На головну

Тема 1. Українська народна педагогіка

  1. V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
  2. Генуэзская международная экономическая конференция 1922 г
  3. Глава VI. Международная деятельность в области образования
  4. Друга радянсько-українська війна. Утворення УРСР
  5. Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная)
  6. Международная Ассоциации детских и молодежных театров моды, конкурсов красоты, гармонии и таланта

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ"

Тема 1. Українська народна педагогіка

Теоретичний блок(2 бали)

1. Етапи розвитку народної педагогіки. Чинники, що вплинули на формування і розвиток народної педагогіки

2. Формування концепції народної педагогіки.

3. Сутність народної педагогіки, її компоненти та особливості.

4. Основні поняття української етнопедагогіки та їх синонімічні поняття. Джерела народної педагогіки.

5. Виховний ідеал українського народу.

6. Народнопедагогічні принципи виховання.

Практичний блок(1 бал)

1. Підготувати 10-15 прислів'їв про освіту, навчання, виховання (фізичне, моральне, розумове, трудове, естетичне). (0, 5 балів)

2. Дібрати українські народні казки, пісні, думи і визначити їх освітній та виховний смисл. (0,5 балів) або:

3. Записати українські народні звичаї, обряди, традиції. Визначити їх значення у вихованні підростаючого покоління. (0,5 балів) або:

4. Дібрати колискові пісні, потішки, забавлянки; загадки і скоромовки. Визначити їх виховне і освітнє значення. (0,5 балів)

Повідомлення(до 3-х хвилин; 3 бали)

1. Фактори, що вплинули на формування характеру українців (за книгою Г. Ващенка "Виховний ідеал").

2. Виховний потенціал народного календаря.

Реферати(8 балів)

1. Національні традиції та обряди української родини.

2. Народна система трудового виховання дітей та підлітків.

3. Народна система морального виховання дітей та підлітків.

4. Народна система естетичного виховання дітей та підлітків.

5. Народна система фізичного виховання дітей та підлітків.СТРАХОВА СИСТЕМА ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ | Тема 3. Розвиток національної школи і педагогічної думки

Тема 4. Видатні українські педагоги К. Д. Ушинський і О. В. Духнович | Література | Тема 14. Реформаторська педагогіка кінця ХІХ - початку ХХ ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати