Головна

Заняття 5. Правові основи створення, реорганізації і ліквідації банків

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно порядку створення, реорганізації і ліквідації банків .

Питання:

1. Правові умови створення банку.

2. Правові умови державної реєстрації банків і ліцензування їх діяльності.

3. Правові умови реорганізації банків і створення нових.

4. Правові умови ліквідації банків.

5. Місце банків у структурі банківської системи в Україні.

6. Порядок створення, державної реєстрації, ліцензування діяльності та реорганізації банків.

7. Філії та представництва банку та їхній правовий статус.

8. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.

9. Зміст банківської діяльності та обмеження щодо неї.

10. Права клієнтів. Поняття «банківська таємниця», форми її збереження та підстави для її розкриття.

11. Зобов'язання банків із запобігання використанню банків
ської системи з метою легалізації грошей.

Завдання

Задача. Банк «Світязь» провів емісію акцій, випущених у документарній формі, зареєстрував збільшення статутного фонду в Національному банку України та випуск акцій в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку. Чергові збори акціонерів були проведені так, що кворум визнавався з урахуванням акцій нового випуску, які ще не були повністю сплачені акціонерами. Прокоментуйте ситуацію на підставі чинного законодавства.

Теми рефератів

1. Фінансове посередництво банків та основні види банків-
ських операцій

2. Правові засади здійснення операцій, які належать до виключно банківських операцій.

3. Порядок видачі банкам банківської ліцензії, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій.

4. Банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу.

Питання для дискусій.

1. Порядок створення комерційного банку.

2. Ліцензування банківської діяльності.

3. Відокремлені підрозділи банку.

4. Управління комерційним банком та його структура.

5. Правове положення небанківських фінансово-кредитних установ.

6. Структура капіталу банку.

7. Зміст і суб'єкти істотної участі.

Завдання для перевірки знань

1. Дайте визначення комерційного банку.

2. В яких організаційно-правових формах може бути створено комерційний банк?

3. У чому полягає відмінність комерційного банку від підприємства?

4. Які банківські операції повинен здійснювати кожен комерційний банк?

5. У чому полягає відмінність між поняттями «банк» і «банківська установа»?

Література

1. Конституція України від 28 06. 1999 р.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 (чинний з 01.01.2004 р.)

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (чинний з 01.01.2004 р.)

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 06.02.2003 р.

6. Закон України «Про господарські товариства» від 10.09.1991 р.

7. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р.

8. Закон України. «Про Національний банк України» (зі змінами та доповненнями). від 20.05.1999 р.

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07 2001 р.

10. Закон України. «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р

11. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368.

12. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківської ліцензії, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275.

13. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам» від 16.08.2001 р. № 344.

14. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань» від 31.08.2001 р. № 377.

15. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375.

16.Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий І. О., Скороход О. В. Банківське право: українське та європейське / За ред. П. Д. Біленчука. - К., 1999.

17.Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. - 1997. - № 11.

18. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра, 1998. - 344 с.

19. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.: Либра, 1994.

Заняття 6. Правові основи неплатоспроможності (банкрутства) банків

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно порядку визнання банку неплатоспроможним.

Питання:

1. Правове регулювання неплатоспроможності (банкрутства) банків.

2. Засоби по запобіганню банкрутства банків.

3. Процедура банкрутства банку.

Завдання:

Проаналізувати засоби по запобіганню банкрутству банків, виявити найефективніші, навести приклади із практики.

Література

1. Конституція України від 28 06. 1999 р.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 (чинний з 01.01.2004 р.)

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (чинний з 01.01.2004 р.)

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 06.02.2003 р.

6. Закон України «Про господарські товариства» від 10.09.1991 р.

7. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р.

8. Закон України. «Про Національний банк України» (зі змінами та доповненнями). від 20.05.1999 р.

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07 2001 р.

10. Закон України. «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р

11. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368.

12. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківської ліцензії, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275.

13. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам» від 16.08.2001 р. № 344.

14. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань» від 31.08.2001 р. № 377.

15. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375.

16. Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий І. О., Скороход О. В. Банківське право: українське та європейське / За ред. П. Д. Біленчука. - К., 1999.

17. Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. - 1997. - № 11.

18. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра, 1998. - 344 с.

19. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.: Либра, 1994.

Заняття 7. Правовий статус банківських об'єднань

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно порядку створення, реорганізації та ліквідації банківських обєднань.

Питання:

1. Правові умови створення банківського об'єднання та їх види.

2. Правові умови державної реєстрації банківських об'єднань.

3. Правові умови реорганізації банківських об'єднань і створення нових.

4. Правові умови ліквідації банківських об'єднань.

Література

1. Конституція України від 28 06. 1999 р.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 (чинний з 01.01.2004 р.)

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (чинний з 01.01.2004 р.)

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 06.02.2003 р.

6. Закон України «Про господарські товариства» від 10.09.1991 р.

7. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р.

8. Закон України. «Про Національний банк України» (зі змінами та доповненнями). від 20.05.1999 р.

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07 2001 р.

10. Закон України. «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р

11. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368.

12. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківської ліцензії, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275.

13. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам» від 16.08.2001 р. № 344.

14. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань» від 31.08.2001 р. № 377.

15. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375.

16. Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий І. О., Скороход О. В. Банківське право: українське та європейське / За ред. П. Д. Біленчука. - К., 1999.

17. Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. - 1997. - № 11.

18. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра, 1998. - 344 с.

19. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.: Либра, 1994.

Заняття 8. Державне регулювання банківської діяльності в Україні. Державний банківський нагляд в Україні

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно регулювання банківської діяльності в Україні та державного банківського нагляду в Україні.

Питання:

1. Поняття та види банківського регулювання.

2. Нормотворчість, як правова форма банківського регулювання.

3. Державні стандарти забезпечення стабільності банку.

4. Реєстрація та ліцензування банків.

5. Державно-правові та інші неадміністративні засоби банківського регулювання.

6. Зміст і основні напрямки державної контрольно-наглядової діяльності в банківській сфері.

7. Предмет банківського нагляду та коротка характеристика його основних напрямів.

8. Порядок і форми банківського нагляду.

Завдання

Задача. Через несплату банком у добровільному порядку відсотків за використання коштів обов'язкових резервів територіальне управління НБУ вирішило стягнути їх у судовому порядку. Прокоментуйте ситуацію на підставі чинного законодавства.

Теми рефератів

1. Письмове застереження як один із заходів впливу НБУ.

2. Скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку як один із заходів впливу НБУ.

3. Укладення письмової угоди з банком як один із заходів впливу НБУ.

4. Видання розпорядження як один із заходів впливу НБУ.

5. Відкликання ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку як захід впливу НБУ.

6. Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду.

7. Повноваження НБУ щодо здійснення наглядових і регулятивних функцій.

8. Заходи впливу НБУ щодо банків.

9. Обмеження вимог НБУ.

10.Інспекційні перевірки НБУ.

Питання для дискусій

1. Порядок застосування заходів впливу та санкцій за порушення банківського законодавства.

2. Особи, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ.

3. Загальні засади ведення банківського обліку та звітності в банках.

4. Інспекційні перевірки банків та їх види.

5. Звітність банків.

6. Підстави застосування заходів впливу.

7. Особливий режим контролю як додатковий інструмент банківського нагляду.

Питання для самоконтролю

1. Визначте мету та сфери банківського нагляду.

2. Визначте осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України.

3. Визначте обсяг наглядової діяльності НБУ.

4. Визначте поняття «економічні нормативи» та їх види.

5. Що таке регулятивний капітал банку та в чому його призначення?

Література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 21.12.2000 р.

2. Закон України «Про Національний банк України». від 20.05.1999 р.

3. Указ Президента України «Про заходи щодо зміцнення банків-
ської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень» від 14.07.2000 р.

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р.

5. Положення про застосування Національним банком України до банків заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. постановою Правління НБУ від 26.07.2000 р. № 382.Заняття 4. Поняття та структура банківської системи України. Правовий статус Національного банку України. | Определите, к какому стилю относятся приведенные ниже отрывки текстов. Укажите область их применения, функцию (-ии), подстиль и жанр.

Тема 5 . Методи банківського права | Тема 10 . Історичний досвід і перспективи правового регулювання банківської діяльності в Україні | Тема 13. Правовий статус Національного банку України | Тема 17. Державне регулювання банківської діяльності в Україні | Заняття 3. Історичний досвід і перспективи правового регулювання банківської діяльності в Україні. Сучасне банківське законодавство розвинутих країн. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати