Головна

Порядок оформлення таблиць в роботі

Таблиця 3.2

Розрахунок потреби в короткостроковому фінансуванні на 2014 рік (тис.грн.)

 Найменування  січень  Лютий  Березень
 Залишки коштів на початок періоду без фінансування  25,7  (500,7)  335,9
 Залишки коштів на кінець періоду без фінансування  (500,7)  335,9  (290,0)
 Потреба в короткостроковому фінансуванні  650,7    436,9
 Погашення короткострокових позик    650,7  
 Короткострокові вкладення    185,9  (189,0)
 Залишки коштів на початок періоду з урахуванням фін.  25,7  150,0  150,0
 Залишки коштів на кінець періоду з урахуванням фін.  150,0  150,0  150,0

Таблиця 2.3

Порівняльний аналіз основних статей Звіту про прибутки і збитки ТОВ «ХХХ» тис. руб.

 № п / п  Найменування статті  Данниеза отчет.період  Дані запредидущій період  відхилення
 Абсол.  Относ.,%
I    
   Відсотки отримані та аналогічні доходи від:        
 Розміщення коштів у банках у вигляді кредитів, депозитів, позик і на рахунках в інших банках  - 1300  - 13
 Позичок, наданих клієнтам (некредитні організації)  + 4327  + 74,5
 інших джерел  + 55  + 211,5
 Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)  + 4205  + 58,9
   Відсотки сплачені та аналогічні витрати по:        
 Залученими коштами банків, включаючи позики і депозити  + 17  + 121,4
 Залученими коштами клієнта, включаючи позики і депозити  + 262  + 12,4
 Випущеними борговими зобов'язаннями  + 158  + 24,1
 орендної плати  + 15  + 36,6
 Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат (ст.7 + 8 + 9 + 10) |  + 452  + 16
 Чисті процентні та аналогічні доходи (ст.6 -11)  + 3753  + 86,6
 комісійні доходи  + 231  + 49,5
 комісійні витрати  + 5  + 17,2
 Чистий комісійний дохід (ст.13 - ст. 14)  + 226  + 51,6
   Інші чисті операційні доходи:        
 Доходи від операцій з іноземна валютою і з іншими валютними цінностями, включаючи курсові різниці  +125  + 40
Продовження табл. 2.3
 Доходи від операцій з купівлі-цродаже дорогоцінних металів, цінних паперів та іншого майна, позитивні результати переоцінки дорогоцінних металів, цінних паперів та іншого майна  + 4  + 36,4
 Інші поточні доходи  + 61  + 84,7
 Всього інших операційних доходів (ст.16 + 17 + 18 + 19)  + 190  + 47,9
 Поточні доходи (ст.12 + 15 + 20)  + 4169  + 80,7
   Інші операційні витрати:        
 Витрати на утримання апарату  + 3061  + 118,7
 Експлуатаційні витрати  + 1226  +135
 Витрати від операцій з іноземною валютою та іншими валютними цінностями, включаючи курсові разніциценностямі, включаючи курсові різниці  +140  +80
 Інші поточні витрати  + 281  + 62,2
 Всього інших операційних витрат (ст.22 +23 +24 + 25 + 26)  + 4708  + 114,5
 Чисті поточні доходи (ст.21-ст.27)  - 539  - 51,2
 Податок на прибуток *  - 162  - 51,3
 Прибуток за звітний період (ст.28-сг.30)  - 539  -51,2

 

 додаток 3 | Вступ.

Вибір і закріплення теми | Організація наукового керівництва | збір матеріалу | Рецензування і захист | Приблизний перелік тем курсових робіт з дисципліни | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати