (дефісом, точкою, ромбом, квадратом і т.п.).

Арабські цифри з закриваючою дужкою застосовують:

1) коли в тексті необхідні посилання на елементи списку (посилання простіше робити на цифри, ніж на будь-які інші позначення);

2) коли число елементів велике (цифрова форма зручніше буквеної).

малі літери з закриваючою дужкою застосовують:

a) коли абзац з переліком нумерований;

b) в тексті з переліком багато цифр.

інші знаки застосовують:

коли перелік не вимагає запам'ятовування елементів в певному порядку;

вже використані арабські цифри і букви для позначення старших елементів переліку.

При оформленні перерахувань, що складаються з незакінчених фраз, необхідно писати їх після двокрапки; самі перерахування пишуться з малої літери. Кожна частина перерахування пишеться з нового рядка і відділяється від іншої частини крапкою з комою - перелік з елементами-абзацами. Остання частина переліку полягає точкою.

приклад 1.При запуску БД "Енергоносій - 2000" на екрані з'являється головна екранна форма.

З її допомогою користувач може:

1) викликати форму для введення і редагування вхідних документів;

2) викликати меню зі звітами;

3) викликати меню з довідниками;

4) викликати меню зі службовими програмами.

Приклад 2. Відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності 351400 можливі наступні основні напрямки тематики дипломних проектів:

a. проектування і розробка ЕІС, що забезпечують обробку інформації за комплексом (комплексам) завдань і функцій управління процесами і ресурсами різних сфер діяльності предметної області;

b. розробка систем інформаційної підтримки прийняття рішення для менеджерів різного рівня;

c. розробка інформаційних систем управління різними економічними об'єктами;

d. розробка інструментарію автоматизованого проектування ЕІС;

e. створення експертних систем;

f. розробка лабораторних практикумів і ділових ігор на основі використання різних класів ЕОМ і систем зв'язку.

Текст всіх елементів перерахування повинен бути граматично підпорядкований основний вступної фразі, яка передує перерахунку. Основну ввідну фразу не можна обривати на приводах або союзах (на, з, як, від і т.д.).Шифр розділу | Ілюстрації в тексті

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | Розділ 2. Технічне завдання | Розділ 4. Керівництво програміста | Розділ 5. Керівництво користувача | ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | структура таблиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати