На головну

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

  1. II. Тестові завдання
  2. VI. Визначення домашнього завдання
  3. Аудиторні завдання
  4. Варіанти завдання
  5. Варіанти завдання на контрольну роботу
  6. Варіанти індивідуального завдання

1. Повідомлення (3 бали)

1. Фактори, що вплинули на формування характеру українців" (за книгою Г. Ващенка "Виховний ідеал").

2. Психофізична підготовка козаків.

3. Моральне виховання козаків.

4. Виникнення і розвиток друкарства у світі та в Україні.

5. Історичне значення братських шкіл.

6. Роль Петра Могили у розвитку освіти в Україні.

7. К. Ушинський про роль праці та її виховне значення.

8. Педологічна служба в СРСР у 20−30-ті роки ХХ ст.

9. Огляд статті Шевченко П. "Ідеї трудового виховання у педагогічній творчості Й. Г. Песталоцці" (Рідна школа. - 2002.− № 2. - С. 62-63).

10. Школи кінця ХІХ ст. (школа С. Редді в Аббет-гольмі, Бідельська нова школа Дж. Бедлі, сільська школа Г. Літца, Оденвальська школа П. Гехеба, де Рош Е. Демолена та ін.).

11. Трудова школа Г. Кершенштейнера.

12. Лабораторна школа Д. Льюї.

13. Будинок дитини" М. Монтессорі.

14. Школа С. Френе.

15. Школа для життя, через життя" О. Декролі.

16. Дальтон-план" О. Паркхерст.

17. "Йєна-план-школа" П. Петерсена.

18. Вальдорфська школа Р. Штайнера.

2. Реферат(8 балів)

1. Національні традиції та обряди української родини.

2. Народна система трудового виховання дітей та підлітків.

3. Народна система морального виховання дітей та підлітків.

4. Народна система естетичного виховання дітей та підлітків.

5. Народна система фізичного виховання дітей та підлітків.

6. Виникнення і розвиток друкарства у світі та в Україні.

7. Роль Петра Могили у розвитку освіти в Україні.

8. Життя і діяльність Г. Сковороди.

9. Філософія "серця" Г. Сковороди.

10. Українські вчителі - Б. Грінченко, Т. Лубенець, С. Васильченко, П. Грабовський та ін.

11. Громадсько-педагогічна діяльність Х. Д. Алчевської.

12. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки.

13. М. Драгоманов, М. Грушевський про необхідність формування у молоді національної свідомості та самосвідомості.

14. А. С. Макаренко про виховання дітей у сім'ї. (За працями "Лекції про виховання дітей" та "Книга для батьків")

15. Організація трудової та суспільно-корисної діяльності учнів у Павлиській середній школі.

16. Морально-естетичне виховання у Павлиській середній школі.

Практичні заняття Тести Самостійна робота

 Тема 14. Реформаторська педагогіка кінця ХІХ - початку ХХ ст. | В 2015-2016 учебном году.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати