На головну

Тема 3. Розвиток національної школи і педагогічної думки

  1. В. Ойкен - засновник Фрайбургської школи.
  2. Виникнення та розвиток методу тестування
  3. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії
  4. Вплив метакорпорацій на розвиток сучасної світової економіки
  5. Вплив християнства на розвиток культури у Київській Русі.
  6. Данон»: обєднання, підтримка та розвиток дрібних сільгоспвиробників України

доби Українського Відродження (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.)

Теоретичний блок(2 бали)

1. Освіта в умовах литовського панування. Вітчизняні та іновірні школи.

2. Фактори культурно-освітнього піднесення в Україні у ХVІ-ХVІІ ст.

3. Острозька школа, її роль у розвитку українського шкільництва і культури.

4. Виникнення братських шкіл як засобу боротьби українського народу проти окатоличення. Принципи організації братських шкіл. Статут "Про порядок шкільний".

5. Зміст і методи навчання у братських школах. Підручники.

6. Становлення вітчизняної вищої освіти. Київська колегія.

7. Раннє Просвітництво в Україні (к. ХVІ-ХVІІ ст.). Розвиток педагогічної думки у ХVІ-ХVІІ ст. Педагогічний твір "Про виховання дітей" (Вступ Іова Борецького).

8. Педагогічні погляди Є. Славинецького і С. Полоцького.

Додаткові питання(1 бал)

1. Чим приваблювали українців іновірні школи?

2. Які елементи класно-урочної системи навчання вперше виникли у братських школах України?

3. Розкрийте принципи демократизму і гуманізму у навчально-виховному процесі братських шкіл.

4. Які навчально-виховні традиції української школи започаткували Острозька школа, братські школи, Києво-Могилянська академія?

5. У чому сутність гуманістичної педагогіки?

6. Які нові думки про виховання дітей висловлювали Є. Славинецький і С. Полоцький?

7. Доведіть зв'язок педагогічних ідей українських просвітників ХVІ-ХVІІ ст. з народною педагогікою.

Практичний блок(1,5 балів)

1. Скласти таблицю "Порівняльна характеристика іновірних і братських шкіл" за критеріями: мета і завдання, зміст освіти, методи навчання. (1 бал)

2. Конспект "Статуту Львівської братської школи 1586 року. Порядок шкільний" і "Програми навчання у Львівській братській школі": (0,5 балів)

- які дидактичні принципи були покладені в основу навчальної роботи братських шкіл?

- знайдіть у Статуті підтвердження наявності у братських школах елементів класно-урочної системи навчання;

- якими мовами (і чому?) велося навчання у братських школах?

- знайдіть у Статуті положення про гуманне, рівне ставлення вчителів до всіх учнів;

-які методи навчання і виховання застосовували вчителі братських шкіл?

(Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / За ред. В. Г. Кременя. - К., 2005. - С. 58-62)

Повідомлення: (до 3-х хвилин; 3 бали)

1. Виникнення і розвиток друкарства у світі та в Україні.

2. Історичне значення братських шкіл.

3. Роль Петра Могили у розвитку освіти в Україні.Тема 1. Українська народна педагогіка | Тема 4. Видатні українські педагоги К. Д. Ушинський і О. В. Духнович
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати