На головну

Рецензування і захист

Закінчена курсова робота здається на рецензування з попередньою реєстрацією у методиста факультету (інституту). Термін здачі роботи встановлено графіком виконання письмових робіт.

Роботи, подані з порушенням передбачених термінів без поважних причин, рецензування не підлягають. При рецензуванні та оцінці курсової роботи враховується: повнота висвітлення основних питань теми відповідно до її планом і якість аналізу матеріалів; використання додаткової літератури, практичних матеріалів конкретного підприємства галузі; літературний стиль і грамотність викладу питань теми.

Після остаточної перевірки роботи науковий керівник видає рецензію з висновком про можливість допустити (або не допустити) курсову роботу до захисту. Чи не допущену до захисту роботу необхідно переробити відповідно до зауважень викладача і представити повторно для перевірки, вклавши в неї рецензію на перший варіант роботи. В окремих випадках студент, з дозволу наукового керівника, може подати додаткові матеріали (доопрацювання), що не переписуючи всю роботу.

Захист курсової роботи проводиться до здачі екзамену з курсу «Організаційне проектування менеджменту». На захисті студент повинен коротко викласти основний зміст роботи, приділивши особливу увагу висновків і пропозицій, які і складають предмет захисту; дати відповіді на зауваження рецензента і на виниклі в процесі захисту питання.

При захисті курсової роботи використовуються найбільш важливі і суттєві матеріали, все нове і цінне, що отримано студентом в результаті проведеного дослідження. Не рекомендується зайву увагу приділяти викладу загальновідомих положень, теоретичних матеріалів, висловлювань декларативного характеру.

Під час захисту студент має право користуватися своєю курсовою роботою.

Студенти, які отримали під час захисту курсової роботи незадовільну оцінку, повинні провести необхідну доопрацювання і підготувати докладну доповідь для повторної зашиті.

 збір матеріалу | Приблизний перелік тем курсових робіт з дисципліни

Вибір і закріплення теми | Організація наукового керівництва | Додаток 1 | додаток 3 | Порядок оформлення таблиць в роботі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати