На головну

Питання 19. закон попиту. фактори зміни попиту.

Економісти розрізняють поняття:

* Обсяг попиту Qdце кількість товару, яку покупці готові купити за даною ціною (Р-ціна товару)

*попит (D) -загальна хар-ка готовності покупців придбати товар за визна період з можливими цінами

*закон попиту. За інших рівних умов сущ зворотна залежність між ціною і обсягами попиту на товар.

крива попиту(Альфред Маршалл) Qd = f (p) -------------

Графічний обсяг попитуце точка на кривій попиту, а попит-це вся крива попиту.

Фактори зміни попиту(Детермінантний попит): Смаки і переваги споживача (звичаї, звички, мода); кількість покупців на даному ринку; зміна доходів споживачів-підвищення доходів споживачів при незмінних цінах призводить до збільшення попиту на товари високої кач-ва і скорочення попиту на товари низького кач-ва; ціни на взаимосвяз товари -товари замінники (субститути) і товари-дополнители); споживчі очікування-очікувані підвищення ціни на товар веде до збільшення поточного попиту на даний товар і навпаки. очікування споживачів своїх доходів зр поточний попит на товар і навпаки.таким чином:

ізмів ціни веде до зміни обсягу попиту. Графічні це означ рух уздовж кривої попиту.

ізмів детермінантів попиту веде до зміни попиту. Графічно це означає зрушення кривої попиту ----------

Питання 20. пропозицію. фактори зміни пропозиції.

Чи означає поняття: - Обсяг пропозиції (Qs) -у Товару, яке виробники готові продати за певною ціною

-пропозиція-загальна хар-ка готовності виробників продати товар за певний період по можливими цінами.

Крива пропозиції -------------

Графічно обсяг пропозиції-це точка, а пропозиція вся крива.

Фактори зміни пропозиції (детермінантні пропозиції)

-ціни на ресурси

технологія

-податки і дотації

-ціни на інші товари у виробництві яких використовуються такі ж ресурси

-ожіданія виробників. зміна ціни на вироблений товар

-у продавців

Зміна ціни на товар приводить до зміни обсягів пропозиції. графічно це означає рух уздовж кривої пропозиції: ------------------

Зміна детермінанта призводить до зміни пропозиції товару. графічно-переміщення по кривій пропозиції .------------------

Питання 21. ринкова рівновага. (маршал)

Е-точка рівноваги .----------

Рівноважна ціна-ціна при якій збігаються плани покупців і продавців, т. Е обсяг попиту і обсяг пропозиції рівні між собою.

-якщо фактична ціна вище рівноважної, то виникає ситуація надлишку прі якої обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту

-ізбиток надає пониж вплив на рівень фактичної ціни

-якщо фактична ціна виявляється нижче рівноважної, то виникає ситуація діфіціта, коли обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції.

Дефіцит надає підвищує вплив на рівень ціниБагатство нації-продукти матеріального вироб-ва. Розмір багатства залежить від продуктивності праці | Питання 29. Ординалістська теорія поведінки споживача

Бухгалтерські й екон витрати | Виробнича ф-я | Питання 7 відтворення: Фази, типи і процес накопичення капіталу | Питання 9. оборот основного капіталу. амортизація | Питання 16. Сутність і функції грошей. | Питання 17. Осн риси, ф-ції і структура ринку. | Вопрос18. Переваги та недоліки ринку. | Питання 25. Еластичність пропозиції. Фактори еластичності пропозиції. | Вопрос26. Еластичність попиту за доходом | Питання 27. перекресні еластичність попиту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати