На головну

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП

Метою дипломного проекту є систематизація знань і накопичення первинного досвіду в галузі проектування інформаційних систем.

У процесі роботи над проектом студент повинен здійснити постановку задачі, вибір методики проектування, обстеження і аналіз вимог предметної області, проектування структури бази даних і розробку повної програми, яка взаємодіє з БД, для автоматизації функцій користувачів.

При виконанні дипломного проекту студент повинен більш глибоко освоїти об'єктно-орієнтований підхід до побудови моделі предметної області і декомпозиції прикладної задачі, об'єктно-орієнтовану технологію проектування програми, об'єктні моделі мов програмування С ++, C #, технології програмування в об'єктно-орієнтованих інструментальних середовищах.

При виконанні проекту студенту необхідно навчиться працювати зі спеціальною технічною та довідковою літературою, самостійно оцінювати якість прийнятих рішень.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Метою дипломного проекту є поглиблення теоретичних знань, необхідних для реалізації об'єктно-орієнтованого підходу до побудови моделі предметної області і декомпозиції прикладної задачі, а так само об'єктно-орієнтованої технології проектування програм.

Завдання дипломної роботи:

1. Вивчити теоретичний матеріал і особливості застосування на практиці отриманих знань по ПМ 01. «Експлуатація та модифікація ІС», ПМ 02. «Участь в розробці ІС» відповідно до обраної темою роботи.

2. Вирішити прикладну задачу з конкретної предметної області, створивши програмний продукт в одній з об'єктно-орієнтованих інструментальних середовищ.

3. Оформити результати виконання дипломної роботи у вигляді пояснювальної записки, відповідно до ставляться. Разом з пояснювальною запискою необхідно пред'явити файл вихідного тексту працюючої програми (файли вихідних текстів працюючих програм) на одному з доступних носіїв.


ОБСЯГ І ЗМІСТ дипломного ПРОЕКТУ

Дипломний проект включає в себе:

1. Пояснювальну записку, загальний обсяг якої не повинен перевищувати 40-60 аркушів формату А4.

2. Графічну частину, виконану на аркушах формату А4 і містить концептуальну схему даних, схему структури програми, діаграми класів і ін.

3. Диск з матеріалами.

Структура дипломного проекту проекту:

Титульна сторінка

Завдання на курсове проектування

зміст

Вступ

Розділ 1. Специфікація

Розділ 2. Технічне завдання

1.1 Найменування та область застосування розробки

1.2 Підстава для розробки

1.3 Цілі і призначення розробки

1.4 Джерело розробки

1.5 Постановка завдання

1.6 Алгоритм рішення

1.7 Вимоги до системи

1.8 Вимоги до надійності

1.9 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності ОС, середовище програмування, що використовуються програмні засоби, інформаційні структури і т.д.

1.10 Естетичні та ергономічні вимоги

1.11 Вимоги до стандартизації та уніфікації

Розділ 3. Текст програми

Розділ 4. Керівництво програміста

Розділ 5. Керівництво користувача

Розділ 6. Економічна частина

Розділ 7. Екологічність і безпека розробки

висновок

Список літератури

додатки
контрольні завдання | СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Розділ 2. Технічне завдання | Розділ 4. Керівництво програміста | Розділ 5. Керівництво користувача | ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | Шифр розділу | Перерахування в тексті | Ілюстрації в тексті | структура таблиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати